NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 13,90 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Odborné knihy: právo, medzinárodné vzťahy, politológia, ekonómia, dane, účtovníctvo

 

 

Kompletná ponuka všetkých kníh

 

 

• právo • medzinárodné vzťahy • politológia • dane • účtovníctvo • finančný trh • ekonomika • marketing • manažment •

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha sa komplexne venuje právnej problematike
Právo ve zdravotnictví
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Kniha sa komplexne venuje zabezpečovaciem
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Produktivita práce stúpa, no nie je kompenzovaná
Revolúcia pracovného času
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 18,91 €Obsah: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
Novelizované zákony o matrikách, o mene a priezvisku, o rodnom čísle a o rodine

cena v e-shope 4,30 €Obsah: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s
Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Kniha popisuje ukrajinský radikálny nacionalizmus
Jablko z oceli
cena v predajni 44,65 €

cena v e-shope 42,41 €Trovy konania úzko súvisia s právom na 
Trovy súdneho konania. Judikatúra
cena v predajni 49,50 €

cena v e-shope 47,02 €Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon s DS

cena v e-shope 4,70 €Vrecková publikácia obsahuje úplné znenie
Ústava a ústavné zákony vo vreckom vydaní

cena v e-shope 5,40 €Autor v publikácii zhrnul väčšinu významných
Eutanázie
cena v predajni 11,79 €

cena v e-shope 11,20 €Obsah: Zákon č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Trestný zákon. Zákon

cena v e-shope 4,20 €Ide o vysokoškolskú učebnicu ktorá popisuje
Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehrádskej skupiny
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,05 €Kniha prináša reformu v Československu
Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii?
cena v predajni 18,33 €

cena v e-shope 17,41 €Kniha komplexne mapuje priestupky spáchaná na
Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí 2. vydání
cena v predajni 27,73 €

cena v e-shope 26,34 €Ide o komplexné dielo českého daňového poriadku
Daňový řád. Komentář 4. vydání
cena v predajni 98,23 €

cena v e-shope 93,31 €Jedná sa o podrobný český zákon k novému zákonu o
Zákon o náhradním výživném. Komentář
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 8,93 €Obsah: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch Nariadenie
Zákon o odpadoch. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Civilný sporový poriadok. Zákon o upomínacom konan

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon o ochrane spotrebiteľa...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe
Zákon o finančnej správe. Zákon o dani z pridanej hodnoty...

cena v e-shope 6,00 €Praktická publikácia sa venuje problematike
100 otázok a odpovedí - Postupy v PÚ. Účtovníctvo

cena v e-shope 7,90 €Kniha Ženy s kufříkem a nadějí prináša pohľad na
Ženy s kufříkem a nadějí
cena v predajni 18,90 €

cena v e-shope 17,01 €Obsah: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Zákon o sociálnych službách

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 5,10 €Dikcia čl. 24 ústavy precizuje, že Ústavný súd SR
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike
cena v predajni 18,70 €

cena v e-shope 17,77 €Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu významne
Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za
cena v predajni 18,89 €

cena v e-shope 17,94 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o priestupkoch

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon o hlavnom meste SR Bratislave

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č.
Zákon o lesoch. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli

cena v e-shope 2,70 €Obsah: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...

cena v e-shope 2,70 €Obsah: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon
Zákonník práce. Zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zákon o náhrade príjmu..

cena v e-shope 4,50 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení. Zákon o  zdravotnom poistení

cena v e-shope 5,10 €Na právnickej fakulte Karlovej univerzity sa
Kriminologie pro 21. století
cena v predajni 10,75 €

cena v e-shope 10,21 €Súbor českých zákonov z oblasti trestného práva,
Trestní předpisy

cena v e-shope 9,50 €Súbor českých zákonov na tému obchodných
Obchodní korporace

cena v e-shope 6,00 €Kniha popisuje tvrdú realitu školstva a
USA Školství a vzdělávání v kulturním kontextu
cena v predajni 18,80 €

cena v e-shope 17,86 €Kniha je praktickou príručkou pre písanie právnych
Právní psaní srozumitelným jazykem
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Kniha pomocou dobových záznamov a výpovedí ponúka
Jaroslav Krejčí
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €OTRiO