NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Právo sociálneho zabezpečenia

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Sociálne služby pro seniory v kontextu sociální
Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky
cena v predajni 17,77 €

cena v e-shope 16,88 €Sborník představuje souhrn referátů přednesených
X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Kniha zahŕňa 392 príkladov zameraných predovšetkým
Príklady zo sociálného poistenia (Dávkové vzťahy)
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €V publikácií je komplexným spôsobom rozoberaná
Zákon o sociálnom fonde. Komentár
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 8,55 €Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců
Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti
cena v predajni 15,57 €

cena v e-shope 14,78 €Osoby so zdraotným postihnutím majú rovnaké
Hospodářská, sociální a kulturní práva a zdravotně postižení
cena v predajni 6,52 €

cena v e-shope 6,19 €Kniha je učebnicí pro potřeby výuky aplikovaného
Právo sociálního zabezpečení
cena v predajni 16,01 €

cena v e-shope 15,21 €Podnětem k vytvoření této publikace se stala
Sociální právo České republiky
cena v predajni 21,38 €

cena v e-shope 20,31 €Třetí aktualizované vydání publikace věnované
Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 1. díl
cena v predajni 21,17 €

cena v e-shope 10,59 €Publikace věnované sociální péči v České
Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení 2. díl
cena v predajni 21,17 €

cena v e-shope 20,11 €Obsah:La réforme des pensions en Suisse: points
Důchodová reforma v České republice, ve Švýcarsku a ve Francii
cena v predajni 8,11 €

cena v e-shope 7,70 €Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé
Sociálne služby
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 11,61 €Problematike posudzovania zdravotného stavu je v
Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti
cena v predajni 9,47 €

cena v e-shope 9,00 €Cieľom vysokoškolskej učebnice je porozumieť
Sociálna politika
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 16,90 €Publikace „Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením
cena v predajni 20,43 €

cena v e-shope 19,41 €Publikace se věnuje problematice kompenzačních
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
cena v predajni 8,36 €

cena v e-shope 7,94 €Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1.
Pojistné na sociální zabezpečení 2013
cena v predajni 11,33 €

cena v e-shope 10,76 €Publikace vznikla jako reakce na potřebu
Právo sociálního zabezpečení
cena v predajni 18,88 €

cena v e-shope 17,94 €Sociálne zabezpečenie je obsahom viacerých
Sociálne zabezpečenie, všeobecné predpisy a sociálnoprávna ochrana
cena v predajni 10,01 €

cena v e-shope 9,01 €Manuál poskytuje stručný prehľad problematiky
Manuál činností sociálnych pracovníkov k problematike sociálnoprávnej ochrany...
cena v predajni 30,00 €

cena v e-shope 30,00 €Kniha je vysokoškolským učebným textom a jej obsah
Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 7,92 €Publikace Důchodový systém v ČR 2013 přehledně a
Důchodový systém v České republice
cena v predajni 13,61 €

cena v e-shope 12,93 €Kniha sa venuje rozboru sociálneho práva, pričom
Sociální právo, 2.vydání
cena v predajni 23,76 €

cena v e-shope 22,57 €Publikácia predkladá základné charakteristiky
Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů
cena v predajni 27,36 €

cena v e-shope 25,99 €Sociální práva cizinců je prierez do problematiky
Sociální práva cizinců
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 19,16 €Kniha sa venuje supervízii v oblasti sociálnej
Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 8,91 €Učebnica vysvetľuje základné otázky pracovného
Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Kniha prináša komplexný a ucelený rozbor systéme
Zdravotné poistenie
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu
Zákon o důchodovém pojištění, komentář
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha prináša analýzu súčasnej právnej úpravy
Hmotné zabezpečenie v starobe
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 5,67 €Publikácia rozoberá problematiku sociálneho
Sociální zabezpečení I.
cena v predajni 17,96 €

cena v e-shope 8,98 €Predmetom štúdie je popis trajektórie vývoja
Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech...
cena v predajni 6,66 €

cena v e-shope 5,99 €Publikácia sa zaoberá rozborom právnej úpravy
Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Publikácia skúma bezdomovectvo jednotlivcov v
Bezdomovectví
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,92 €Kniha je ojedinelým prehľadom sociálnych politík v
Obory sociální politiky
cena v predajni 25,89 €

cena v e-shope 24,60 €Publikácia sa komplexne venuje poskytovaniu
Sociální služby v ČR v teorii a praxi
cena v predajni 19,06 €

cena v e-shope 18,11 €Publikácia kladie dôraz na popis zmien v oblasti
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutí - vývoj od 2012
cena v predajni 7,80 €

cena v e-shope 7,02 €Cieľom knihy je rozobrať problematiku
Individální plánování
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 11,08 €Publikácia spracováva tematiku opatrovateľskýc
Pečovatelská služba v České republice
cena v predajni 13,94 €

cena v e-shope 13,24 €NmFjY2