NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 29,90 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,50 €
do košíka:
cena v e-shope 14,72 €
do košíka:
cena v e-shope 3,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Aktualizovaná učebnica českého trestného práva
Trestní právo procesní, 3.vydání
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 40,85 €Trestný zákon. Osobitná časť - komentár - II.diel
Trestný zákon. Osobitná časť, komentár
cena v predajni 99,00 €

cena v e-shope 94,05 €Publikácia sa zaoberá komplexnou analýzou práv
Obhájce v trestním řízení

cena v e-shope 24,49 €Publikácia je spracovaním problematiky
Písmoznalectvo v kriminalistike a v trestnom konaní

cena v e-shope 13,75 €Vysokoškolská učebnica trestného práva hmotného ČR
Trestní právo hmotné. Obecná a zvláštní část
cena v predajni 33,97 €

cena v e-shope 32,27 €Komlexne a systematicky spracovaná monografia
Poškozený a adhezní řízení v České republice
cena v predajni 55,60 €

cena v e-shope 52,82 €Aké je postavenie svedka v trestnom konaní, aké sú
Svedok v trestnom konaní
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia poskytuje ucelený obraz o problematike
Soudní lékařství
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 11,92 €Kniha poskytuje pohľad do problematiky
Odklony v trestnom konaní
cena v predajni 10,22 €

cena v e-shope 10,22 €Knižka komplexne spracováva problematiku
Dokazovanie v trestnom konaní

cena v e-shope 22,90 €Kniha približuje proces dokazovania spojený s
Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese
cena v predajni 7,70 €

cena v e-shope 7,70 €Publikácia vymedzuje pojmy, príčiny a nežiaduce
Právo proti domácímu násilí
cena v predajni 10,76 €

cena v e-shope 10,22 €Pri riešení otázok dokazovania v trestnom konaní
Teoretické a praktické otázky dokazovania v trestnom konaní
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Kniha podáva objektívny pohľad na väzbu, princípy
Zadržení a vazba v českém trestním procesu
cena v predajni 55,30 €

cena v e-shope 52,54 €Kniha približuje problematiku ukladania trestu
Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone
cena v predajni 6,14 €

cena v e-shope 4,30 €Acta Universitatis Carolinae (časopis Univerzity
Europeizace skutkových podstat některých trestných činů
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Komentár k českému zákonu č.253/2008 Sb. o
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.komentář
cena v predajni 42,71 €

cena v e-shope 7,00 €Publikácia obsahuje usporiadaný výber výňatkov z
Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu 1918-1995
cena v predajni 47,34 €

cena v e-shope 44,97 €Podrobná judikatúra k ustanoveniam českého
Trestní zákoník s judikaturou
cena v predajni 69,24 €

cena v e-shope 65,78 €Základ knihy tvorí návrh českého trestného
Osnova trestního zákoníku 2004-2006
cena v predajni 30,36 €

cena v e-shope 28,84 €Publikácia sa zameriava na problematiku vzájomného
Přípravné řízení a stadium projednání trestní věci v řízení před soudem
cena v predajni 10,15 €

cena v e-shope 9,64 €Pôvodné dielo profesora Hatalu, popredného
Motív a trestný čin

cena v e-shope 16,10 €Publikácia sa zaoberá sankčným systémom z
Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 17,77 €Kniha sa zaoberá problematikou trestných činov z
Trestné činy z nenávisti
cena v predajni 15,83 €

cena v e-shope 14,56 €Aktualizované a prepracované vydanie diela
Základy trestní odpovědnosti
cena v predajni 10,70 €

cena v e-shope 8,03 €Vybraná judikatúra českých súdov vo veciach
Přehled judikatury. Trestné činy hospodářské
cena v predajni 17,13 €

cena v e-shope 16,27 €Publikácia sa zameriava na teoretické definovanie
Úvod do hospodářské kriminality
cena v predajni 8,25 €

cena v e-shope 7,84 €Pubikácia mapuje významnú oblasť kriminality,
Přehled judikatury. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I. Loupež

cena v e-shope 13,08 €Kniha prináša vybrané rozhodnutia českých súdov z
Přehled judikatury. Trestné činy proti majetku. Zpronevěra
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 8,22 €Judikatúra súdov ČR zostavená podľa trestného
Přehled judikatury. Trestné činy proti životu a zdraví. Nutná obrana
cena v predajni 23,53 €

cena v e-shope 22,35 €Učebnica trestného práva procesného, ktorá
Trestné právo procesné
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Knižka charkaterizuje a porovnáva dva
Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Knižka sa venuje trestnoprávnej komparatistike a
Úvod do trestněprávní komparatistiky
cena v predajni 9,56 €

cena v e-shope 9,08 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
O novém trestním zákoníku
cena v predajni 10,09 €

cena v e-shope 9,59 €Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s
Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,01 €Učebný text obsahujúci základné teoretické
Repetitórium z trestného práva hmotného
cena v predajni 12,43 €

cena v e-shope 12,43 €Príručka napomáha pochopiť pojmy a inštitúty
Praktikum z trestního práva hmotného, obecná část, 3.vyd.
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,96 €Učebnica českého trestného práva procesného podľa
Trestní právo procesní, 5.vyd.
cena v predajni 43,48 €

cena v e-shope 41,31 €Publikácia slúži ako učebný text pre poslucháčov
Trestní právo procesní, 4.vyd.
cena v predajni 71,25 €

cena v e-shope 67,69 €Y2ViND