NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Časopis Justičná revue - časopis pre právnu prax

Justičná revue 5/2012 + CD
Časopis pre právnu prax - vyd. MS SR
OBSAH Štúdie P.Rosputinský, D.Paulík: Zmluvná sloboda pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou Články Š.Kollár: Právoplatnosť a vykonateľnosť statusových rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory J.Tkáč: Poskytovanie informácií o verejnom obstarávaní na základe žiadosti podanej v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám S.Bojmírová: Novela daňového poriadku
cena v predajni 10,00 €
cena v e-shope 10,00 €

Justičná revue 5/2012 + CD

 

 

Justičná revue


časopis pre právnu teóriu a právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Obsahuje pravidelné rubriky s článkami, v ktorých odborníci riešia najmä problémy aplikácie práva v súdnej praxi.

Vychádza 12x ročne.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

OBSAH Články J. Záhora: Neefektívnosť kontroly
Justičná revue 4/2022

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články L. Trellová, B. Balog: Akademická
Justičná revue 3/2022

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články L. Tomaš: Dôvody dočasného
Justičná revue 2/2022

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie T. Ľalík: Kritérium legality
Justičná revue 1/2022

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie P. Matuška: Súboj medzi Luxemburgom a
Justičná revue 12/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie T. Pobijak: Trestný postih ako ultima
Justičná revue 11/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie A. Erdösová: Etické aspekty
Justičná revue 10/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie M. Siman, M. Jančo: Priamy účinok
Justičná revue 8-9/2021

cena v e-shope 20,00 €OBSAH Štúdie H. Kováčiková: Verejné obstarávanie s
Justičná revue 6-7/2021

cena v e-shope 20,00 €OBSAH Štúdie P. Matuška: Post Achmea: súboj o
Justičná revue 5/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články M. Giba, V. Bujňák: Nové úlohy obcí a
Justičná revue 4/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články T. Ľalík: Bourdieu na ústavnom súde
Justičná revue 3/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie I. Fekete: Odpustenie dlhu
Justičná revue 2/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články P. Kerecman, M. Jánošíková: O
Justičná revue 1/2021

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie L. Mareček: Možno stíhať na Slovensku
Justičná revue 12/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie P. Lysina: Ochrana právneho štátu v
Justičná revue 11/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie M. Giba, V. Bujňák: Výkladové
Justičná revue 10/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články R. Funta: Elektronické údaje o polohe
Justičná revue 8-9/2020

cena v e-shope 20,00 €OBSAH Články T. Ľalík: Rozhodovanie Ústavného súdu
Justičná revue 6-7/2020

cena v e-shope 20,00 €OBSAH Články J. Ivančík: Zákaz účasti tretích
Justičná revue 5/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články T. Ľalík: Priama aplikácia ústavy (s
Justičná revue 4/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie R. Funta: Fúzie a ich vplyv na osobné
Justičná revue 3/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Štúdie L. Berdisová: O čo ide v diskusii o
Justičná revue 2/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články P. Toth-Vaňo: Pojednanie o osobnej
Justičná revue 1/2020

cena v e-shope 14,00 €OBSAH Články J. Ivančík: Vybrané aspekty prístupu
Justičná revue 12/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články O. Buhala: Krízové povinnosti členov
Justičná revue 11/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články P. Plavčan, R. Funta: Údaje a ich
Justičná revue 10/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie A. Beleš: Aplikácia elektronického
Justičná revue 8-9/2019 + CD

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Články K. Tóthová: Právoplatnosť rozhodnutia
Justičná revue 6-7/2019 + CD

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Články J. Svák: Právo na život v európskych
Justičná revue 5/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články P. Kerecman: Európsky súd pre ľudské
Justičná revue 4/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články P. Kubina, S. Kurillová: K (ne)súladu
Justičná revue 3/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články P. Kubina, S. Kurillová: K (ne)súladu
Justičná revue 2/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články J. Svák, L. Pitek: Ne bis in idem v
Justičná revue 1/2019 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články A. Ukropec: Právo migrantov na
Justičná revue 12/2018 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Články M. Gregor: Daňové aspekty náboženskej
Justičná revue 11/2018 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie: A. Beleš: Hypertrofia trestných
Justičná revue 10/2018 + CD

cena v e-shope 12,00 €OBSAH Štúdie I. Fekete: Zmluvný prevod
Justičná revue 8-9/2018 + CD

cena v e-shope 17,00 €OBSAH Štúdie J. Drgnonec: Prekonávanie právnych
Justičná revue 6-7/2018 + CD

cena v e-shope 17,00 €OTgxMzIx