NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 14,31 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Knihy do 10 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Podrobný komentovaný zákon o mediácií obsahuje
Zákon o mediácii. Komentár
cena v predajni 23,50 €

cena v e-shope 8,00 €Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a
Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce
cena v predajni 24,52 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha obsahuje vybrané otázky teorie a praxe, s
Trestní právo procesní
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 2,90 €Publikace přináší v komplexní formě a s důrazem na
Investiční rozhodování a řízení projektů
cena v predajni 20,99 €

cena v e-shope 8,90 €Nová právna úprava spoluvlastníctv v novom českom
Spoluvlastnictví podle Občanského zákoníku č.89/2012, Sb., 2.vyd.
cena v predajni 10,51 €

cena v e-shope 5,26 €Kniha prináša výklad ustanovení o právnych
Právní jednání podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., 2.vyd.
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 7,75 €Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2005
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Podľa ústavy je sudca viazaný zákonom. Čo to ale v
Metody a zásady interpretace práva
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 7,95 €Publikácia prináša najdôležitejšie informácie z
Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi
cena v predajni 24,82 €

cena v e-shope 6,90 €Učebnica vymedzuje základné princípy trestného
Trestní právo procesní, 3.vyd.
cena v predajni 17,45 €

cena v e-shope 6,50 €Obsahom učebnice sú základné poznatky z oblasti
Učebnica občianskeho procesného práva 1+2
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 6,00 €Kniha prináša podrobný výklad českého zákona,
Koncesní zákon, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu
Zákon o důchodovém pojištění, komentář
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša podrobný komentár k jednotlivým
Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zanietený obchodník
cena v predajni 13,44 €

cena v e-shope 3,85 €Publikácia sa venuje komplexnému právnemu rozboru
DPH u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 9,00 €Kniha obsahuje podrobný komentár k jednotlivým
Spoluvlastnictví a společné jmění manželů
cena v predajni 13,09 €

cena v e-shope 5,24 €Islamské financie a bankovníctvo predstavujú
Islamské financie a bankovníctvo
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 3,50 €Zástavné právo predstavuje právo ponechať si
Zástavní právo
cena v predajni 14,58 €

cena v e-shope 7,29 €Kniha je praktickou príričkou pre štúdium a
Právo vnějších vztahů Evropské unie, 2.vydání
cena v predajni 17,72 €

cena v e-shope 3,00 €Publikácia poskytuje komplexný prehľad právnej
Mediální právo
cena v predajni 16,40 €

cena v e-shope 4,92 €Publikácia pojednáva o daniach z príjmu fyzických
Zákon o daních z příjmů, komentář
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 9,90 €Osnova očianskeho zákonníku predstavuje ťažisko
Osnova občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
cena v predajni 19,97 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša novú metodiku účtovníctva verejnej
Účtovná závierka RO, PO, obcí a samosprávnych krajov
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 3,60 €Kniha prináša výklad práva európskej únie z
Evropské právo
cena v predajni 28,30 €

cena v e-shope 9,90 €Publikácia je komplexným odborným spracovaním
Diplomacie (teorie-praxe-dějiny)
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 9,50 €Účelom publikácie je popísať a priblížiť národnú
Předávání osobních údajů do zahraničí
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 9,25 €Publikácia vysvetľuje niektoré otázky vznikajúce v
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, 2.vydání
cena v predajni 21,53 €

cena v e-shope 5,00 €Aplikácia Medzinárodných štandardov účtovného
Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 2.vyd.
cena v predajni 24,86 €

cena v e-shope 2,90 €Publikácia obsahuje vzory najdôležitejšíc
Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch, 4.vyd.
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 5,00 €Pri právnom zabezpečení služieb zasielateľa
Zasielateľská zmluva - právo a prax
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 8,10 €Pojem eGovernmentu možno definovať ako sériu
Právní aspekty eGovernmentu v České republice
cena v predajni 16,11 €

cena v e-shope 8,06 €Základný prehľad systému práva v ČR, prináša
Právo pro techniky
cena v predajni 8,10 €

cena v e-shope 1,50 €Prevod podniku
cena v predajni 6,61 €

cena v e-shope 3,31 €Komentár prináša podrobný a komplexný výklad
Zákon o místních poplatcích a předpisy související, komentář
cena v predajni 36,53 €

cena v e-shope 1,00 €Kniha prináša pohľad na autorove reflexie na témy
Právo a ústavnost v České republice
cena v predajni 12,89 €

cena v e-shope 6,45 €Publikácia definuje politiku a politickú vedu vo
Právo pro politology
cena v predajni 10,71 €

cena v e-shope 4,50 €Knižka sa venuje riešeniu pohľadávok v Nemecku s
Řešení pohledávek v Německu
cena v predajni 10,16 €

cena v e-shope 4,06 €Európske pracovné právo je predstavením danej
Európske pracovné právo
cena v predajni 33,50 €

cena v e-shope 9,90 €MTYyOTl