NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 19,40 €
do košíka:
cena v e-shope 23,75 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 17,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Obchodné právo / Hospodárska a nekalá súťaž

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Hospodářská soutěž a veřejné zakázky
Petr Mlsna a kolektív
cena v e-shope 24,70 € img
Koncept soutěžitele v českém a unijním právu
Michal Petr, Eva Zorková
cena v e-shope 16,67 € img
Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach
Andrea Oršulová
cena v e-shope 27,55 € img
Ochrana hospodárskej súťaže - nový zákon s komentárom
Poradca 1/2021
cena v e-shope 4,80 € img
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s DS
NZ 16/2021
cena v e-shope 5,20 € img
Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení
jeho dobré pověsti - Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček
cena v e-shope 25,15 € img
Soutěžní právo, 3. vyd.
Jiří Kindl a kolektív
cena v e-shope 67,97 € img
Soutěžní právo EU – Casebook
Václav Šmejkal, Barbara Dufková - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 23,51 €
Právo proti nekalé soutěži
Daniel Patěk
cena v e-shope 21,61 € img
Inovácie a trendy v M&A
Viliam Myšička a kolektív
cena v e-shope 23,75 € img
Státním úředníkem aneb ohlédnutí za hospodářskou soutěží
Kristián Chalupa
cena v e-shope 20,52 € img
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání
David Raus, Andrea Oršulová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 64,07 € img
Ľudskoprávne aspekty hospodárskej súťaže
Mária T. Patakyová
cena v e-shope 16,72 € img
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
Kindl, Pavelka, Hubková - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 59,42 € img
Vztah českého a unijního soutěžního práva
Michal Petr - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 16,67 € img
Neobvyklé pohledy na právo proti nekalé soutěži
Nela Černáková, Petr Hajn, Iveta Chadimová - vyd. Metropolitní univerzita
cena v e-shope 9,50 € img
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
Roman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jiří Valdhans - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 24,80 € img
Základy práva proti nekalej súťaži
Martin Kubinec - vyd. Belianum
cena v e-shope 11,40 € img
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpra
Dana Ondrejová, David Sehnálek
cena v e-shope 19,00 € img
Reklamní právo
Filip Rigel, Ondřej Moravec, Dana Ondrejová - vyd. C.H.Beck CZ
cena v e-shope 16,67 € img
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Jiří Duba
cena v e-shope 11,16 € img
Náhrady pri porušení hospodárskej súťaže nový zákon s komentárom
Poradca 12/2017
cena v e-shope 4,52 € img
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vydání
Jindřiška Munková, Jiří Kindl
cena v e-shope 85,07 € img
Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž
Dana Ondrejová - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 20,86 € img
Dokumenty ke studiu práva ochrany hospodářské soutěže evropské unie
Václav Šmejkal, Karolína Ticháčková - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 14,44 € img
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
Václav Šmejkal
cena v e-shope 13,05 € img
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie
Tomáš Fecák - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 42,32 € img
Meritum Obchodní korporace a nekalá soutěž
Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Milan Pekárek - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 41,04 € img
Průvodce aktuální judikaturou soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže
Václav Šmejkal, Barbara Dufková - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 12,34 € img
Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU
Petra Joanna Pipková - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 9,50 € img
Obchodní právo: Obecná část. Soutěžní právo
Josef Bejček, Petr Hajn, Jarmila Pokorná a kolektiv
cena v e-shope 37,89 € img
Due diligence - podstata, postupy, použití
Jiří Dvořáček, Petr Boukal, Jiří Klečka, Pavel Mikan - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 13,83 €
Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku
Lukáš Lapšanský - vyd. Veda
cena v e-shope 15,20 € img
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář
Dana Ondrejová - vyd. C.H.Beck (§ 2972 - 2990)
cena v e-shope 37,46 € img
Investiční zprostředkovatel - legislativa a praxe, nekalé praktiky
Karel Chod - vyd. Tribun EU
cena v e-shope 22,05 € img
Abuse of dominant position in EU and U.S. law
Rastislav Funta - vyd. Tribun EU
cena v e-shope 12,94 € img
Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva
Andrej Králik - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 23,75 € img
Právo veřejných podpor EU
Jan Malíř - vyd. Ústav státu a práva AV ČR
cena v e-shope 16,04 € img
Aktuální otázky ochrany soutěže v EU
Iuridica 3/2012 - vyd. Karlova univerzita PrF
cena v e-shope 5,00 € img

ZWNmMW