NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Najnovšie právnické knihy

Predstavujeme Vám najnovšie knihy z oblasti práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha zrozumitelľným spôsobom popisuje
Soudní lékařství pro právníky
cena v predajni 10,38 €

cena v e-shope 9,86 €Reprezentatívnu vládu mnohí z nás považujú bezmála
Principy reprezentativní vlády
cena v predajni 15,68 €

cena v e-shope 14,11 €Komentár obsahuje novelizáciu českého exekučného
Exekuční řád. Komentář 5. vydání
cena v predajni 112,05 €

cena v e-shope 106,44 €Kniha obsahuje daňové zákony, zákon o účtovníctve,
Daňový sprievodca 2022 s komentárom

cena v e-shope 9,90 €Príručka sa venuje problematike bývania, nájomnému
Nájemní a družstevní bydlení 3. vydání
cena v predajni 19,35 €

cena v e-shope 18,38 €Jedná sa o ústavnoprávny seminár ktorý poriadal
Volby a volební systémy
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,82 €Základným predmetom predkladanej monografie je
Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním
cena v predajni 38,77 €

cena v e-shope 36,83 €Predkladaná publikácia sa zameriava na rozbor tých
Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,92 €Skončenie pracovného pomeru je večnou a
Neplatné skončenie pracovného pomeru
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 10,50 €Obsah: 1. Trestné právo Zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestné právo 2022

cena v e-shope 9,20 €Obsah: Zákonník práce s komentárom Kurzarbeit -
Zákonník práce po novelách s komentárom

cena v e-shope 17,00 €Obsah: Daňový poriadok Medzinárodná pomoc a
Daňový sprievodca

cena v e-shope 9,50 €Kniha prináša praktický výklad ustanovení zákona
Daňový poriadok po novelách s komentárom

cena v e-shope 18,00 €Cieľom predkladanej monografie je ozrejmiť a
Změna okolností ve smluvním právu
cena v predajni 25,85 €

cena v e-shope 24,55 €Publikácia sa venuje politickým stranám a
Politické organizace a programové dokumenty českého živnostenského hnutí na přel
cena v predajni 16,92 €

cena v e-shope 16,92 €Kniha hodnotí a rouoberá Śtúrove sociálne a
Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo 2. vydanie
cena v predajni 13,90 €

cena v e-shope 13,20 €Zborník príspevkov na tému Svoboda projevu ?
Svoboda projevu?
cena v predajni 17,51 €

cena v e-shope 16,63 €Publikácia sa venuje téme práva na spravodlivý
Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 37,05 €Predmetom predkladanej publikácie je snaha o
Decízne systémy
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Kniha prináša postupy účtovania pre podnikateľov
Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo po ostatnej novele

cena v e-shope 19,50 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
Obchodný zákonník s DS

cena v e-shope 7,80 €Kniha je už 2 diel ktorá vyšla dvojzväzkovo o
Výbor z korespondence II
cena v predajni 25,76 €

cena v e-shope 24,47 €Česká vysokoškolská učebnica trestného práva
Trestní právo hmotné, 9. vydání
cena v predajni 63,45 €

cena v e-shope 60,27 €Tento zákon bol prijatý kvôli smernici EP a Rady
Zákon o distribuci pojištění a zajištění. Komentář
cena v predajni 62,04 €

cena v e-shope 58,93 €Predkladaná učebná pomôcka slúži na objasnenie
Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike. Zbierka

cena v e-shope 10,90 €Kniha nám osviecuje problematiku vo verejnej
Etika a integrita veřejné správy
cena v predajni 9,96 €

cena v e-shope 9,46 €Kniha skúma pojem právnická osoba a jej právne
Artificial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability

cena v e-shope 39,95 €Kniha prináša výklad jednotlivých ustanovení
Zákon o cenách. Komentář
cena v predajni 21,10 €

cena v e-shope 20,05 €Publikácia obsahuje kritické hodnotenia
Proměny parlamentní kultury
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Predkladaná publikácia uceleným spôsobom
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť
Právo v medzinárodnom obchode
cena v predajni 26,40 €

cena v e-shope 25,08 €Autor v knihe prináša svoje dlhoročné skúsenosti
Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice
cena v predajni 17,55 €

cena v e-shope 16,67 €Obsah: Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov po novelách s komentárom

cena v e-shope 13,00 €Kniha rozoberá "odvrátenú" stránku formálnych
Formálne vlastnosti práva

cena v e-shope 14,50 €Obsah: Zákon o dani z pridanej hodnoty s
DPH - po ostatnej novele s komentárom

cena v e-shope 7,00 €Predkladaná publikácia predstavuje praktického
Autorem je každý z nás
cena v predajni 11,98 €

cena v e-shope 11,38 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon č. 563/2009
Zákony 2022 I. časť A

cena v e-shope 7,70 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony 2022 I. časť B

cena v e-shope 7,70 €ODczNGE2ND