NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 27,55 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha analyzuje dostupnú judikatúru Najvyššieho
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 11,75 €Kniha predstavuje praktického pomocníka pre
Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář
cena v predajni 24,44 €

cena v e-shope 23,21 €Verejná správa v členských štátoch Európskej únie
Verejná správa v členských štátoch Európskej únie
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Podpora lokální ekonomiky - využití skrytých
Podpora lokální ekonomiky
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,10 €Správní právo I. obsahuje právne aspekty správneho
Správní právo I.
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Kniha Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 12,61 €Správní právo. Obecná část, 9. vydání obsahuje
Správní právo. Obecná část, 9. vydání
cena v predajni 44,55 €

cena v e-shope 42,32 €Zákon o obcích. Komentář 2. vydání poskytuje
Zákon o obcích. Komentář 2. vydání
cena v predajni 30,12 €

cena v e-shope 28,61 €Zákon o úřednících územných samosprávných celku.
Zákon o úřednících územních samosprávných celků. Komentář
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Správní řád Komentář, 5. vydání poskytuje správne
Správní řád. Komentář, 5. vydání
cena v predajni 67,00 €

cena v e-shope 63,65 €Kniha Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Komentár
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o místním referendu. Komentář
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,24 €Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie
Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Bezpečný rozvoj regionu - Základní koncept je
Bezpečný rozvoj regionu - Základní koncept
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €Ochrana osobních údajú v pracovním právu je
Ochrana osobních údajů v pracovním právu
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Publikácia poskytuje prehľad rozhodnutí súdu
Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
cena v predajni 35,91 €

cena v e-shope 34,11 €Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy -
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy - komentár
cena v predajni 27,90 €

cena v e-shope 26,23 €Obsah: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
Slobodný prístup k informáciám
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona
Ústavný zákon o ochrane verejného zájmu pri výkone funkcií verejných funkcionáro
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 11,00 €Predkladaná vedecká monografia z jednej
Problematika psov v obci
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Kniha predstavuje teoretický pohľad na vzťah
Veřejná správa a lidská práva
cena v predajni 12,35 €

cena v e-shope 11,73 €Zákon o priestupkoch. Veľký komentár obsahuje
Zákon o priestupkoch. Veľký komentár
cena v predajni 45,10 €

cena v e-shope 45,10 €Predkladaná publikácia sa zaoberá miestnymi a
Místní a účelové komunikace
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Cieľom vnútornej kontroly je snaha nastaviť také
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár
cena v predajni 13,60 €

cena v e-shope 12,24 €Príručka sa venuje aktuálnym otázkam odmeňovania
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,11 €Zákon o podmienkach predaja výrobkov a
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
cena v predajni 9,80 €

cena v e-shope 8,82 €Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 13,32 €Ekonomika veřejné správy poskytuje aspekty
Ekonomika veřejné správy
cena v predajni 14,72 €

cena v e-shope 13,98 €Rozpočtový proces obcí je analyzovaný v
Rozpočtový proces obcí
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 12,37 €Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 12,50 €Kniha Přehled judikatury vztahující se k právní
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů
cena v predajni 21,95 €

cena v e-shope 20,85 €Správní řád. Komentář jedná sa o kvalitné
Správní řád. Komentář
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 55,14 €Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013
Na/O kraji
cena v predajni 11,38 €

cena v e-shope 10,81 €Evropdká veřejná správa je základ pre európske
Evropská veřejná správa
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Kontrolný řád - komentář je komplexným komentárom
Kontrolní řád - komentář
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Kniha vysvetľuje, čo sú to opravné prostriedky,
Řádné opravné prostředky ve správním řízení
cena v predajni 15,04 €

cena v e-shope 14,29 €Správní právo hmotné. Obecná část 2. vydání je
Správní právo hmotné. Obecná část 2. vydání
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Medzi základné povinnosti štátu patrí zaistenie
Zásady ochrany společnosti
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,95 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

N2M1YWM2M