KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Najnovšie právnické knihy - strana 7

Predstavujeme Vám najnovšie knihy z oblasti práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Predkladaná publikácia prináša výklad jednotlivých
Zákon o státním zastupitelství. Komentář

cena v e-shope 98,50 €Dokazovanie počítačovej kriminality je pomerne
Dokazovanie počítačovej kriminality

cena v e-shope 17,30 €Predkladaná učebnica oboznamuje s pramenným
Praktikum k dejinám štátu a práva na území dnešného Slovenska do roku 1918

cena v e-shope 21,00 €Zavádzanie vozidiel, ktoré vykonávajú jazdné úlohy
Právne aspekty automatizovaných vozidiel

cena v e-shope 30,40 €Obsiahle dvojzväzkové dielo popredných autorov
Trestný poriadok I.+II. zväzok. Komentár

cena v e-shope 179,00 €Ide o akzualizovanú knihu všetkých zákonov a
Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomickým oborech

cena v e-shope 37,09 €Kniha poskytuje finančnú gramotnosť a pre všetkých
Finanční gramotnost aneb selský rozum ví jak na to

cena v e-shope 12,54 €Kniha sa venuje novodobým trendom ako urbanizmus,
Zelená infraštruktúra – Samosprávne metódy podpory a rozvoja

cena v e-shope 12,00 €Predkladaná publikácia sa zaoberá skúmaním
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku

cena v e-shope 19,00 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2023

cena v e-shope 19,90 €Kniha má pomôcť všeobecným lekárom zorientovať sa
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

cena v e-shope 13,90 €Učebnica prehľadne a zrozumiteľne spracováva
Osobitné konania vo verejnej správe

cena v e-shope 18,80 €Legislatíva. Normotvorba. Tvorba práva. Pojmy
Teória a prax právnej normotvorby

cena v e-shope 18,90 €Učebnica obchodného práva sa zameriava na výklad
Obchodné právo 3

cena v e-shope 21,60 €Zpochybňovanie protikladov práva, práva v kultúre,
Právo, antropologie a jinakost

cena v e-shope 18,32 €Ústavné zvyklosti sú často kotroverzným pojmom.
Nepsané hranice moci

cena v e-shope 15,62 €Kastrálne ctnosti a hlavné hriechy patrili k
Obyčejné neřesti

cena v e-shope 21,94 €Ide o prvé vydanie osemsto stranoven knižky ktorá
Škola mzdovej účtovníčky 2023

cena v e-shope 71,28 €Ide o podrobný komentár ktorý komentuje český
Správní řád. Komentář 7. vydání

cena v e-shope 113,35 €Kniha skúma dejiny SR a dôležité dokumenty
Trianon a Slovensko

cena v e-shope 24,79 €Cieľom verejnej vnútornej kontroly bola a stále je
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár 2. vydanie

cena v e-shope 17,58 €Učebnica sa venuje vývojom právnického povolania v
Vývoj právnického stavu a právnických povolaní na Slovensku

cena v e-shope 16,00 €Predkladaná učebnica podáva podrobný výklad k
Konfesné právo

cena v e-shope 37,05 €Slobodný prístup k informáciám, tak ako je
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár

cena v e-shope 75,05 €Kniha mapuje šancu pre podnikateľov alebo viac
2023: Start preventivní restrukturalizace

cena v e-shope 24,25 €Tretie aktualizované vydanie komentára k zákonu o
Zákon o rodine. Veľký komentár, 3. vydanie

cena v e-shope 61,75 €OBSAH Články M. Gajdošová: Občianska spoločnosť -
Právny obzor 4/2023

cena v e-shope 12,00 €Mnografia detailne spracováva problematiku
Určovacia žaloba

cena v e-shope 23,75 €Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev s DS

cena v e-shope 7,80 €Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS

cena v e-shope 7,30 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
Zákonník práce s DS

cena v e-shope 7,80 €Dvanásť osudov z českých i slovenských väzníc,
A třináctý byl kat

cena v e-shope 18,65 €Jedná sa o praktického právneho sprievodcu pre
Dostupný advokát

cena v e-shope 14,21 €Kniha prináša pohľad na vzťah autorského práva a
Autorské právo v literatuře

cena v e-shope 14,30 €Kniha vznikla na ústave Politológie ČR FF UK ako
Cestou politické teorie

cena v e-shope 7,92 €Jedná sa o aktuálnu tému vztahu rodičmi a
Efektívna komunikácia školy s rodičom

cena v e-shope 13,32 €Nórsky učitel práva popisuje reálne príbehy ktoré
Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch

cena v e-shope 12,87 €Kniha ozrejmuje problematiku katastra
Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

cena v e-shope 22,25 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v
Civilný sporový poriadok s DS

cena v e-shope 6,20 €MTVkNmQ3OW