NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 14,31 €
cena v e-shope 13,90 €
do košíka:
cena v e-shope 27,55 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa venuje problematike sťažnostného práva a
Zákon o sťažnostiach
cena v predajni 22,90 €

cena v e-shope 22,90 €Veřejná subjektivní práva rieši problemazike
Veřejná subjektivní práva
cena v predajni 17,65 €

cena v e-shope 16,76 €Právní postavení obcí a kraju - základy
Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání
cena v predajni 26,87 €

cena v e-shope 25,52 €Susedské spory v obci sa komplexne venuje
Susedské spory v obci
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,37 €Opatření obecné povahy v teorii a praxi poskytuje
Opatření obecné povahy v teorii a praxi
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 €Predkladaná publikácia Všeobecné správne konanie -
Všeobecné správne konanie - Teória a prax
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně -
Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka
cena v predajni 12,54 €

cena v e-shope 11,91 €Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Komentář
cena v predajni 26,00 €

cena v e-shope 24,70 €Cieľom publikácie je vzbudiť záujem o problematiku
Verejná mienka (história, teória, výskum)
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Komentár 2. vydanie
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Teorie a praxe veřejných služeb sa venuje verejným
Teorie a praxe veřejných služeb
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,91 €Vysokoškolská učebnica, ktorá ponúka prehľadné
Správne právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 26,12 €Strategické plánování ve veřejné správě sa
Strategické plánování ve veřejné správě
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Kniha Přehled judikatury z oblasti školství 2.
Přehled judikatury z oblasti školství 2. vydání
cena v predajni 34,65 €

cena v e-shope 32,91 €Politické dopady zadlužovaní malých obcí v České
Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice
cena v predajni 29,97 €

cena v e-shope 28,47 €Kniha Správne právo procesné. Všeobecná časť 2.
Správne právo procesné. Všeobecná časť, 2.vydanie
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Publikácia reaguje na potreby aplikačnej praxe a
Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej
Teória a prax municipálnej ekonomiky v Slovenskej republike
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri
Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Správní řízení v praxi škol a školských zeřízení
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
cena v predajni 25,14 €

cena v e-shope 23,88 €Vlivní muži pražských předmestí sa venuje
Vlivní muži pražských předměstí
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Finančná kontrola v školách a školských
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,02 €Vedecká monografia podáva v ucelenej a celistvej
Zákon o finančnej kontrole
cena v predajni 39,60 €

cena v e-shope 35,64 €Krízový manažment vo verejnej správe sa podrobným
Krízový manažment vo verejnej správe
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 21,94 €Správní řád - 10 let v akci je zborníkom na tému
Správní řád - 10 let v akci
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Teoretická východiska obecní samosprávy v České
Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice
cena v predajni 11,15 €

cena v e-shope 10,59 €Monografia Ako sa pripraviť na kontrolu v
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve
cena v predajni 17,90 €

cena v e-shope 17,00 €Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM
Meritum Správní řád - 2. vydání
cena v predajni 44,58 €

cena v e-shope 42,35 €Výkladový slovník pre verejnú správu je vhodný pre
Výkladový slovník pre verejnú správu
cena v predajni 20,90 €

cena v e-shope 19,85 €Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika,
Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Správne právo procesné patrí k základným študijným
Osobitné druhy správneho konania
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,46 €Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie,
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne
cena v predajni 22,70 €

cena v e-shope 21,56 €Sídla a produkční potenciál poskytuje kvalitné
Sídla a produkční potenciál
cena v predajni 12,96 €

cena v e-shope 12,31 €Praktikum ze správního práva procesního je
Praktikum ze správního práva procesního
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 9,40 €Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej
Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €KomuNICKuj poukazuje autor na modernú komunikáciu
KomuNICKuj
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,45 €Záverečný účet obce a vyššieho územného celku sa
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku
cena v predajni 10,60 €

cena v e-shope 10,07 €Management organizace a management destinace
Management organizace a management destinace
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 5,98 €Marketingové řízení místního rozvoje vznikla ako
Marketingové řízení místního rozvoje
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 5,98 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

NWVlZTcx