NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha prináša komplexný pohľad na praktické
Praktikum z daňového práva
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Publikácia predstavuje zásady: analýzy likvidity a
Finanční plánování a likvidita
cena v predajni 14,84 €

cena v e-shope 11,87 €Školiaci program vyskúšaný vo významných svetových
7 kroků efektivního koučování
cena v predajni 12,41 €

cena v e-shope 6,20 €Hlavným cieľom publikácie je zodpovedať otázku,
Právny štát
cena v predajni 15,40 €

cena v e-shope 14,63 €Participácia v najširšom zmysle slova znamená
Participatívne rozpočtovanie
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Autor vykonštruoval 2 mužov ktorý mali myšlienky
Návrat do Lvova
cena v predajni 32,76 €

cena v e-shope 31,12 €Profesná etika je stále ešte nedostatočne
Profesní etika právníků

cena v e-shope 26,60 €Kniha popisuje 100 rokov medzinárodné vztahy,
Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů
cena v predajni 10,34 €

cena v e-shope 9,82 €Encyklopédiu spracovali právni historici v
Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž
cena v predajni 67,05 €

cena v e-shope 63,70 €Stavebné právo zahŕňa predpisy verejného i
Nové stavebné zákony. Stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.4.2024
cena v predajni 34,90 €

cena v e-shope 33,16 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok s DS

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní s DS

cena v e-shope 9,70 €Kniha sa zameriava na vývoj pracovnoprávnyc
Dovolená včera, dnes a zítra
cena v predajni 28,90 €

cena v e-shope 27,46 €OBSAH Články Z. Žitná: Vplyv európskej normotvorby
Právny obzor 3/2022

cena v e-shope 10,00 €Kniha obsahuje predpisy o advokácií, autora
Shrnutí předpisů o advokacii 2. vydání
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,62 €Predkladaná publikácia prináša podrobný komentár k
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave
cena v predajni 79,00 €

cena v e-shope 75,05 €Kniha ponúka odpovede na otázky týkajúce sa
Pracovní právo pro neprávníky

cena v e-shope 4,57 €Ide o ucelenú knihu teórií procesného manažmentu
Procesný manažment
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,67 €Kniha obsahuje metodiku a teóriu ocenovania
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy 2 vydání
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €V učebnici osobitná aj všeobecná čast,
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 3 vydání
cena v predajni 35,10 €

cena v e-shope 33,34 €XXIX. Karlovarské právnické dny - zborník
XXIX. Karlovarské právnické dny
cena v predajni 24,75 €

cena v e-shope 23,51 €Kniha sa zameriava na základné teoretické a
Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,40 €Kniha popisuje následky nasadenia nemeckej armády
Německá politika a nasazení Bundeswehru v misi ISAF v Afghánistánu
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,84 €Obsah: Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe. Zákon o pozemkových spoločenstvách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch...

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí...

cena v e-shope 4,80 €Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok

cena v e-shope 8,00 €Obsah: Zákon č. 595/2003 Z.z. o daji z príjmov po
Zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch

cena v e-shope 5,10 €Obsah: Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Zákon o štátnej správe v školstve. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

cena v e-shope 3,00 €Obsah: Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
Vyhláška o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Vyhláška o niektorých

cena v e-shope 3,90 €Kniha interpretuje český a slovenský diskurz
Republika Česko-Slovensko
cena v predajni 32,50 €

cena v e-shope 32,50 €Publikácia rozoberá problematiku kde ide o ušlí
Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu
cena v predajni 11,28 €

cena v e-shope 10,71 €Kniha popisuje nástroje a špecifiká hodnitenia
Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky
cena v predajni 18,60 €

cena v e-shope 17,67 €Kniha sa venuje problematike českého civilného
Praktický úvod do civilního řízení sporného
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,04 €Kniha sa venuje právu čo sa týka cestovného ruchu,
Cestovní právo 2. vydání
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 55,14 €Komentár k českému zákonu o priestupkoch a
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář
cena v predajni 45,30 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša pohľad na problematiku prevodu
Převody obchodních podílů a akcií

cena v e-shope 28,43 €Kniha prináša komplexný výklad problematiky
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Zborník príspevkov.
Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v České Republice. Pohledy zpět
cena v predajni 24,64 €

cena v e-shope 23,40 €MGVhN