TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v predajni 31,86 €
cena v e-shope 17,70 €
do košíka:
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Komentáre - strana 4

 

 

...predstavujeme najnovšie komentáre

k slovenským a českým zákonom...

 

 

ostatné publikácie si môžete prezrieť v uvedených kategóriách

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákonník práce s komentárom Kurzarbeit -
Zákonník práce po novelách s komentárom

cena v e-shope 17,00 €Kniha prináša praktický výklad ustanovení zákona
Daňový poriadok po novelách s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Tento zákon sa prijal na základe smernice EP
Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Komentář

cena v e-shope 76,02 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o cenách. Komentář

cena v e-shope 23,27 €Obsah: Zákon o odpadoch s komentárom
Odpady - po novelách s komentárom

cena v e-shope 13,00 €Kniha prináša podrobný a ucelený komentár k
Jednací řád Poslanecké sněmovny. Komentář

cena v e-shope 137,00 €Zmenky predstavujú cenné papiere, ktoré sú veľmi
Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části

cena v e-shope 58,90 €Trestná zodpovednosť právnických osôb je už
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Veľký komentár

cena v e-shope 41,80 €Obsahom publikácie je zákon o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie - zákon po novelách s komentárom

cena v e-shope 13,00 €Cieľom predkladaného komentára je ponúknuť výklad
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

cena v e-shope 27,80 €Publikácia prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

cena v e-shope 73,76 €Komentář přináší přehledný ucelený výklad zákona,
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Komentář

cena v e-shope 20,94 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša rozsiahly a
Občanský zákoník I. Obecná část. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 187,61 €Predkladaná publikácia prináša komentár k zákonu o
Zákon o reklame. Komentár

cena v e-shope 21,85 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Tlačový zákon. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 56,05 €Predkladané dvojzväzkové dielo prináša rozsiahly a
Trestný poriadok. Komentár (2 zväzky)

cena v e-shope 179,55 €Keď sa zadáva verejná zákazka, vždy sú určité
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Jedná sa o prvý komentár na trhu k vojakom v
Zákon o službě vojáků v záloze. Komentář

cena v e-shope 33,77 €Publikácia určená nielen predstaviteľom
Zákon o samosprávnych krajoch. Komentár

cena v e-shope 68,88 €Ide o podrobný komentár o bezpečnosti ČR čo sa
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

cena v e-shope 34,16 €Predkladaná publikácia predstavuje ucelené
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní

cena v e-shope 14,24 €Jedná sa o kvalitný komentár aplikácie českého
Zákon o státní službě. Komentář

cena v e-shope 85,07 €Kniha prináša podrobný náhľad problematiky
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou

cena v e-shope 78,70 €Kniha prináša komplexné spracovanie správnoprávnej
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých

cena v e-shope 33,77 €Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář

cena v e-shope 41,90 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o soudech a soudcích. Komentář

cena v e-shope 56,49 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář

cena v e-shope 55,81 €Obsah: Zákon o trestnej zodpovednosti právnickách
Trestná zodpovednosť PO - zákon s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Kniha sa venuje základným princípom katastra SR a
Katastrálny zákon. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 24,20 €Aktualizované vydanie českého zákona o pozemných
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7.vyd.

cena v e-shope 38,25 €Kniha poskytuje komentár k zákonu o kontrole a
Zákon o kontrole. Komentář, 2. vydání

cena v e-shope 49,00 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár, 4. vydanie

cena v e-shope 94,05 €Kniha zohľadnuje novú legslatívu v ČR zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích

cena v e-shope 84,38 €Predkladaná publikácia predstavuje prvý zväzok
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I.

cena v e-shope 92,40 €Obsah: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s
Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Ide o komplexné dielo českého daňového poriadku,
Daňový řád. Komentář, 4. vydání

cena v e-shope 94,05 €Jedná sa o podrobný český zákon k novému zákonu o
Zákon o náhradním výživném. Komentář

cena v e-shope 8,93 €Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Stavební zákon. Praktický komentář, 2.vyd.

cena v e-shope 67,05 €Dohovor o právach detí možno označiť za
Úmluva o právech dítěte. Komentář

cena v e-shope 100,38 €OGI4Z