NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom

cena v e-shope 7,90 €Obsah: Německý federalismus z pražské perspektivy
Německá centra - německé periferie
cena v predajni 20,61 €

cena v e-shope 8,90 €Kniha prináša praktické prípady z práva Európskej
Praktické prípady z práva Európskej únie
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Cieľom knihy je priblížiť antropologické poňatie
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I. Od antiky po renesanci
cena v predajni 9,23 €

cena v e-shope 8,31 €Autor rozoberá Kantov pojem objektu, súdu a
Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,08 €Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v úplnom
Trestný zákon. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

cena v e-shope 7,70 €Zmluvy nepredstavujú iba jeden z pilierov
Obligace z kontraktu, 2. vydání
cena v predajni 20,16 €

cena v e-shope 19,15 €Publikácia približuje pohľad procesov formovania
Složitost a nahodilost práva
cena v predajni 13,16 €

cena v e-shope 12,50 €Súbor oficiálnych skúšobných testov používaných
Skúšobné testy. Osobné autá a motocykle

cena v e-shope 6,90 €Praktická pomôcka na záverečné preskúšanie žiakov
Skúšobné testy. Nákladné autá a autobusy

cena v e-shope 5,90 €Rekognícia patrí k tradičným a osvedčeným dôkazným
Rekognice osob v trestním řízení
cena v predajni 26,10 €

cena v e-shope 24,80 €Kniha renomovaných světových autorů a poradců v
Budoucnost konkurence

cena v e-shope 17,50 €Kniha popisuje možnú pomoc účastníkom rodinných
Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného
cena v predajni 17,95 €

cena v e-shope 17,05 €Čo sa týka trhu práce tak v živote sa to dotýka
Trh práce v ekonomických súvislostiach
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 14,06 €Učebnica rozoberá ako sa účtujú jednotlivé účtovné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Učebnica
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Kniha sa venuje životnému rpostriedu dopadov na
Environmentální výzkum a hrozby 21. století
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €V súčasnosti sú štátnozamestnan vzťahy
Štátnozamestnanecké vzťahy 1. diel - Judikatúra
cena v predajni 49,50 €

cena v e-shope 47,02 €Učebnica trestného práva procesného sa zameriava
Trestné právo procesné. Štádiá trestného konania
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Publikácia prináša výklad ustanovení zákona o
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Komentár
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Kniha sa snaží zodpovedať niektoré otázky
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva
cena v predajni 8,70 €

cena v e-shope 8,27 €Nábožensky inšpirované násilie sa ako strašidlo
O svobodě a náboženství
cena v predajni 11,23 €

cena v e-shope 10,67 €OBSAH Články J. Záhora: Neefektívnosť kontroly
Justičná revue 4/2022

cena v e-shope 14,00 €Stavebné právo je jedno z najdôležitejšíc
Stavebný zákon. Veľký komentár, 2. vyd.
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Cirkev a peniaze - téma, ktorú počuť v posledných
Církev a peníze
cena v predajni 17,34 €

cena v e-shope 16,47 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o advokácii. Komentár
cena v predajni 44,00 €

cena v e-shope 41,80 €Publikácia sa zameriava na právne, etické a
Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19
cena v predajni 17,60 €

cena v e-shope 16,72 €Obsahom knihy je vybraná judikatúra zaoberajúca sa
Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikat
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Komentár je vo vínovej farbe a predstavuje
Exekuční řád. Komentář
cena v predajni 107,55 €

cena v e-shope 102,17 €Kniha prináša príspevky na tému migrácie v Európe.
Mezinárodní migrace pohledem politických věd: historie, teorie a současné otázky
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,36 €Témou tejto práce je fenomén procesov s
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónach Německa a jejich vliv na
cena v predajni 21,60 €

cena v e-shope 20,52 €Právna úprava energetického odvetvia v SR prešla
Judikatúra vo veciach energetického práva
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Uplné znenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
Obchodný zákonník. Obchodný register

cena v e-shope 8,80 €Systém sociálnej politiky ako politická koncepcia
Sociální správa
cena v predajni 18,71 €

cena v e-shope 17,78 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.
Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy
cena v predajni 18,80 €

cena v e-shope 17,86 €Cieľom predkladanej publikácie je nájsť styčné
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

cena v e-shope 28,91 €OBSAH Články A. Löwy: Veľký senát a ustálená
Právny obzor 2/2022

cena v e-shope 10,00 €OBSAH Články H. Barancová: Nová právna úprava
Právny obzor 1/2022

cena v e-shope 10,00 €Kniha poskytuje najnovšie poznatky pre dosahovanie
Rozhodujeme se s podporou
cena v predajni 11,25 €

cena v e-shope 10,68 €Kniha sa zameriava na rozbor problematiky
Zastoupení podnikatele
cena v predajni 46,53 €

cena v e-shope 44,20 €ZDExZDA