NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 16,70 €
do košíka:
cena v e-shope 35,00 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,00 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Komentáre

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Zákon o Vojenské policii. Komentář
Marek Andrášek, Radim Filip Drážďanský - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 41,27 € img
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ku katastrálnemu zákonu. Komentár
Alžbeta Šišolák Némethová
cena v e-shope 15,80 € img
Zákon o územnom plánovaní. Komentár
Slavomíra Salajová
cena v e-shope 20,71 € img
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii. Komentár
Libor Klimek
cena v e-shope 20,90 € img
Zákon o majetku obcí. Veľký komentár, 2. vydanie
Jozef Sotolář, Martin Sotolář
cena v e-shope 75,00 € img
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář
Martin Kopecký, Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek
cena v e-shope 44,05 € img
Daňový poriadok po novelách s komentárom
Poradca 9/2024
cena v e-shope 11,50 € img
Zákon o správcoch. Komentár
Jaroslav Dolný, Lucia Machatová, Martin Maliar
cena v e-shope 15,80 € img
Civilný mimosporový, Civilný sporový, Správny súdny poriadok
Zákony po novelách s komentárom a judikatúrou - Janka Kotová
cena v e-shope 29,90 € img
Zákon o dani z príjmov - zákon po novelách s komentárom
Poradca 7-8/2024
cena v e-shope 18,00 € img
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondu. Komentář
Petr Hampel, Ivo Walder
cena v e-shope 57,47 € img
Zákon o združovaní občanov. Komentár
Martina Gajdošová
cena v e-shope 31,35 € img
Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář
Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová
cena v e-shope 34,16 € img
Obmedzenie platieb v hotovosti. Riešenie sporov týkajúcich sa zdanenia - zákony s komentárom
Poradca 5/2024
cena v e-shope 11,00 € img
Zákon o obecnom zriadení. Komentár
Soňa Košičiarová
cena v e-shope 52,25 € img
Zákon o podporovaných zdrojích energie. Komentář
Šikola, Stehlík, Oburka - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 72,24 € img
Autorský zákon. Komentář, 6. vydání
Chaloupková, Holý
cena v e-shope 68,80 € img
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár
Marek Domin - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 32,77 € img
Ústava Slovenskej republiky. Komentár Zväzok III.
Ladislav Orosz, Ján Svák a kolektív
cena v e-shope 55,58 € img
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním prá
A.J. Bělohlávek
cena v e-shope 143,06 € img
Zákonník práce - zákon s komentárom
Poradca 6/2024
cena v e-shope 11,50 € img
Zákon o hlavním městě Praze. Komentář
Martina Děvěrová, Adrián Radošinský, Tomáš Havel
cena v e-shope 42,58 € img
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Veľký komentár
Marek Valachovič, Kristína Grausová, Ján Cirák
cena v e-shope 151,05 € img
Zákon o súdoch. Komentár
Beáta Hrušková, Lucia Strémy, Mariana Šindlerová
cena v e-shope 19,80 € img
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia. Komentár - Katarína Fedorová
cena v e-shope 22,32 € img
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 3. vydanie
Tatiana Mičudová
cena v e-shope 13,40 € img
Zákon o insolvenčních správcích. Komentář, 2.vydání
Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund
cena v e-shope 33,55 € img
Obchodný zákonník s komentárom
Poradca 3-4/2024
cena v e-shope 18,00 € img
Listina základních práv a svobod. Komentář
Ivo Pospíšil, Tomáš Langášek, Vojtěch Šimíček, Eliška Wagnerová - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 143,68 € img
Zákon o státním zastupitelství. Komentář
Bradáčová a kolektív
cena v e-shope 98,50 € img
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár
Jozef Záhora, Peter Polák, Ivan Šimovček a kolektív
cena v e-shope 179,00 € img
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023
kolektív autorov
cena v e-shope 19,90 € img
Správní řád. Komentář 7. vydání
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 113,35 € img
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár 2. vydanie
Vladimíra Zacharidesová, Kristína Duraj Chochlíková
cena v e-shope 17,58 € img
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár
Peter Ikrényi, Martin Bako a kolektív
cena v e-shope 75,05 € img
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie
Róbert Bános, Martina Košútová
cena v e-shope 61,75 € img
Zákon o obcích. Praktický komentář
Andrea Kovářová
cena v e-shope 44,37 € img
Zákon o ochraně oznamovatelů. Praktický komentář
Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová
cena v e-shope 28,48 € img
Občanské soudní řízení Soudcovský komentář Kniha II. Zvláštní řízení soudní
Jaromír Jirsa - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 130,36 € img

MzQ3Yzlj