NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 2,00 €
do košíka:
cena v e-shope 20,00 €
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Zákony - strana 4

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní. Civilný sporový poriadok. Zákon o upomínacom konan

cena v e-shope 4,20 €Obsah: Zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Zákon o ochrane spotrebiteľa...

cena v e-shope 3,90 €Obsah: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...

cena v e-shope 2,70 €Súbor českých zákonov z oblasti trestného práva,
Trestní předpisy

cena v e-shope 9,50 €Súbor českých zákonov na tému obchodných
Obchodní korporace

cena v e-shope 7,50 €Od července 2021 dochází k další větší novele
Občanský zákoník

cena v e-shope 6,60 €Zpracování osobních údajů - nový zákon o
Zpracovnání osobních údajů. GDPR

cena v e-shope 3,90 €Nový zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže s DS

cena v e-shope 6,20 €Zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
Zákon o obetiach trestných činov

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej
Zákon o podpore v čase skrátenej práce

cena v e-shope 4,60 €Novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon s DS

cena v e-shope 4,30 €Obsah: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce so súvisiacimi zákonmi vo vreckovom vydaní

cena v e-shope 5,90 €Obsah: Zákon č. 67/2020 Z.z. o štátnej službe
Zákon o štátnej službe

cena v e-shope 2,70 €Obsah: Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a
Zákon o notároch a notárskej činnosti. Civilný mimosporový poriadok...

cena v e-shope 2,70 €Novelizovaný zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s DS

cena v e-shope 4,20 €Novelizovaný zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z
Zákon o dani z príjmov s DS

cena v e-shope 8,70 €Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v úplnom
Zákon o prokuratúre s DS

cena v e-shope 4,20 €Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky. Listina základných práv a slobôd

cena v e-shope 3,70 €Úplné znenie zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 7,90 €Novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z
Zákon o DPH s aktualizovanou DS

cena v e-shope 5,70 €Zákon č. 272/2015 z.z. o registri právnických
Živnostenské podnikanie. Notársky poriadok. Zákon o sociálnej ekonomike...

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti po
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o životnom minime...

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch po novele zákonom
Zákon o odpadoch. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje...

cena v e-shope 4,80 €Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre Zákon č.
Zákon o prokuratúre. Zákon o sudcoch a prísediacich. Zákon o prokurátoroch

cena v e-shope 5,90 €Vyhláška č. 179/2020 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Vyhláška o bezpečnostných opatreniach informačných technológií verejnej správy..

cena v e-shope 3,00 €Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o BOZP...

cena v e-shope 6,60 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik Zákon č.
Obchodný zákonník. Zákon o obchodnom registri...

cena v e-shope 5,40 €Vyhláška č. 207/2019 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Vyhláška o kvalite ovzdušia. Vyhláška o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným

cena v e-shope 2,40 €OBSAH: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
Vreckový zákonník práce so súvisiacimi zákonmi

cena v e-shope 5,90 €Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
Zákon o štátnej službe. Zákon o podpore regionálneho rozvoja...

cena v e-shope 4,90 €Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zákon o službách zamestnanosti. Zákon o sociálno poistení. Zákon o zdravotnom

cena v e-shope 6,00 €Vyhláška č. 364/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov...

cena v e-shope 1,92 €Zákon č. 301/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
Zákonník práce. Služby zamestnanosti. Zákon o BOZP. Sociálne poistenie...

cena v e-shope 7,00 €Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v
Zákon o sociálno poistení. Zákonník práce. Zákon o službách zamestnanosti...

cena v e-shope 7,00 €Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej

cena v e-shope 3,50 €Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po
Zákon o verejnom obstarávaní

cena v e-shope 4,50 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok). Zákon

cena v e-shope 2,70 €Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
Zákon o opatreniach v súvislosti s COVID-19 vo finančnej a daňovej oblasti

cena v e-shope 3,00 €Predpisy o cestnej premávke s novými značkami do
Predpisy o cestnej premávke s novými značkami do vrecka

cena v e-shope 6,90 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

MzgwYmFmY