NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 15,10 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Právo sociálneho zabezpečenia

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Odvody poistného od 1.1.2020
Dušan Dobšovič
cena v e-shope 3,90 € img
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
Komentár - Vladimír Volčko, Tomáš Pázmány, Katarína Tomková, Lucia Volčková - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 17,82 € img
Zákon o sociálních službách. Komentář
Petr Mach, Eva Janečková - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 29,72 € img
Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2019
Marta Ženíšková - vyd. Anag
cena v e-shope 14,93 € img
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Katarína Fedorová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 9,31 € img
Materská 2019
Jozef Mihál - vyd. KO&KA
cena v e-shope 18,81 € img
Doplnkové dôchodkové sporenie po novele s komentárom
Poradca 1/2019 - vyd. Poradca
cena v e-shope 4,80 € img
Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 5.vyd.
Gabriela Halířová - vyd. Leges
cena v e-shope 12,35 € img
Systémové změny sociální politiky v zemích EU
Zuzana Horváthová, Josef Abrhám - vyd. Metropolitní univerzita
cena v e-shope 5,68 € img
Pojistné na sociální zabezpečení 2018
Marta Ženíšková - vyd. Anag
cena v e-shope 11,93 € img
Princip solidarity ve financování služeb sociální péče
Petr Vojtíšek - vyd. Karolinum
cena v e-shope 8,12 € img
Povinná sociální solidarita
Igor Tomeš - vyd. Karolinum
cena v e-shope 11,97 € img
Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť
Ján Lazar, Martina Gajdošová - vyd. Veda
cena v e-shope 17,81 € img
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Vladimír Voříšek, Roman Lang - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 40,40 € img
Sociálne poistenie - zákon po novelách s komentárom
Poradca 1-2/2018 - vyd. Poradca
cena v e-shope 9,04 €
Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti
Eva Vondráková, Denisa Selická - vyd. UKF
cena v e-shope 15,11 € img
Sociální právo EU
Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 23,97 € img
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2. vydanie
Zuzana Macková - vyd. Heuréka
cena v e-shope 12,35 € img
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné pé
Adam Křístek - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 20,82 € img
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku
Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Jaroslav Hudcovský, Michaela Dorocáková, Patrik Slobodník - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 14,15 € img
Sociální souvislosti aktivního stáří
Igor Tomeš, Kateřina Šámalová - vyd. Karolinum
cena v e-shope 12,40 € img
Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel
Elena Závadská, Katarína Kokodičová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 15,58 € img
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel
Elena Závadská, Katarína Kokodičová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 25,27 € img
Európsky sociálny model
Ľuboš Blaha - vyd. UCM
cena v e-shope 11,40 € img
Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU
Šárka Kněžická, Jana Tepperová - vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze (Pravidla pro určení příslušné legislativy)
cena v e-shope 15,42 € img
Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia
Zuzana Macková - vyd. IURIS LIBRI
cena v e-shope 16,15 € img
Social and Legal Interaction
Róbert Jáger - vyd. Belianum
cena v e-shope 10,36 € img
Penzijní teorie a politika
Jaroslav Vostatek - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 20,95 € img
Česká škola sociální politiky v souvislostech
Martin Štefko - vyd. Karlova Univerzita - Právnická fakulta
cena v e-shope 11,91 € img
Sociální právo České republiky, 2.vyd.
Igor Tomeš a kolektív - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 20,31 € img
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Zákon o životním a existenčním minimum
Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková - vyd. Wolters Kluwer ČR (Praktický komentář)
cena v e-shope 22,23 € img
Sociálne služby v legislatíve a v praxi
Michal Oláh, Božena Igliarová - vyd. Iris
cena v e-shope 11,31 € img
Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť 2. vydanie
Zuzana Macková - vyd. Heuréka (Štátne sociálne dávky s príkladmi)
cena v e-shope 11,40 € img
Praktikum z práva sociálního zabezpečení 4. vydání
Gabriela Halířová, Petra Melotíková - vyd. Leges
cena v e-shope 12,83 € img
Sociální politika 6. vydání
Vojtěch Krebsa kolektiv - vyd. Wolters Kluwer ČR
cena v e-shope 27,79 € img
Praktikum z práva sociálního zabezpečení 3. vydání
Gabriela Halířová, Petra Melotíková - vyd. Leges
cena v e-shope 12,83 € img
Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví
Roman Žďárek, Jolana Těšinová, Marta Škárová, Robert Waltr, František Púry a kolektiv - vyd. C.H. Beck
cena v e-shope 16,61 € img
Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky
Šárka Prudká - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 16,88 € img
X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
Věra Štangová, Petr Tröster - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 9,00 € img

MzYxY2NiZG