NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Trestné právo

Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je určená do aplikačnej praxe v oblasti trestného práva, no cenné informácie v nej nájdu aj akademici, či študenti zaoberajúci sa trestným právom.
cena v predajni 18,20 €
cena v e-shope 17,29 €

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia sa zaoberá kontroverzným ustanovením
Prohlídky u advokátů
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Právne nástroje boja s daňovými únikmi sa venuje
Právne nástroje boja s daňovými únikmi
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša komplexného spracovanie českého
Nové přestupkové právo
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Predkladaná publikácia analyzuje súčasný stav
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 15,80 €

cena v e-shope 15,01 €Zákon o výkone väzby. Komentár obsahuje
Zákon o výkone väzby. Komentár
cena v predajni 25,30 €

cena v e-shope 24,03 €Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným
Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prost
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Kreativní účetnictví a účetní podvody rozoberá
Kreativní účetnictví a účetní podvody
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Kniha prináša kompletnú analýzu problematiky
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani
cena v predajni 13,10 €

cena v e-shope 12,44 €Rekodifikace trestního práva procesního v letech
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Kniha prináša zbierku súdnych rozhodnutí z oblasti
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Pruvodce novým přestupkovým zákonem pro správní
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Predkladaná kniha prináša pohľad na
Kyberkriminalita

cena v e-shope 11,75 €Kniha Trestní odpovědnost právnických osob - pět
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Publikácia obsahuje text českého zákona o
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,24 €Predkladaná publikácia Zákon o výkone trestu
Zákon o výkone trestu odňatia slobody. Komentár
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Právne formy perzekúcie a trestné právo na
Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu
cena v predajni 16,68 €

cena v e-shope 15,84 €Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815
cena v predajni 11,37 €

cena v e-shope 10,80 €Trestní řád. Komentář prináša v dvoch zväzkoch
Trestní řád. Komentář
cena v predajni 200,00 €

cena v e-shope 190,00 €Predkladaná publikácia Postavení úřední osoby v
Postavení úřední osoby v trestním právu
cena v predajni 20,47 €

cena v e-shope 19,44 €Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně -
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Kniha VAT Frauds sa venuje aktuálnym problémom
VAT Frauds
cena v predajni 13,20 €

cena v e-shope 12,54 €Násilí, podvody a každodennost sa venuje fenoménu
Násilí, podvody a každodennost
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €Praktikum z trestného práva hmotného 2. vydanie
Praktikum z trestného práva hmotného
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 15,20 €Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na
cena v predajni 17,38 €

cena v e-shope 16,51 €Kniha prináša výklad dvoch rôznych oblastí čského
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy
cena v predajni 26,87 €

cena v e-shope 25,52 €Základy trestného práva Európskej únie je učebnica
Základy trestného práva Európskej únie
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Trestné právo procesné 2. vydanie učebnica je
Trestné právo procesné 2. vydanie
cena v predajni 24,70 €

cena v e-shope 23,46 €Trestní právo hmotné 4. vydání učebnica obsahuje
Trestní právo hmotné 4. vydání
cena v predajni 20,20 €

cena v e-shope 19,19 €Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti
Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 13,30 €Proč se lidé zabíjejí poskytuje aspekty prečo sa
Proč se lidé zabíjejí
cena v predajni 7,15 €

cena v e-shope 6,79 €Kniha Daňové úniky v Slovenskej republike
Daňové úniky v Slovenskej republike

cena v e-shope 12,80 €Kniha Sbírka klauzurních prací z trestního práva
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání
cena v predajni 16,88 €

cena v e-shope 16,03 €Gottwaldovy milosti poskytuje súdne procesi v
Gottwaldovy milosti
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Bez práva na obhajobu a bez obhajcov si nemožno
Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,62 €Trestné právo hmotné II. Osobitná časť sa venuje
Trestné právo hmotné II. Osobitná časť
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Nejnovější objevy a aplikace psychiatrické a
Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie
cena v predajni 23,27 €

cena v e-shope 22,10 €ZDA2MDc5Nj