NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

ANKETA

Ako najradšej nakupujete knihy?

Cez internet Cez internet 30% V kamenných predajniach V kamenných predajniach 25% V antikvariáte, na burze kníh V antikvariáte, na burze kníh 23% Knihy nekupujem, chodím do knižnice Knihy nekupujem, chodím do knižnice 23%
Ďakujeme za Váš hlas.

 


Knihy: Medzinárodné právo

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Toto repetitórium je učebná pomôcka pre právnické
Repetitórium práva Európskej únie

cena v e-shope 23,75 €Normy medzinárodného práva sa utvárali v 20
Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva 1918, 1938, 1968

cena v e-shope 35,53 €Čo sa týka moderného zamestnávania tak to sa
Etika a hodnoty v organizacích

cena v e-shope 25,60 €Tretie aktualizované vydanie českého komentára k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá

cena v e-shope 143,06 €The publication preprared by the team of authors
Basic institutes of Slovak Private International Law

cena v e-shope 13,86 €Jedná sa o príručku seminárov medzinárodného práva
Handbook for Seminars of Private International Law

cena v e-shope 26,12 €Vysokoškolská učebná pomôcka, ktorej cieľom je
Príručka na semináre z medzinárodného práva súkromného

cena v e-shope 26,60 €Kniha komplexne rozoberá majetkové práva medzi
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom

cena v e-shope 21,85 €Učebnica medzinárodného práva súkromného prináša
Medzinárodné právo súkromné, 3. vydanie

cena v e-shope 56,05 €Kniha je uceleným textom medzinárodného práva
Základy mezinárodního práva veřejného, 2. vydání

cena v e-shope 34,16 €Ide o učebnicu na medzinárodné právo verejné v
Public International Law Coursebook

cena v e-shope 17,60 €Soudy a soudci v mezinárodním právu. Otázky
Soudy a soudci v mezinárodním právu

cena v e-shope 10,00 €Aktualizované vydanie obľúbenej učebnice
Úvod do mezinárodního práva veřejného, 3.vydání

cena v e-shope 19,74 €Text knihy poskytuje komplexný obraz zložitého
Vývoj mezinárodního kosmického práva

cena v e-shope 16,22 €Ide o podrobný komentár k Viedenskému dohovoru o
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Komentář

cena v e-shope 34,16 €Zborník študentských prác. Obsah: Vojna A.
Vojna a mír

cena v e-shope 13,80 €Vysokoškolská učebnica medzinárodného práva
Medzinárodné právo verejné, 4. vydanie

cena v e-shope 27,50 €Kniha popisuje výskyt prvkov práva cudzieho štátu
Úvod do mezinárodního práva správního

cena v e-shope 17,55 €Úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

cena v e-shope 3,30 €Učebnica prináša teoretický výklad obohatený
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 3. vydání

cena v e-shope 38,60 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 4,70 €Kniha sa venuje problematike jadrového odzbrojenia
Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi

cena v e-shope 14,24 €Kniha obsahnuje nové trenndy a problematiku
Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích ,2. vydání

cena v e-shope 22,05 €Cieľom predkladanej monografie je ozrejmiť a
Změna okolností ve smluvním právu

cena v e-shope 28,74 €Predkladaná monografia sa venuje vzťahu unijného
Vnější energetické vztahy Evropské unie a koncept energetického aktérství

cena v e-shope 17,77 €Cieľom publikácie je priblížiť základný rámec
Slovensko a medzinárodné právo

cena v e-shope 11,50 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou

cena v e-shope 78,70 €Cieľom predkladanej publikácie je chrakterizovať
Zlyhávajúce štáty a pirátstvo ako hrozba medzinárodnej bezpečnosti

cena v e-shope 10,45 €Pre účel vymedzenia cieľa publikácie vychádzala
Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael

cena v e-shope 10,93 €Vymedzenie pojmu zahraniční bojovník a) zahraniční
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu

cena v e-shope 9,50 €Občianstvo EÚ vzniklo pred 30 rokmi roku 1993, keď
Občanství Evropské unie

cena v e-shope 21,43 €Kniha prináša rozbor problematiky medzinárodnej
Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení

cena v e-shope 26,57 €Pri riešení medzinárodných sporov si dlhé storočia
Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu

cena v e-shope 9,50 €Význam medzinárodného práva súkromného narastal a
Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vyd.

cena v e-shope 21,60 €Predkladaný komentár predstavuje komplexné
Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

cena v e-shope 99,00 €Zbierka praktických prípadov z európskeho
Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného, 2 vyd

cena v e-shope 22,67 €Učebnica medzinárodného práva je rozdelená na
Medzinárodné právo, 2. vydanie

cena v e-shope 31,45 €Predkladaná publikácia voľne nadväzuje na
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie II

cena v e-shope 48,13 €Kniha Globálna občianska spoločnosť v kontexte
Globálna občianska spoločnosť

cena v e-shope 8,55 €ZmJmZGJi