NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právo sociálneho zabezpečenia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha je komplexným spracovaním predmetu sociálna
Sociálna politika. Teória a prax
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 15,21 €Kniha objasňuje vývoj v danej oblasti v nielen v
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 14,85 €Kniha vychádza z analýzy pojmov spravodlivosť a
Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,06 €Uplatnenie princípov solidarity a ekvivalencie
Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech
cena v predajni 9,76 €

cena v e-shope 9,27 €Kniha sa zaoberá teoretickými východiskami
Plánovanie a financovanie sociálnych služieb
cena v predajni 5,66 €

cena v e-shope 5,09 €Knižka pojednáva o príprave sociálnych programov
Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci
cena v predajni 5,61 €

cena v e-shope 5,05 €Dňa 22.5.2008 usporiadala Katedra pracovného práva
Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě
cena v predajni 5,53 €

cena v e-shope 5,25 €Slovenská republika dňa 17.2.2009 súhalsila s
Európska sociálna charta
cena v predajni 2,85 €

cena v e-shope 2,85 €Publikácia slúži študentom na uľahčenie prechodu
Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Učebnica predovšetkým skúma východiská pre ochranu
Právo na ochranu veřejného zdraví
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 8,90 €Kniha hľadá odpovede na otázky princípu rovnosti v
Rovnost a sociální práva
cena v predajni 13,59 €

cena v e-shope 12,91 €Rozsiahly komentár k českému zákonu o zdravotnom
Zákon o nemocenském pojištění, komentář
cena v predajni 17,84 €

cena v e-shope 16,95 €Rovné postavenie mužov a žien, gender a
Gender a sociální právo
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 20,86 €Kniha sa zaoberá základmi fungovania a teóriou
Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie
cena v predajni 10,42 €

cena v e-shope 9,89 €Publikácia obsahuje výber súdnych rozhodnutí z
Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 27,97 €Kniha sa zaoberá základmi sociálnej politiky, jej
Sociální politika v základech
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 12,62 €Kniha sa zameriava na vybrané aspekty sociálnych
Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Publikácia oboznamuje s koordináciou sociálneho
Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, 2.vydání
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 25,12 €Učebná pomôcka pri výuke práva sociálneho
Praktikum z práva sociálního zabezpečení
cena v predajni 10,77 €

cena v e-shope 10,23 €V osobitnej časti práva sociálneho zabezpečenia sú
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť
cena v predajni 24,00 €

cena v e-shope 22,80 €Slovník základných výrazov z oblasti práva
Slovník práva sociálneho zabezpečenia
cena v predajni 4,48 €

cena v e-shope 2,24 €Obsahom knihy sú teoretické i praktické otázky
Právo sociálního zabezpečení, 6.vyd.
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Kniha predstavuje vybrané kapitoly z českého práva
Sociální zabezpečení
cena v predajni 18,06 €

cena v e-shope 9,03 €Základný teoretický pohľad na právo sociálneho
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť
cena v predajni 9,60 €

cena v e-shope 9,12 €Publikácia prináša základnú charakteristiku
Slovak Social Security Law
cena v predajni 5,50 €

cena v e-shope 5,23 €Učebnica vymedzuje základné pojmy v rámci
Právo sociálneho zabezpečenia, 2.vydanie
cena v predajni 16,60 €

cena v e-shope 15,77 €Mzc3NjQ5N