Úvod »Právnické časopisy»Právny obzor » Soudní rozhledy 5/2012


    

Soudní rozhledy 5/2012

Rozhodnutia súdov - vyd. C.H.Beck

img

 

Dostupnosť: vypredané
Číslo produktu: SR52012
Výrobca: C.H.Beck
Rok vydania: 2012
Počet strán: str.161-200
EAN kód: 1211-4405
cena v e-shope bez DPH : 8,75 €
cena v e-shope s DPH (20 %):
10,50 €

Kompletné špecifikácie

OBSAH

K aktuálnym otázkam judikatúry

 • J.Filipová: Judikatúra Najvyššieho správneho súdu: Právo azylové III

Rozhodnutia Ústavného súdu ČR

 • ÚS ČR: Nová judikatúra k nákladom civilného konania v bagateľných sporoch I.
 • ÚS ČR: Satisfakčná a preventívno-sankčná funkcia náhrady škody náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením osobnostných práv

Rozhodnutia súdov ČR - časť civilná

- Rozhodnutia procesné

 • Vrchný súd v Prahe: Posudzovanie pohľadávky v insolvenčnom konaní z hľadiska možnosti urobiť záver o tom, v akom rozsahu sa k nej prihliada (rozhodnutia odchyľujúce sa od judikatúry)
 • OS Plzeň-mesto: Nová judikatúra k nákladom civilného konania v bagateľných sporoch II.

- Rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych

 • NS ČR: Stanovenie výšky náhrady za vecné bremeno zriaďované v prospech vlastníka neoprávnenej stavby
 • NS ČR: Zodpovednosť notára pri overení totožnosti podľa falzifikátu občianskeho preukazu
 • NS ČR: K platnosti kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti v prípade rozdielu medzi kúpnou cenou uvedenou v zmluve a kúpnou cenou skutočne zjednanou medzi účastníkmi. K formulácii určovacej žaloby v prípade vecného bremena

- Rozhodnutia vo veciach obchodných

 • NS ČR: Vzťah zákazu konkurencie a zákazu výkonu hlasovacích práv a sistácie hlasovacieho práva akcionára a jeho prieskum súdom
 • NS ČR: Náležitosti skladového listu a predpoklady uplatnenia práv z skladového listu

- Výber z judikatúry

 • Výber zo súdnych rozhodnutí z oblasti civilnoprávnej

Rozhodnutia súdov ČR - časť správna

 • KS v Ústí nad Labem: Revidovanie uznesenia zastupiteľstva kraja o zlúčení škôl, ktorých zriaďovateľom je kraj, v rámci správneho súdnictva
 • KS v Ústí nad Labem: Aplikácia eurokonformného výkladu pri interpretácii českého zákona o dani z pridanej hodnoty

Rozhodnutia európskych súdov a inštitúcií

 • SD EÚ - marec 2012
 • ESĽP - marec 2012
YmRhMTRl