NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Kriminalistika a kriminológia

Repetitórium trestného práva 3. vydanie
Jaroslav Ivor, Jozef Záhora - vyd. Wolters Kluwer SK
Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou približuje základy trestného práva hmotného i procesného a slúži pre základnú orientáciu v zložitej oblasti trestného práva. Knihe je prehľadne a heslovite spracovaná so stručným výkladom jednotlivých hesiel a s odkazmi na príslušné ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku. Právny stav k 1.1.2018
cena v predajni 14,60 €
cena v e-shope 10,50 €

Repetitórium trestného práva 3. vydanie

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Autor predstavuje kriminológiu ako vedu o
Úvod do kriminologie
cena v predajni 12,86 €

cena v e-shope 9,00 €Fenomém korupcie a úplatkárstva je v súčasnoti
Korupce a úplatkářství
cena v predajni 21,80 €

cena v e-shope 21,80 €Kniha sa zaoberá forenzným aspektom vyšetrovania
Forenzní traumatologie
cena v predajni 7,73 €

cena v e-shope 7,34 €Kniha sa zaoberá forenznou a klinickou
Forenzní a klinická toxikologie
cena v predajni 11,38 €

cena v e-shope 10,81 €Kniha sa venuje forenznej psychológii, osobnosti
Psychologická intervence při vyšetřování trestních činů
cena v predajni 10,87 €

cena v e-shope 10,32 €Súdne lekárstvo predstavuje samostatný
Soudní lékařství
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Publikácia poskytuje ucelený obraz o problematike
Soudní lékařství
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 11,92 €Policajná psychológia patrí do skupiny disciplín
Policejní psychologie
cena v predajni 16,60 €

cena v e-shope 15,77 €Kniha systematicky popisuje kriminalistické pojmy
Slovník kriminalistických pojmů a osobností
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,92 €Kniha prináša základné informácie o problematike
Policejní pyrotechnika
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha sa venuje vyšetrovaniu ublíženia na zdraví,
Kriminalistika a zdravotnictví
cena v predajni 15,20 €

cena v e-shope 14,44 €Publikácia je zhrnutím súčasných poznatkov o
Kriminalistická odorologie
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Kniha približuje problematiku sexuálnej agresie a
Sexuální agrese
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Kniha oboznamuje s elementárnou kriminologickou
Kriminologie
cena v predajni 9,73 €

cena v e-shope 8,95 €Publikácia je zameraná na riešenie teoretických i
Místo činu a znalecké dokazování
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Publikácia venuje pozornosť najmä
Kriminalistická technika, 3.vyd.
cena v predajni 20,30 €

cena v e-shope 19,29 €Publikácia sústreďuje základné taktické postupy
Rukověť kriminalistiky
cena v predajni 11,33 €

cena v e-shope 10,76 €Knižka odpovedá na otázky súvisiace s patologickým
Agresivita a kriminalita školní mládeže
cena v predajni 9,85 €

cena v e-shope 9,36 €Publikácia sa zameriava na teoretické definovanie
Úvod do hospodářské kriminality
cena v predajni 8,25 €

cena v e-shope 7,84 €Knižka charkaterizuje a porovnáva dva
Majetková a ekonomická kriminalita a ich sociálne riziká
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Preklad knihy známeho nemeckého kriminológa,
Kriminologie
cena v predajni 14,28 €

cena v e-shope 13,57 €Vysoko odborný text napísaný s presnými a
Forenzná psychológia, 3.vyd.
cena v predajni 35,17 €

cena v e-shope 31,65 €Kniha je orientovaná na problémy kriminalisticke
Teorie a metodologie kriminalistiky
cena v predajni 20,48 €

cena v e-shope 19,46 €Učebnica, ktorá poskytuje študentom dostačujúci
Úvod do kriminalistiky, 2.vyd.
cena v predajni 9,40 €

cena v e-shope 4,70 €Predložená publikácia sa zaoberá všeobecnou časťou
Introduction to Criminology
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Učebný text, ktorého cieľom je poskytnúť študentom
Vybrané kapitoly z kriminológie
cena v predajni 10,95 €

cena v e-shope 10,95 €Publikácia sa zaoberá vybranými
Teória kriminalistiky
cena v predajni 9,30 €

cena v e-shope 8,56 €Učebnica je rozdelená do dvoch častí. Prvá,
Kriminológia
cena v predajni 17,59 €

cena v e-shope 16,71 €Publikácia prehľadnou a zrozumiteľnou formou
Základy kriminologie a trestní politiky, 2.vydání
cena v predajni 43,65 €

cena v e-shope 19,90 €Učebnica obsahuje všetky podstatné časti systému
Kriminalistika, 2.vydanie
cena v predajni 50,94 €

cena v e-shope 48,39 €Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných
Kriminalistika
cena v predajni 27,72 €

cena v e-shope 25,50 €YjU2M