NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 16,72 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Najnovšie právnické knihy

Predstavujeme Vám najnovšie knihy z oblasti práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím os
cena v predajni 31,02 €

cena v e-shope 29,46 €Slovenská učebnica trestného práva hmotného
Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 4. vydanie
cena v predajni 34,00 €

cena v e-shope 32,30 €Kniha sa venuje regulácií pre držanie strelných
Zbraně a střelivo
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 €Kniha sa venuje Cypru ejho strategickej pologe v
Cyperský problém: nekonečný príbeh
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha sa venuje právnej úprave záväzkov je
Meritum Obchodní závazky
cena v predajni 61,10 €

cena v e-shope 58,04 €Jedná sa o dvojzväzkové dielo osudu Masarykovej
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019 2.díl
cena v predajni 89,31 €

cena v e-shope 89,31 €Kniha vysvetluje právnu reguláciu ochrany
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí
cena v predajni 16,45 €

cena v e-shope 15,62 €Kniha sa venuje súčasným kontroverzným otázkam
Kontroverze práva, zdraví a rodiny
cena v predajni 18,82 €

cena v e-shope 17,87 €V knihe politológ rozoberá problematiku krajskej
Krajská politika: Samosprávné kraje jako politická úroveň
cena v predajni 9,31 €

cena v e-shope 8,84 €Predkladaná publikácia mapuje insolvenčné konanie
Insolvence 2008-2020. Data - názory - predikce
cena v predajni 23,58 €

cena v e-shope 22,40 €Jedná sa o základnú učebnicu na Práv. Fakultu
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda 3. vydání
cena v predajni 32,43 €

cena v e-shope 30,80 €Stav núdze je veľmi dilematická problematika a
Krajní nouze v trestním právu
cena v predajni 29,25 €

cena v e-shope 27,79 €Predkladaná kniha prináša najnovšie poznatky
Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování, 2. vydání
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha ponúka možnosť porovnať s určitým časovým
Aktivní hranice v Evropě
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,46 €Predkladaná publikácia prináša podrobný výklad
Zákon o veřejných výzkumných institucích. Komentář
cena v predajni 58,75 €

cena v e-shope 55,81 €Pre účel vymedzenia cieľa publikácie vychádzala
Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Vymedzenie pojmu zahraniční bojovník a) zahraniční
Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Kniha poskytuje politické procesy ktoré sa najviac
Procesy
cena v predajni 18,75 €

cena v e-shope 17,81 €Kniha sa venuje bankovému financovaniu, úverovej
Banking & Finance. Všeobecná prax
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Publikácia sa špecificky venuje problematike čo sa
Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Obsah: Zákon o trestnej zodpovednosti právnickách
Trestná zodpovednosť PO - zákon s komentárom

cena v e-shope 4,80 €Karol Plank bol predseda Najvyššieho súdu SR,
Karol Plank. Dielo a doba
cena v predajni 33,00 €

cena v e-shope 31,35 €Kniha sa venuje základným princípom katastra SR a
Katastrálny zákon. Komentár, 2. vydanie
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha podáva ucelenou formou rozbor českého
Správní právo trestní, 2.vyd.
cena v predajni 20,25 €

cena v e-shope 19,24 €Učebnica dejín práva európskych štátov a USA
Dejiny práva štátov Európy a USA
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Aktualizované vydanie českého zákona o pozemných
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7.vyd.
cena v predajni 35,55 €

cena v e-shope 33,77 €Pracovné právo tvorí súčasť právneho poriadku SR a
Pracovné právo

cena v e-shope 19,00 €Hlavným cieľom predkladanej učebnej pomôcky je
Pramene k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918
cena v predajni 17,90 €

cena v e-shope 17,01 €Publikácia sa venuje problematike objektívnej
Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Publikácia sa komplexne venuje problematike
Péče o jmění nezletilého dítěte
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 38,04 €Učebnica právnickej angličtiny obsahuje 10 lekcií
Introduction to Legal English. Volume II
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Jedná sa o základnú príručku pre cudzincov z
A Foreigner’s Guide to Czech Family Law
cena v predajni 11,60 €

cena v e-shope 11,02 €Občianstvo EÚ vzniklo pred 30 rokmi roku 1993, keď
Občanství Evropské unie
cena v predajni 22,56 €

cena v e-shope 21,43 €Učebnica Základ práva pre ekonómov je vhodná pre
Základy práva pre ekonómov
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 18,81 €Učebnica všeobecnej časti trestného práva hmotného
Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, 2.vyd.
cena v predajni 29,70 €

cena v e-shope 28,22 €Zásada rovného odmeňovania mužov a žien je v
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Kniha sa venuje problamatike regulácie BSM.
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,40 €Kniha poskytuje prehľad pre československy právny
Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989 2. vydanie
cena v predajni 21,70 €

cena v e-shope 21,70 €VYsokoškolská učebnica, ktorá mapuje dejiny štátu
Štát a právo na území súčasnej Českej republiky do roku 1945
cena v predajni 20,50 €

cena v e-shope 19,48 €MTRhYTU0NW