NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v predajni 22,41 €
cena v e-shope 4,00 €
do košíka:
cena v e-shope 9,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Knihy: Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Výkon súdnej moci predpokladá existenciu funkčnej
Sloboda prejavu sudcu

cena v e-shope 12,50 €Kniha sa venuje srovnaniu právnej úpravy menšín a
Menšiny v českém a polském právu

cena v e-shope 13,86 €Zakladanie politických strán je v Českej republike
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Komentář

cena v e-shope 44,05 €Zákon o združovaní občanov je zákonnou úpravou
Zákon o združovaní občanov. Komentár

cena v e-shope 31,35 €Štát v žiadnom prípade nemože nerešpektovať zásady
Núdzový stav (de iure a de facto) / 2 zväzky

cena v e-shope 59,28 €Cieľom predkladanej publikácie je analýza
Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

cena v e-shope 19,95 €Myšlienka prirodzených ľudských práv patrí k
Lidská práva Zprava i zleva

cena v e-shope 24,98 €Predkladaná publikácia sa venuje problematike
Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: teória a prax

cena v e-shope 24,20 €Po jedenástych rokov v 2 vydaní vychádza komentár
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 143,68 €Zborník príspevkov. Obsah: D.Kovářová: Svoboda
Svoboda projevu a po projevu

cena v e-shope 5,00 €Ochrana práv a právom chránených záujmov fyzických
Zákon o sťažnostiach. Komentár, 2. vydanie

cena v e-shope 17,60 €Kniha prináša pohľad na problematiku ľudských práv
Lidská práva starších lidí

cena v e-shope 32,18 €Ľudia s viacerými pohlavnými znakmi - intersex
Trampoty s pohlavím

cena v e-shope 17,24 €Predkladaná publikácia prináša analýzu právnych
Klimatické právo

cena v e-shope 74,96 €Ľudské práva patria k častým námetom právnej vedy
Lidská práva na roz(s)cestí

cena v e-shope 25,85 €Ľudské práva stoja v centre diskusií právnikov,
Utilitarismus a filozofie lidských práv

cena v e-shope 22,30 €Zhromažďovacie právo predstavuje jedno z ľudských
Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

cena v e-shope 18,50 €Čo sú ľudské práva? Aké sú ich historické korene?
Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech

cena v e-shope 22,23 €Téma slobody prejavu sa v posledných rokoch
Svoboda projevu

cena v e-shope 26,26 €Kniha sa zaoberá vybranými hodnotami a axiómami v
Střet hodnot

cena v e-shope 20,75 €Listina základných práv a slobôd predstavuje
Listina základních práv a svobod. Velký komentář

cena v e-shope 175,00 €Autor vykonštruoval 2 mužov ktorý mali myšlienky
Návrat do Lvova

cena v e-shope 31,12 €Kniha poskytuje najnovšie poznatky pre dosahovanie
Rozhodujeme se s podporou

cena v e-shope 10,68 €Ked sa v roku 91 prijal dohovor základných práv a
Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí)

cena v e-shope 28,34 €Samotný pojem "nenávistné prejavy", rovnako ako
Nenávist

cena v e-shope 15,00 €Cieľom predkladanej práce je predložiť základnú
Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

cena v e-shope 25,08 €Zborník príspevkov na tému Svoboda projevu ?
Svoboda projevu?

cena v e-shope 16,63 €Publikácia mapuje metódu proporcionality a jej
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu

cena v e-shope 18,90 €Kniha prináša pohľad na vývoj ústavných princípov
Lidská práva za mřížemi

cena v e-shope 18,75 €Európska únia na začiatku nového tisícročia
Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

cena v e-shope 43,69 €Dohovor o právach detí možno označiť za
Úmluva o právech dítěte. Komentář

cena v e-shope 100,38 €Predkladaná kniha predstavuje základné európske
Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv III. zväzok

cena v e-shope 28,79 €Súčasné výzvy v oblasti ochrany ľudských práv
Internal Dimension of Human Rights Law in the EU

cena v e-shope 17,10 €Zborník príspevkov z konferencie pod názvom
Pravda, lož a sloboda slova

cena v e-shope 13,50 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky. Listina základných práv a slobôd

cena v e-shope 4,00 €Predkladaná publikácia sa venuje namä doposiaľ
Základní instituty shromažďovacího práva

cena v e-shope 16,67 €Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie nie sú
Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona

cena v e-shope 39,33 €Listina základních práv a svobod je preverená
Listina základních práv a svobod. Komentář

cena v e-shope 119,00 €Kniha rozoberá problematiku diskriminácie a
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

cena v e-shope 19,23 €MjY0Z