NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,11 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Kánonické právo

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Pracovnoprávne vzťahy v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Jana Slivka Bedlovičová
cena v e-shope 10,45 € img
Boží ľud
Ján Duda - vyd. Leges (Výklad druhej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983)
cena v e-shope 12,94 € img
Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti
Ján Duda
cena v e-shope 14,96 € img
Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Komentár - Róbert Gyuri
cena v e-shope 24,04 € img
Kanonické manželské právo
Stanislav Přibyl
cena v e-shope 12,50 € img
Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice náboženské tolerance
Gorazd Josef Vopatrný
cena v e-shope 8,48 € img
Církevní právo, 2. vydání
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
cena v e-shope 25,22 € img
Vatikán a druhá světová válka
Marek Šmíd, Tomáš Petráček
cena v e-shope 9,80 €
Československo a Svatý stolec IV.
Eva Hajdinová, Dagmar Hájková, Pavel Helan, Francesco Caccamo, Jitka Jonová - vyd. Masarykův ústav AV ČR (Diplomatická korespondence a další dokumenty (1928-1934)
cena v e-shope 19,64 €
Československo a Svatý stolec. II/3
Pavel Helan - vyd. Masarykův ústav AV ČR
cena v e-shope 16,96 € img
Základy a kazuistika kánonického manželského práva
Veronika Čunderlík Čerbová
cena v e-shope 11,50 € img
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989
zostavil Pavol Jakubčin
cena v e-shope 7,60 € img
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi
Záboj Horák, Petra Skřejpková
cena v e-shope 21,33 € img
Hlas, ktorý vyrušuje
Marián Kuffa
cena v e-shope 5,22 € img
Právní dějiny církví
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
cena v e-shope 16,67 € img
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu
Zdeněk R. Nešpor
cena v e-shope 9,83 € img
Konfesijné vzťahy na Slovensku - dejiny a súčasnosť
Viliam Komora
cena v e-shope 11,40 € img
Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích
Petr Nohel - vyd. Karolinum
cena v e-shope 8,98 € img
Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov
Helena Barancová - vyd. Sprint dva
cena v e-shope 18,05 € img
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku
Matej Mlkvý - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 13,11 € img
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku
Eva Frimmová, Mária Kohútová - vyd. Spolok Slovákov v Poľsku
cena v e-shope 14,25 €
Teorie kanonického práva
Ignác Antonín Hrdina, Miloš Szabo - vyd. Karolinum
cena v e-shope 21,15 €
Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku
Přemysl Bar - vyd. Masarykova Univerzita (Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414-1418)
cena v e-shope 16,13 € img
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár - vyd. Leges
cena v e-shope 30,78 € img
Právo v hebrejské Bibli
Jiří Kašný - vyd. Vyšehrad
cena v e-shope 12,94 € img
Autonomie církví
Jakub Kříž - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 15,62 €
Slovensko a Svätá stolica
Emília Hrabovec - vyd. Lúč (v kontexte vatikánskej východnej politiky 1962 - 1989) 2. vydanie
cena v e-shope 19,00 € img
Na reformácii stále záleží
Michael Reeves, Tim Chester
cena v e-shope 8,36 € img
Církevní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
cena v e-shope 22,00 € img
Znamení naděje
Michal Kaplánek - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury (Česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu – kritická analýza)
cena v e-shope 12,82 € img
Papežství a české země v tisíciletých dějinách
Tomáš Černušák - vyd. Academia
cena v e-shope 21,66 € img
Církev za totality - lidé a místa
Markéta Doležalová - vyd. Ústav pro studium totalitních režimů (Sborník k jubileu opata Heřmana Josefa Tyla)
cena v e-shope 16,74 € img
Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové
Ignác Antonín Hrdina, Hedviga Kuchařová - vyd. Karolinum (Historicko-právní studie z manželského práva)
cena v e-shope 16,24 € img
Papež František a jeho reforma církve
Paul M. Zulehner - vyd. Vyšehrad
cena v e-shope 10,49 € img
Za Boha, národ, pořádek
Jaroslav Šebek - vyd. Academia
cena v e-shope 17,64 € img
Židovství
Hans Küng - vyd. Barrister & Principal
cena v e-shope 33,99 €
Z cesty své nesejdeme
Eva Hajdinová - vyd. Masarykův ústav AV ČR (Osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století)
cena v e-shope 19,15 € img
Majdan a řeckokatolíci na Ukrajině
Svjatoslav Ševčuk - vyd. Karmelitánské nakladatelství
cena v e-shope 12,01 € img
Paradox křesťanství
Graham Greene - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury
cena v e-shope 8,46 € img

ZTczM