NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 10,50 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:
cena v e-shope 179,55 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vysokoškolská učebnica osobitnej časti správneho
Správne právo hmotné. Osobitná časť 3. vydanie

cena v e-shope 23,10 €Vysokoškolská učebnica oboznamuje s právnymi
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 15,50 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o obcích. Komentář, 3. vydání

cena v e-shope 33,14 €Kniha sa venuje témam ako ústavnoprávne základy
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí

cena v e-shope 12,90 €Repetitórium správneho práva procesného
Repetitórium správneho práva procesného
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Obsahom knihy je výklad ustanovení českého zákona
Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář
cena v predajni 19,24 €

cena v e-shope 18,28 €Publikácia prináša kompletxný rozbor všetkých etáp
Spisová služba, 2. aktualizované vydání
cena v predajni 23,46 €

cena v e-shope 22,29 €Hlavným cieľom predkladanej publikácie je podrobiť
Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní
cena v predajni 9,76 €

cena v e-shope 9,76 €Kniha prináša komplexného spracovanie českého
Nové přestupkové právo
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Učebnica prináša praktické príklady zo správneho
Príklady zo správneho práva procesného
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,97 €Predkladaná publikácia analyzuje súčasný stav
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb
cena v predajni 17,40 €

cena v e-shope 16,53 €Cieľom publikácie je rozbor základných inštitútov
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Predkladaná publikácia sa komplexne venuje
Rozpočet obce a vyššieho územného celku

cena v e-shope 11,90 €Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě
cena v predajni 33,75 €

cena v e-shope 32,06 €Veřejná podpora v příkladech a poznámkách podrobne
Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
cena v predajni 17,08 €

cena v e-shope 16,22 €Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 4.vyd.
cena v predajni 23,63 €

cena v e-shope 8,90 €Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja
Koncepcia,východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha približuje právnu úpravu českého zákona o
Vyznejte se v zákoně o státní službě
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,25 €Kniha prináša zbierku súdnych rozhodnutí z oblasti
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Kniha sa venuje problematike sťažnostného práva a
Zákon o sťažnostiach

cena v e-shope 22,90 €Veřejná subjektivní práva rieši problemazike
Veřejná subjektivní práva
cena v predajni 17,65 €

cena v e-shope 16,76 €Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů
Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva, 2. vydání

cena v e-shope 31,26 €Opatření obecné povahy v teorii a praxi poskytuje
Opatření obecné povahy v teorii a praxi
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně -
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Komentář
cena v predajni 26,00 €

cena v e-shope 24,70 €Cieľom publikácie je vzbudiť záujem o problematiku
Verejná mienka (história, teória, výskum)
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Cieľom predkladaného komentára je napomôcť pri
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár, 2. vydanie
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Teorie a praxe veřejných služeb sa venuje verejným
Teorie a praxe veřejných služeb
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,91 €Vysokoškolská učebnica, ktorá ponúka prehľadné
Správne právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Strategické plánování ve veřejné správě sa
Strategické plánování ve veřejné správě
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Kniha Přehled judikatury z oblasti školství 2.
Přehled judikatury z oblasti školství 2. vydání
cena v predajni 34,65 €

cena v e-shope 32,91 €Politické dopady zadlužovaní malých obcí v České
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
cena v predajni 29,97 €

cena v e-shope 28,47 €Kniha Správne právo procesné. Všeobecná časť 2.
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Publikácia reaguje na potreby aplikačnej praxe a
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra

cena v e-shope 40,00 €Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej
Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej republike
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri
Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
cena v predajni 25,14 €

cena v e-shope 23,88 €Vlivní muži pražských předmestí sa venuje
Vlivní muži pražských předměstí
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

ZjdmOWEyM