NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Správne právo a verejná správa

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 6,90 €Problematika whistleblowingu - chráneného
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář

cena v e-shope 28,48 €Kniha predstavuje modernú kontrolu a inovatívne
Moderní kontrola veřejné správy

cena v e-shope 15,01 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 16,72 €Kniha sa venuje problematike pracovnoprávnyc
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia

cena v e-shope 17,57 €Kniha sa venuje verejným zobrom pod čo padá
Veřejné sbory v České republice

cena v e-shope 31,20 €Kniha sa venuje žalobám proti rozhodnutiu
Základní triáda správních žalob

cena v e-shope 18,05 €Jedná sa o koplexnú učebnicu správneho práva na
Správní právo. Obecná část 3. vydání

cena v e-shope 30,80 €Zákon o štátnej službe predstavuje komplexnú
Zákon o štátnej službe. Komentár

cena v e-shope 81,70 €Kniha prináša pohľad na teoretické otázky
Policajná správa, 3. vydanie

cena v e-shope 25,00 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony 2023 V. časť A

cena v e-shope 9,20 €Blockchain je technológia, ktorá funguje ako
Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov

cena v e-shope 14,25 €Kniha sa venuje hlavne problematike čo sa týka
Zákon o krajích. Komentář

cena v e-shope 75,45 €Komentár sa snaží poukázať na komplexnosť
Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva. Komentár

cena v e-shope 37,62 €Predkladaný praktický komentár k českému zákonu o
Zákon o cestovních dokladech. Praktický komentář

cena v e-shope 16,52 €Predkladaný komentár predstavuje komplexný výklad
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 76,12 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Správní řád. Komentář

cena v e-shope 127,05 €Jeden z najčastejšie používaných zákonov v
Správny poriadok. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 84,55 €Kniha prináša ucelené spracovanie jedného z
Kasační stížnost

cena v e-shope 31,05 €Kniha prináša podrobný teoretický i praktický
Přestupkové právo, 2. vydání

cena v e-shope 38,40 €Kniha popisuje výskyt prvkov práva cudzieho štátu
Úvod do mezinárodního práva správního

cena v e-shope 17,55 €Pojem verejný záujem je zrejme jeden z veľmi
Verejný záujem

cena v e-shope 12,00 €Publikácia predstavuje ucelené spracovanie
Správní soudnictví

cena v e-shope 41,90 €Kniha predstavuje aktuálne činnosti pri prenesenom
Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy

cena v e-shope 12,40 €Predkladaná publikácia prináša komplexný pohľad na
Spisová služba, 3. vydání

cena v e-shope 28,64 €Kniha prináša komplexné spracovanie všeobecnej
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 3. vydanie

cena v e-shope 28,41 €Problematika verejného užívania sa dotýka každého
Veřejné užívání a jeho předmět

cena v e-shope 17,19 €Kniha prináša systematický výklad základných
Potravinové právo

cena v e-shope 35,00 €Kniha prináš stručný výklad k jednotlivým
Školský zákon s komentárom

cena v e-shope 17,00 €V súčasnosti sú štátnozamestnan vzťahy
Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra

cena v e-shope 49,50 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár

cena v e-shope 16,63 €Systém sociálnej politiky ako politická koncepcia
Sociální správa

cena v e-shope 17,78 €Monografia sa zameriava na špecifickú oblasť
Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při

cena v e-shope 11,76 €Kniha obsahnuje nové trenndy a problematiku
Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích ,2. vydání

cena v e-shope 22,05 €Kniha prináša podrobný výklad ustanovení zákona o
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok). Veľký komentár

cena v e-shope 49,50 €Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o
Správne právo hmotné. Osobitná časť, 2.vydanie

cena v e-shope 21,50 €Kniha sa venuje problematike opravných
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

cena v e-shope 10,68 €Kniha nám osviecuje problematiku vo verejnej
Etika a integrita veřejné správy

cena v e-shope 9,46 €Jedná sa o kvalitný komentár aplikácie českého
Zákon o státní službě. Komentář

cena v e-shope 85,07 €NDdjMjh