NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Zákony

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Úplné znenie zákona č. 124/2006 Z.z. o
ÚZ Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

cena v e-shope 2,81 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o
ÚZ Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 13,46 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z.z. o
ÚZ Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o životnom minime

cena v e-shope 5,18 €Úplné znenie zákona: Zákon č. 102/2014 Z.z. o
NZ o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

cena v e-shope 2,80 €Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol:
Služební poměr. Policie ČR

cena v e-shope 6,00 €Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních
České účetní standardy 2018

cena v e-shope 4,00 €Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví
Účetnictví nevýdělečných organizací

cena v e-shope 4,41 €Predpisy z oblasti európskeho práva. I. Zakládací
Evropské právo

cena v e-shope 6,50 €Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního
Zdravotní pojištění

cena v e-shope 7,00 €Publikace obsahuje úplný soubor předpisů k
Důchodové a penzijní spoření

cena v e-shope 6,00 €S novým občanským zákoníkem souvisí několik
Předpisy související s novým občanským zákoníkem

cena v e-shope 2,00 €Kompletní soubor 37 předpisů v úplném znění včetně
Autorské právo, Průmyslová práva

cena v e-shope 3,98 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 98/2004 Z.z. o
ÚZ Zákony o spotrebných daniach

cena v e-shope 8,84 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 145/1995 Z.z o
ÚZ Zákon o správnych poplatkoch. Zákon o súdnych poplatkoch

cena v e-shope 7,92 €Úplné znenie zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
ÚZ Zákon o miestnych daniach

cena v e-shope 4,75 €Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená
Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

cena v e-shope 31,35 €Novelizovaný zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
Zákon o kolektívnom vyjednávaní s DS

cena v e-shope 1,10 €Obsah: Úplné znenie zákona č.650/2004 Z.z. o
ÚZ Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

cena v e-shope 5,04 €V rámci rekodifikace českého soukromého práva v
Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb.

cena v e-shope 3,33 €V souvislosti s rekodifikací soukromého práva se
Veřejné rejstříky, přeměny společnosti, evropská společnost, Evropsk

cena v e-shope 4,84 €V souvislosti s novým občanským zákoníkem a se
Živnostenský zákon

cena v e-shope 4,00 €Publikace byla doplněna o nové zákony a vyhlášky.
Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr

cena v e-shope 3,89 €První kapitola obsahuje aktuální znění správního
Správní řád. Soudní řád správní. Přestupky

cena v e-shope 4,90 €Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela
Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní. Rozhodčí řízení. Soudní poplatky.

cena v e-shope 9,00 €Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany
Príručka protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

cena v e-shope 10,44 €Úplné znenie zákonov podľa právneho stavu k 15.
Zákon o rodine. Zákon o mene a priezvisku. Zákon o matrikách

cena v e-shope 4,50 €Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních
Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže

cena v e-shope 4,90 €Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a
Vyhláška o BOZP pri stavebných prácach

cena v e-shope 1,43 €Novelizovaná znenie zákona č.274/2009 Z.z. o
Zákon o poľovníctve s DS

cena v e-shope 1,62 €Obsahom publikácie sú zákony, vyhlášky, pokyny MF
Daňový řád

cena v e-shope 7,50 €Kniha je prehľadným textom, ktorý porovnáva nový
Zákon o obchodních korporacích. Obchodní zákoník - Srovnávací texty

cena v e-shope 20,68 €Obsah: Úplné znenie zákona č.223/2001 Z.z. o
ÚZ Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Zákon o obaloch

cena v e-shope 4,05 €Kniha prináša prehľad zákona ČR č.183/2009 Sb., o
Stavební zákon

cena v e-shope 1,00 €Úplné znenie zákona č.71/1967 Zb. o správnom
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

cena v e-shope 3,30 €Edícia Aktuálne právne predpisy: Zákon č.190/2003
APP Zákon o strelných zbraniach a strelive

cena v e-shope 0,50 €Kniha je súborom českých právnych predpisov z
Rodinné právo

cena v e-shope 1,00 €K 1.1.2014 by mal v ČR nadobudnúť účinnosť nový
Převodové tabulky a rejstříky

cena v e-shope 2,80 €Aktuálne právne predpisy: Zákon č. 7/2005 Z.z. o
APP Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

cena v e-shope 0,50 €Úplné znenie zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
Zákon o strelných zbraniach a strelive s DS

cena v e-shope 8,70 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

Nzc4NDRjN