KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Najnovšie právnické knihy - strana 11

Predstavujeme Vám najnovšie knihy z oblasti práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zákon o správe daní (daňový poriadok) s komentárom
Daňový poriadok - zákon s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Ľudia s viacerými pohlavnými znakmi - intersex
Trampoty s pohlavím

cena v e-shope 17,24 €Kniha sa zameriava na stabilizačné prvky
Finanční trh a jeho stabilita

cena v e-shope 20,68 €Aktualizované vydanie komentovaných procesných
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

cena v e-shope 25,00 €Kniha zrozumiteľnou formou približuje informácie z
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

cena v e-shope 14,80 €Praktická publikácia formou otázok a odpovedí
Hlavný kontrolór

cena v e-shope 18,90 €Predkladaná publikácia sa zaoberá právnou úpravou
Ochranné léčení a zabezpečovací detence

cena v e-shope 20,70 €Zborník študentských prác. Obsah: Vojna A.
Vojna a mír

cena v e-shope 13,80 €Publikácia popisuje parlament v období dikatatúry
Spoutaný parlament

cena v e-shope 10,53 €Kniha popisuje podrobne a zrozumiteľne právne
Stavebný zákon - komentár

cena v e-shope 40,00 €Kniha je praktickou pomôckou pre mzdových
Príručka mzdovej účtovníčky 2023

cena v e-shope 16,00 €Predkladaná publikácia prináša analýzu právnych
Klimatické právo

cena v e-shope 74,96 €Publikácia sa zaoberá problematikou medzinárodného
Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie

cena v e-shope 22,20 €Kniha sa venuje problematike postavenia dozornej
Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

cena v e-shope 51,70 €Dejiny Európy nemožno, ako sa to niekedy s obľubou
Rímsko-právny gén európskej identity

cena v e-shope 15,00 €Úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
Civilný mimosporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,80 €Autor ide o jedného najvýznamnejšie afrického
Kritika černého rozumu

cena v e-shope 12,40 €Obsah: Štátna hymna SR Zákon č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky

cena v e-shope 3,50 €Zákon o dani z príjmov s komentárom
Zákon o dani z príjmov s komentárom po novele

cena v e-shope 15,50 €Predkldaná publikácia sa venuje rozhodovacím a
Rozhodovacie a kontrolné orgány ochrany práva

cena v e-shope 15,00 €Predkladaná publikácia kompexne spracováva
Příručka právní regulace cloudu

cena v e-shope 21,00 €Predkladaná publikácia sa venuje špecifickým
Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

cena v e-shope 35,25 €Predložená učebnica reflektuje najnovšie smery,
Súčasné podoby právnej filozofie

cena v e-shope 23,80 €Jedná sa o pomôcku pre štúdium československéh
Prameny k dějinám československého práva 1918-1989

cena v e-shope 23,15 €Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k
Evropský veřejný žalobce. Řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evrop

cena v e-shope 98,51 €Obsah: 1. Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb.
Zákony 2023 VI.

cena v e-shope 9,20 €Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
DPH po ostatnej novele s komentárom

cena v e-shope 10,00 €Účtovná závierka v podvojnom i jednoduchom
Účtovná závierka podnikateľov (JÚ, PÚ)

cena v e-shope 6,60 €Blockchain je technológia, ktorá funguje ako
Blockchain z pohľadu ochrany osobných údajov

cena v e-shope 14,25 €Kniha popisuje právne predpisy lesného zákona aby
Lesní zákon. Komentář

cena v e-shope 72,24 €Kniha sa zaoberá problematikou predbežnej
Zásada předběžné opatrnosti v právu mezinárodního obchodu

cena v e-shope 21,15 €Predkladaná publikácia sa komplexne venuje právnym
Právo bezpilotných prostriedkov a súvisiace bezpečnostné aspekty

cena v e-shope 19,00 €Ľudské práva patria k častým námetom právnej vedy
Lidská práva na roz(s)cestí

cena v e-shope 25,85 €Kniha sa venuje hlavne problematike čo sa týka
Zákon o krajích. Komentář

cena v e-shope 75,45 €Komentár je perfektný pre úradníkov ktorí sa
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Komentář

cena v e-shope 48,66 €Cieľom publikácie je prepojiť teoretický a vedecký
Soudní exekuce, 2. vyd.

cena v e-shope 35,67 €Zákonník práce s komentárom Zákon o cestovných
Zákonník práce. Zákon o cestovných náhradách - komentované zákony

cena v e-shope 15,50 €Praktická príručka ponúka rozbor problematiky
100 otázok • odpovedí - Vnútropodnikové smernice

cena v e-shope 11,90 €Kľúčové Machiavelli politologické dielo pojednáva
Vladař

cena v e-shope 8,88 €NjYzODNi