NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Veřejnoprávní smlouvy koordinační poskytuje
Veřejnoprávní smlouvy koordinační
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €Kniha prináša súhrnné spracovanie problematiky
Reklamné stavby
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Druhé aktualizované vydanie vysokoškolskej
Správne právo procesné 2. vydanie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Verejný záujem je jedným z kľúčových pojmov
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Ťažiskom predkladanej českej publikácie Správní
Správní právo. Casebook
cena v predajni 36,95 €

cena v e-shope 35,10 €Kniha slúži ako praktický sprievodca procesom
GDPR Praktický průvodce implementací
cena v predajni 15,66 €

cena v e-shope 14,88 €Nakladanie s majetkom obce poukazuje ako sa
Nakladanie s majetkom obce
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,35 €Colné právo - Nový Colný kódex Únie sa venuje
Colné právo
cena v predajni 38,60 €

cena v e-shope 36,67 €Problematika múzeí a múzejníctva je komplexným
Management a hospodaření muzeí
cena v predajni 13,63 €

cena v e-shope 12,95 €Predkladaná publikácia sa snaží o systémové
Teória verejnej správy
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia prináša praktický výklad ustanovení
Finanční kontrola ve veřejné správě v dotazech a odpovědích
cena v predajni 9,73 €

cena v e-shope 9,24 €Publikácia sa venuje oblasti správneho trestania v
Správní trestání
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 20,93 €Verejná a štátna služba - vybrané otázky sa venuje
Verejná a štátna služba
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Predkladaná učebnica vymedzuje elementárne
Správne právo hmotné - osobitná časť
cena v predajni 17,80 €

cena v e-shope 16,91 €Monografia sa zaoberá rozhodnutiami predbežnej
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Učebnica správneho práva prináša výklad všeobecnej
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 25,80 €

cena v e-shope 23,22 €Správne delikty právnických osôb - vybrané
Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Základy správního práva trestního 7. vydání sa
Základy správního práva trestního 7. vydání
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej
Kvalitatívna zmena v zamestnanosti Slovenskej republiky
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Správne právo hmotné. Osobitná časť 3. vydanie
Správne právo hmotné. Osobitná časť 3. vydanie
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 21,00 €Správní právo trestní reflektuje správne trestanie
Správní právo trestní
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,95 €Správne právo hmotné. Všeobecná časť 2. vydanie
Správne právo hmotné. Všeobecná časť 2. vydanie
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Zákon o obcích. Komentář 3. vydání je komentárom o
Zákon o obcích. Komentář 3. vydání
cena v predajni 28,80 €

cena v e-shope 27,36 €Právo obce na samosprávu a normatvorba obcí sa
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,90 €Repetitórium správneho práva procesného
Repetitórium správneho práva procesného
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Obsahom knihy je výklad ustanovení českého zákona
Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář
cena v predajni 19,24 €

cena v e-shope 18,28 €Publikácia prináša kompletxný rozbor všetkých etáp
Spisová služba, 2. aktualizované vydání
cena v predajni 23,46 €

cena v e-shope 22,29 €Hlavným cieľom predkladanej publikácie je podrobiť
Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní
cena v predajni 9,76 €

cena v e-shope 9,76 €Kniha prináša komplexného spracovanie českého
Nové přestupkové právo
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 25,22 €Učebnica prináša praktické príklady zo správneho
Príklady zo správneho práva procesného
cena v predajni 14,70 €

cena v e-shope 13,96 €Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky sa
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Rozpočet obce a vyššieho územného celku sa
Rozpočet obce a vyššieho územného celku
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 10,26 €Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě
cena v predajni 33,75 €

cena v e-shope 32,06 €Veřejná podpora v příkladech a poznámkách podrobne
Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
cena v predajni 17,08 €

cena v e-shope 16,22 €Publikácia prináša podrobné výkladové poznámky k
Správní řád s poznámkami a judikaturou 3. vydání
cena v predajni 33,75 €

cena v e-shope 32,06 €Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja
Koncepcia,východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha približuje právnu úpravu českého zákona o
Vyznejte se v zákoně o státní službě
cena v predajni 10,79 €

cena v e-shope 10,25 €Trestní odpovědnost v územní samosprávě.
Trestní odpovědnost v územní samosprávě
cena v predajni 23,03 €

cena v e-shope 21,87 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

ZjM4NjZjM