NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 10,50 €
do košíka:
cena v e-shope 19,40 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

V Československej republike političky nadväzovali
Ženy v politice
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Kniha prináša súbor príspevkov ku štúdiu
Nepatřičné právo
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Kniha predstavuje aktualizovanú ucelenú príručku,
Zbrojný preukaz – Odborná spôsobilosť
cena v predajni 21,70 €

cena v e-shope 20,62 €Predkladaná učebnica prináša historicko-teor
Základy rímskeho práva
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,96 €Problematika zvereneckého fondu je mnohým stále
Svěřenský fond - návod k použití
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 12,07 €Monografia sa zameriava na špecifickú oblasť
Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při
cena v predajni 12,38 €

cena v e-shope 11,76 €Kniha predstavuje české knižné vydanie judikatúry
Judikatura práva rodiny
cena v predajni 17,46 €

cena v e-shope 16,59 €Predkladaná publikácia prináša aplikáciu
Autorské právo v divadle, 2. vydání
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Obsah: Zákon o účtovníctve s komentárom a
Podvojné účtovníctvo s komentárom a príkladmi

cena v e-shope 18,00 €Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku
Zákon o riešení hroziaceho úpadku s DS

cena v e-shope 8,20 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s DS

cena v e-shope 3,70 €Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
Zákon o BOZP s DS

cena v e-shope 4,10 €Obsah: Zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského

cena v e-shope 4,80 €Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy,
Repetitórium teórie štátu
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Kniha prináša príspevky, ktoré približujú
Republika právníků
cena v predajni 21,62 €

cena v e-shope 20,54 €Kniha sa venuje problematike jadrového odzbrojenia
Jaderné odzbrojení v mezinárodním právu a politice: pocta Miroslavu Tůmovi
cena v predajni 14,99 €

cena v e-shope 14,24 €Predkladaná publikácia hľadá odpovede na
Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,23 €Obsah: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových
Byty, nebytové priestory s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon o nelegálnej práci

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o zdravotnom poistení. Zákon o sociálnych

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Obchodný zákonník. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra

cena v e-shope 6,00 €Obsah: Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych
Zákon o správnych poplatkoch. Opatrenie o sumách stravného. Opatrenie o sumách

cena v e-shope 3,90 €Praktická pomôcka pre všetkých, ktorí vedú alebo
Jednoduché účtovníctvo

cena v e-shope 9,50 €Hlavné dôvody konštituovania novej geopolitiky
Klasická a nová geopolitika

cena v e-shope 9,76 €Ochrana hospodárskej súťaže a verejné zákazky majú
Hospodářská soutěž a veřejné zakázky
cena v predajni 26,00 €

cena v e-shope 24,70 €Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné odpovede
Zákon o zdravotnom poistení. Komentár
cena v predajni 33,50 €

cena v e-shope 31,83 €Predkladané dielo z edície Veľké komentáre prináša
Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář, 2. vydání
cena v predajni 134,55 €

cena v e-shope 127,82 €Medonosný marketing je nový přístup k marketingu.
Medonosný marketing
cena v predajni 9,99 €

cena v e-shope 7,99 €Cieľom predkladanej publikácie je sprostredkovať
Úvod do etiky, 2.vyd.

cena v e-shope 8,90 €Zem, unikátny jav v poznanom kozmickom priestore.
Bezpečná planéta?

cena v e-shope 9,76 €Publikácie je primárne určená ako študijný
Súdne inžinierstvo v odbore Cestná doprava. Návody na cvičenia 1.

cena v e-shope 23,41 €Ide o vysokoškolskú učebnicu ktorá sa venuje
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční 3. vyd.
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť zmysel
Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování
cena v predajni 13,05 €

cena v e-shope 12,40 €V rámci harmonizácie trestnoprávnej ochrany
Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie
cena v predajni 38,25 €

cena v e-shope 36,33 €Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými
Média, etika a právo
cena v predajni 22,90 €

cena v e-shope 21,76 €Predkladaná monografia sa komplexne zaoberá
Vybrané kapitoly o bezpečnosti
cena v predajni 42,90 €

cena v e-shope 40,76 €Predkladaná monografia sa zaoberá pôdou ako
Půda a její hodnota. Teorie a praxe
cena v predajni 12,15 €

cena v e-shope 11,54 €N2QxY2JjZT