NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 20,00 €
do košíka:
cena v e-shope 15,20 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Komentáre

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné
Advokátní tarif - Odměna dvokáta. Komentář
cena v predajni 29,25 €

cena v e-shope 27,79 €Účelom komentára je podať systematický, prehľadný
Zákon o volebnej kampani. Komentár
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Cieľom publikácie je podať ucelený výklad právnej
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Komentár
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Obsah: Zákon o správe daní (daňový poriadok) s
Daňový poriadok - zákon po novelách s komentárom
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o
Zákon o právu shromažďovacím. Praktický komentář
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna
Občanský zákoník - Praktický komentář - 2 svazky
cena v predajni 140,00 €

cena v e-shope 133,00 €Obsah: Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom
Verejné obstarávanie - úplné znenie zákona po novele s komentárom
cena v predajni 9,60 €

cena v e-shope 9,60 €Obsah: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov - zákon po ostatnej novele s komentáro
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Obsah: Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie. Zákon po ostatnej novele s komentáro
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Obsah Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s
Doplnkové dôchodkové sporenie po novele s komentárom
cena v predajni 4,80 €

cena v e-shope 4,80 €Publikácia poskytuje základné informácie o
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi - Platné od 1. februára 2019
cena v predajni 29,50 €

cena v e-shope 28,03 €Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší
Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Obsah Zákon o ochrane osobných údajov s
GDPR - ochrana osobných údajov
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,35 €Zákonník práce obsahuje nielen paragrafové znenie
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2019
cena v predajni 14,90 €

cena v e-shope 5,00 €Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci
Zákon o mediaci. Komentář
cena v predajni 38,25 €

cena v e-shope 36,34 €Předkládaná publikace je praktickým komentářem
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,04 €Publikace přináší ucelený výklad zákona o
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 4.vyd.
cena v predajni 50,00 €

cena v e-shope 47,50 €Kniha vyvetľuje jednotlivé ustanovenia zákona o
Zákon o sťažnostiach. Komentár
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Sociálně-právní ochrana dětí představuje
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář
cena v predajni 76,05 €

cena v e-shope 72,25 €Komentár k Zákonníku práce pre rok 2019 je
Zákonník práce (2019)
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Mediální právo. Komentář ide o podrobný komentár k
Mediální právo. Komentář
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
cena v predajni 62,55 €

cena v e-shope 59,42 €Zákon o e-Governmente. Komentár je právna úprava
Zákon o e-Governmente. Komentár
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Komentár k zákonu o rozhodcovskom konaní
Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Regulácia v sieťových odvetviach je súbor
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Komentár
cena v predajni 56,60 €

cena v e-shope 56,60 €Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající
Zákoník práce. Komentář
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Druhé prepracované a doplnené vydanie komentára k
Civilný sporový poriadok. Komentár, 2.vyd.
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 67,50 €Kniha prostredníctvom komentára prináša podrobný
Zákon o dohľade nad finančným trhom. Komentár
cena v predajni 37,60 €

cena v e-shope 35,72 €Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektu
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů...Komentář
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Nařízení Řím II. Komentář jedná sa o unijné
Nařízení Řím II. Komentář
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Zákon o odpadoch. Komentár komentár o odpadoch je
Zákon o odpadoch - komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Energetika a vzťahy, ktoré vznikajú v oblasti
Zákon o energetike. Praktický komentár
cena v predajni 38,70 €

cena v e-shope 36,77 €Komentář zákona o poštovních službách čtenáře
Zákon o poštovních službách. Komentář
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Publikace je podrobným komentářem zákona č.
 Zákon o obětech trestných činů. Komentář
cena v predajni 37,90 €

cena v e-shope 36,01 €Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o
Zákon o státním podniku. Komentář
cena v predajni 29,86 €

cena v e-shope 28,07 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5.vyd.
cena v predajni 31,95 €

cena v e-shope 29,39 €Devátý svazek komentáře k novému občanskému
Občanský zákoník. Velký komentář. IX. svazek. Závazky z deliktů a z jiných prá
cena v predajni 121,05 €

cena v e-shope 115,00 €Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 69,00 €

cena v e-shope 65,55 €Kniha prináša podrobný komentár k zákonu č.
Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 27,92 €OWM2N