NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 13,87 €
do košíka:
cena v e-shope 84,55 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo a verejná správa

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikace je určena nejen pro územní samosprávné
Cestovní náhrady v neziskové sféře
cena v predajni 14,75 €

cena v e-shope 13,28 €Predkladaná učebnica sumarizuje poznatky týkajúce
Integrovaný záchranný systém
cena v predajni 20,40 €

cena v e-shope 19,38 €Předkládaná monografie má být do jisté míry
Principy dobré správy
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Ochrana osobnosti, soukromí a osobných údajú sa
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 23,22 €Účtovníctvo vo verejnom sektore vychádza z
Vybrané špecifiká účtovníctva vo verejnom sektore
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 15,11 €Čtvrté vydání úspěšné publikace nabízí oblíbené
Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4.vyd.
cena v predajni 35,10 €

cena v e-shope 33,33 €Kniha přináší na český trh první praktický
Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář
cena v predajni 19,08 €

cena v e-shope 18,13 €Komentář k soudnímu řádu správnímu od renomovaných
Soudní řád správní. Komentář
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Zákon o zpracování osobních údajů je především
Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €GDPR představuje milník v oblasti zpracování
GDPR v personalistice
cena v predajni 14,81 €

cena v e-shope 14,07 €Predkladané učebné texty sú určené najmä študentom
Repetitórium zo správneho práva hmotného s praktickými prípadmi
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Právní úprava státního občanství České republiky,
Zákon o státním občanství. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Publikace vychází ze zkušeností z praxe nově
GDPR Řešení problémů v praxi obcí
cena v predajni 14,74 €

cena v e-shope 14,00 €Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o
Zákon o střetu zájmu. Praktický komentář
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Znalosť problematiky správneho práva a verejnej
Základy správneho práva, 4.vyd.
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě
Správní právo. Obecná část
cena v predajni 31,05 €

cena v e-shope 29,50 €Hospodaření a nakládání se státním majetkem je
Hospodaření a nakládání se státním majetkem
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní
Odborné školství a odborné vzdělávání
cena v predajni 15,71 €

cena v e-shope 14,93 €Vysokoľkolská učebnica je venovaná každému, kto sa
Teórie správy a byrokracie
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Kniha vyvetľuje jednotlivé ustanovenia zákona o
Zákon o sťažnostiach. Komentár
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vyd.
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Zákon o obecnom zriadení. Komentár zahřňa novelu
Zákon o obecnom zriadení. Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha prináša pohľad na teoretické otázky
Policajná správa, 2. aktualizované vydanie
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5.vyd.
cena v predajni 31,95 €

cena v e-shope 29,39 €Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze
Praktikum z obecného správního práva 2. část, 2. vydání
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Kniha rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí
Sprievodca miestnou samosprávou, 2.vyd.
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,26 €Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č.
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář
cena v predajni 56,25 €

cena v e-shope 53,44 €Cieľom publikácie je zorientovať čitateľa v danej
Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru
cena v predajni 10,23 €

cena v e-shope 9,72 €Celosvětový pohled i domácí příklady ukazují na
Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe
cena v predajni 14,63 €

cena v e-shope 13,90 €Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát
Naturalizace v České republice
cena v predajni 22,46 €

cena v e-shope 21,34 €Praktický průvodce světem nejdiskutovaněj
GDPR v kostce
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 13,05 €Přestupky v praxi organu ochrany životního
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 €Publikácia obsahuje výklad pojmov v abecednom
Výkladový slovník - verejný sektor
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Praktická príručka určená pre obecné úrady, školy
Verejný sektor bez chýb, pokút a penále
cena v predajni 7,50 €

cena v e-shope 7,50 €Kniha sa venuje rozboru problematiky ochrany
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Publikace přináší systematické roztřídění
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha prináša súhrnné spracovanie problematiky
Reklamné stavby
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €MTY5M