NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 52,25 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Úvod do teorie a praxe vězeňství vychází z
Úvod do teorie a praxe vězeňství, 2.vydání
cena v predajni 14,98 €

cena v e-shope 14,23 €Předkládaná monografie se zabývá statistikami
Kriminalita a možnosti jejího poznání a ovlivňování
cena v predajni 17,20 €

cena v e-shope 15,48 €Předkládaná monografie se zabývá problematikou
Prevence kriminality
cena v predajni 13,86 €

cena v e-shope 12,47 €Sexuální trestné činy včera a dnes sa venuje
Sexuální trestné činy včera a dnes
cena v predajni 21,11 €

cena v e-shope 20,05 €Monografia je spracovaná na základe analýzy
Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Kniha sa zameriava na právnofilozofic aspekt
Trest smrti v německo-českém porovnání
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,66 €Učebný text jednoduchým spôsobom naučí študenta
Praktikum z trestného práva hmotného
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 13,37 €Základní minimum o korupci a trestním právu pro
Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol
cena v predajni 12,69 €

cena v e-shope 12,05 €Obsah: Přemysl Polák a Jaroslav Fenyk: Etiologie
Aktuální otázky europeizace trestního práva 2/2005
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Obsah: PŘEDMLUVA I. HLAVNÍ REFERÁTprof. JUDr.
Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného 2/2007
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Začiatok tretieho tisícročia sa v Slovenskej
Kontradiktórnosť v trestnom konaní
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Trestní odpovědnost právnických osob poukazuje na
Trestní odpovědnost právnických osob
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Mnohí advokáti sa venujú rôznym právnym odborom a
Trestní řízení z pohledu obhajoby
cena v predajni 80,00 €

cena v e-shope 76,00 €Vysokoškolská učebnica prináša rozbor osobitnej
Trestné právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Zákon o obětech trestných činu. Komentář poskytuje
Zákon o obětech trestných činů. Komentář
cena v predajni 42,00 €

cena v e-shope 39,90 €Dňom 1.8.2013 nadobudol v ČR účinnosť zákon č.
Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou, 2. vydání
cena v predajni 24,78 €

cena v e-shope 23,54 €Toto skriptum vyčerpávajúcim spôsobom spracováva
Pojistné podvody
cena v predajni 13,40 €

cena v e-shope 12,73 €Publikácia sa komplexným spôsobom venuje
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání
cena v predajni 25,03 €

cena v e-shope 23,78 €Publikácia vychádza z najnovších poznatkov z
Trestní řízení
cena v predajni 25,65 €

cena v e-shope 24,37 €Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část
Dokazování v přípravném řízení
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 13,50 €Úžera je v súčasnej spoločnosti stále aktuálnym
Lichva: trestný čin a společenský jev
cena v predajni 23,36 €

cena v e-shope 22,19 €Práca rozoberá problematiku všetrovania trestných
Spôsoby páchania a utajovania trestných činov
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s
Trestní právo procesní
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 2,90 €Publikace z edice advokát do kapsy je určena
Trestní právo-advokát do kapsy
cena v predajni 13,15 €

cena v e-shope 12,49 €Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou
Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 10,89 €Publikácia sa zaoberá problematikou mnohosť
Mnohosť trestnej činnosti
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 19,00 €Publikácia dokazovanie v trestnom konaní analyzuje
Dokazovanie v trestnom konaní
cena v predajni 27,12 €

cena v e-shope 25,76 €Publikácia prináša najdôležitejšie rozhodnutia
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,86 €Učebný text prináša základné poznatky z oblasti
Základy trestního práva procesního
cena v predajni 10,26 €

cena v e-shope 10,26 €Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části
Trestní právo hmotné - zvláštní část 3.vyd.
cena v predajni 13,62 €

cena v e-shope 5,45 €Učebnice vymezuje základní principy obecné části
Trestní právo hmotné - obecná část 3.vyd.
cena v predajni 13,12 €

cena v e-shope 5,25 €Kniha je spracovaná na základe niekoľkoročnej
Trestné právo Európskej únie
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 32,40 €Zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Trestné konanie a postup orgánov činných v
Základné zásady trestného konania
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha slúži ako pomôcka pri orientovaní sa v
Praktikum trestného práva procesného
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha ako doplnková cvičebnica je určená študentom
Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3.vydání
cena v predajni 8,10 €

cena v e-shope 7,70 €Studijní text nabízí čtenářům vhled do základů
Kapitoly z penologie I
cena v predajni 6,74 €

cena v e-shope 6,74 €Táto kolektívna monografia je výsledkom výskumov i
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy
cena v predajni 26,58 €

cena v e-shope 25,25 €Kriminalistické aspekty v trestním právu poukazuje
Kriminalistické aspekty v trestním právu
cena v predajni 12,55 €

cena v e-shope 11,92 €MmJkYT