NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kriminalistika a kriminológia

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Policajná pyrotechnika sa zaoberá problematikou
Policejní pyrotechnika
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Kriminalistika je policajnou vedou, ktorá sa
Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)
cena v predajni 29,20 €

cena v e-shope 27,74 €Publikácia kriminalistiky obsahuje nové trendy v
Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)
cena v predajni 23,30 €

cena v e-shope 22,14 €Kniha je súborom odborným článkov zo samostatných
Kriminalistické a kriminologické aspekty zločinnosti
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Kniha poskytuje študijný materiál všetkým, ktorí
Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 16,65 €Století četnícke kriminalistiky je diplomovou
Století četnické kriminalistiky
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Kniha analyzuje struktury a mody operandi
Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře (Případ České repubilky)
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Práca rozoberá problematiku všetrovania trestných
Spôsoby páchania a utajovania trestných činov
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Viktimologie pro forenzní praxi obsahuje najnovšie
Viktimologie pro forenzní praxi
cena v predajni 15,42 €

cena v e-shope 14,65 €Úvod do forenznej (kriminálnej) psychológie
Úvod do forenznej (kriminálnej) psychológie
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Skriptum je základným študijným prameňom pre
Počítačová kriminalita: Kryptografia
cena v predajni 13,10 €

cena v e-shope 12,45 €Kriminalistická taktika je vedná disciplína
Kriminalistická taktika
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou
Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 10,89 €Cieľom monografie je predovšetkým zmapovanie
Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Publikácia oboznamuje so súčasným stavom poznania
Forenzní psychologie, 3.vydání
cena v predajni 19,50 €

cena v e-shope 18,53 €Zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie
Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Kniha prezentuje základné poznatky súčasnej
Viktimológia
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Výsluch je významná kriminalistická metóda i jeden
Výsluch v kriminalistickej teórii a v praxi
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontext
cena v predajni 37,90 €

cena v e-shope 36,01 €Kniha určená lekárom vykonávajúcim obhliadku
Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře
cena v predajni 23,25 €

cena v e-shope 22,09 €Učebnica prináša základné poznatky z oblasti
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
cena v predajni 13,52 €

cena v e-shope 12,84 €Kniha prináša analýzu súčasného stavu,
Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 10,71 €Zborník z medzinárodnej kynologickej konferencie
Mantrailing v systéme operatívno-pátracej činnosti Policajného zboru
cena v predajni 3,80 €

cena v e-shope 3,42 €Učebnica komplexným spôsobom spracováva
Vyšetrovanie, 2.vyd.
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 11,43 €Kniha sa zaoberá úlohou Polície ČR v súvislosti s
Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Kniha poskytuje ucelený pohľad na problematiku
Indikátory odhaľovania a objasňovania korupcie
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Učebnica poskytuje súhrn poznatkov z oblasti
Kriminalistická taktika
cena v predajni 12,70 €

cena v e-shope 11,43 €Kniha podrobne rozoberá teoreticko-meto
Kriminologická charakteristika páchateľa mravnostnej kriminality
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 12,51 €Antropologický rozbor spálených kostí je pomerne
Morfologie spálených kostí - Význam pro identifikace osob
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,23 €Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou
Policajné vedy a policajná prax - prvotné úkony na mieste činu
cena v predajni 9,05 €

cena v e-shope 8,15 €Kniha skúsených a významných forenzných vedcov,
Soudnělékařská identifikace
cena v predajni 9,09 €

cena v e-shope 8,64 €Jedným z problémov súčasnej Európy je stúpajúci
Metodika vyšetrovania násilného prekročenia štátnej hranice, prevádzačstva...
cena v predajni 3,05 €

cena v e-shope 2,75 €Kniha obracia pozornosť predovšetkým na páchateľa
Extrémna agresia II. Forenzná psychiatria vraždy
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 18,05 €Zborník vedeckých prác na tému "Identifikace
Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj
cena v predajni 18,57 €

cena v e-shope 17,64 €Kniha predstavuje základy psychológie a patológie
Psychologie sériových vrahů
cena v predajni 25,16 €

cena v e-shope 23,90 €Problematika poškodeného a obeti trestného činu
Poškozený a oběť trestního činu
cena v predajni 16,38 €

cena v e-shope 15,56 €Kniha prináša fakty o vrahoch a ich obetiach vo
Vrahovia I. Fakty o vrahoch
cena v predajni 3,65 €

cena v e-shope 3,47 €Kniha sumarizuje informácie charakterizujúc
Teória policajného operatívneho poznania
cena v predajni 14,19 €

cena v e-shope 12,77 €Kniha prináša účelovo spracované informácie, ktoré
Operatívno-pátracia činnosť (všeobecná časť)
cena v predajni 14,33 €

cena v e-shope 12,90 €MjBjNG