TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Texty zákonov

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Exekučný poriadok - úplné znenie zákona
S účinnosťou od 1. júla 2024
cena v e-shope 6,00 € img
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - úplné znenie zákona
Právny stav k 1. septembru 2024 a s účinnosťou od 1. marca 2024
cena v e-shope 7,10 € img
Správny súdny poriadok - úplné znenie zákona
Právny stav k 1. máju 2024
cena v e-shope 6,00 € img
Trestný poriadok - úplné znenie zákona
Právny stav k 1. máju 2024
cena v e-shope 9,70 € img
Obchodný zákonník s DS
NZ 9/2024
cena v e-shope 9,20 € img
Živnostenský zákon s DS
NZ 8/2024
cena v e-shope 6,40 € img
Stavebný zákon. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. Výstavba a územné plánovanie
úplné znenia zákonov
cena v e-shope 10,50 € img
Zákon o verejnej osobnej doprave s DS
NZ 17/2023
cena v e-shope 6,30 € img
Trestný poriadok s DS
NZ 3/2024
cena v e-shope 9,90 € img
Trestný zákon. Trestný poriadok
Zákon o policajnom zbore. Priestupky. Register trestov
cena v e-shope 11,50 € img
Zákon o prokuratúre s DS
NZ 5/2024
cena v e-shope 5,30 € img
Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd do vrecka
Epos
cena v e-shope 7,70 € img
Zákon o dani z príjmov s DS
NZ 1/2024
cena v e-shope 9,40 € img
Zákon o verejnom obstarávaní - úplné znenie zákona
S účinnosťou od 31. marca 2024
cena v e-shope 8,30 € img
Stavebný zákon - úplné znenie zákona
S účinnosťou od 1. apríla 2024
cena v e-shope 5,30 € img
Trestný zákon s DS
NZ 2/2024
cena v e-shope 11,90 € img
Zákon o územnom plánovaní. Zákon o výstavbe - úplné znenie zákona
S účinnosťou od 1. apríla 2024
cena v e-shope 5,30 € img
Zákony 2024 V.
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 IV.
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 III. časť B
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 III. časť A
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 II. časť B
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 II. časť A
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 I. časť B
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Zákony 2024 I. časť A
Poradca
cena v e-shope 10,80 € img
Životné prostredie po novelách
vyd. Poradca
cena v e-shope 8,36 € img
zákon o dani z príjmov. Zákon o správnych poplatkoch
Aktualizácia I/4/2023
cena v e-shope 5,70 € img
Civilný mimosporový poriadok
Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024
cena v e-shope 4,80 € img
Civilný sporový poriadok - úplné znenie zákona
Právny stav k 1. septembru 2023
cena v e-shope 5,80 € img
Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev s DS
NZ 15/2023
cena v e-shope 7,80 € img
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
NZ 16/2023
cena v e-shope 7,30 € img
Zákonník práce s DS
NZ 14/2023
cena v e-shope 7,80 € img
Civilný sporový poriadok s DS
NZ 12/2023
cena v e-shope 6,20 € img
Správny súdny poriadok s DS
NZ 10/2023
cena v e-shope 6,90 € img
Ústava Slovenskej republiky s DS
NZ 11/2023
cena v e-shope 5,80 € img
Zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s DS
NZ 13/2023
cena v e-shope 4,80 € img
Zákon o obchodnom registri. Zákon o cenách. Správny súdny poriadok
Aktualizácia II/4/2023
cena v e-shope 3,90 € img
Opatrenie MPSVaR o úprave súm životného minima. Zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia... - Aktualizácia III/4/2023
cena v e-shope 4,50 € img
Zákon o dani z príjmov. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj...
Aktualizácia I/3/2023
cena v e-shope 4,80 € img

V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

MTBkMz