NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Trestné právo / Kriminalistika a kriminológia

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Obavy ze zločinu: mýty a realita
Eva Krulichová, Jiří Buriánek - vyd. Karolinum
cena v e-shope 8,55 € img
Labyrintem zločinu a chudoby
Brizolit - kolektív
cena v e-shope 9,41 € img
Psychologie kriminálního chování
Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer
cena v e-shope 13,12 € img
Kriminálne spravodajstvo
Jozef Stieranka, Michal Marko - vyd. Wolters Kluwer SK (nový koncept odhaľovania trestných činov v Slovenskej republike)
cena v e-shope 15,96 € img
Forenzná psychológia
Anton Heretik - vyd. Lindeni
cena v e-shope 31,25 € img
Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace
Markéta Brunová - vyd.Vysoká škola finanční a správní,
cena v e-shope 26,60 € img
Forenzní psychologie: teorie a praxe
Veronika A. Polišenská
cena v e-shope 13,11 € img
Kriminologie, 5.vyd.
Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zaoubková a kolektív
cena v e-shope 31,26 € img
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
Miroslav Hirt, František Vorel, Petr Hejna - vyd. Grada
cena v e-shope 15,31 € img
Úvod do kybernetickej bezpečnosti
Dušan Levický - vyd. Elfa
cena v e-shope 14,63 €
CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám
Roman Pačka - vyd. CDK Centrum pro studium demokracie a kultury
cena v e-shope 6,71 € img
Základy kriminologie a trestní politiky, 3.vyd.
Válková, Kuchta, Hulmáková a kolektív - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 38,05 € img
Základy kriminalistiky pre školy i prax
Milan Kozár - vyd. Epos
cena v e-shope 11,61 € img
Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
Juraj Mezei, Jana Šimonová, Ján Nociar, Juraj Dinič, Ivan Fufaľ - vyd. Wolters Kluwer;
cena v e-shope 32,30 € img
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia
Peter Polák a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,93 € img
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
Sergej Romža a kolektív - vyd. UPJŠ
cena v e-shope 16,15 € img
Kriminologický výzkum
Martin Cejp - vyd. Aleš Čeněk (Praktická příručka)
cena v e-shope 9,98 € img
Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní
Jozef Záhora a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 20,90 € img
Dokazování v trestním řízení
Jan Chmelík, Eduard Bruna - vyd. VŠFaS
cena v e-shope 18,05 € img
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu
Jozef Stieranka a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 15,68 € img
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike
Radovan Blažek - vyd. Heuréka
cena v e-shope 17,10 € img
Rekognice
Kateřina Janulková - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 8,51 € img
Kybernetická kriminalita, 2. vyd.
Vladimír Smejkal - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 41,33 € img
Kompendium kriminológie
Peter Polák, Marcela Tittlová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 11,31 € img
Teória kriminálno-policajného poznania
Miroslav Lisoň, Adrián Vaško - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 16,53 € img
Symbolika kriminálního tetování, 2. aktualizované a doplněné vydání
Barbora Vegrichtová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 14,25 € img
Legendy kriminalistiky
Miroslav Vaňura - vyd. XYZ
cena v e-shope 10,79 € img
Ranivá balistika
Ludvík Juríček - vyd. Key publishing (technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty)
cena v e-shope 35,91 € img
Repetitórium kriminalistiky
Peter Polák, Jozef Kubala - vyd. Wolters Kluwer SK (2. vydanie)
cena v e-shope 14,00 € img
Investigatívna psychológia
Ondrej Kubík - vyd. Wolters Kluwer SK (Súčasné teoretické a praktické problémy vyšetrovania z pohľadu kriminálnej a vyšetrovacej psychológie)
cena v e-shope 28,21 €
Teorie, metody a metodologie kriminalistiky
Jiří Straus, Viktor Porada - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 22,13 € img
Vnější balistika a teorie střelby
Čestmír Jirsák, Pravoslav Kodym - vyd. Naše vojsko
cena v e-shope 26,74 € img
Extremismus a společnost 2. vydání
Barbora Vegrichtová - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 16,15 € img
Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků
Viktor Porada - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 6,84 € img
Penitenciaristika jako věda žalářní
MIloslav Juzl - vyd. UJAK Praha
cena v e-shope 25,17 € img
Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie
Viktor Porada - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 6,84 € img
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na
Miloš Deset - vyd. Veda, Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo SAV
cena v e-shope 16,51 € img
Kriminalistika
Radovan Blažek - vyd. Heuréka
cena v e-shope 15,20 € img
Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminalistické antropologie
Cesare Lombroso - vyd. Academia
cena v e-shope 22,10 € img

YTU0YTgwZm