NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 


Knihy: Zákony

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie
Občiansky zákonník

cena v e-shope 5,60 €Kniha v praktickom vreckovom vydaní obsahuje
Vrecková ústava, ústavné zákony a ústavný súd

cena v e-shope 4,90 €Praktická príručka vo vreckovom vydaní obsahuje
Všetky predpisy o strelných zbraniach do vrecka

cena v e-shope 5,90 €Úplné znenie Obchodného zákonníka (posledná novela
Malý obchodný zákonník

cena v e-shope 4,40 €Obsah: Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve
Vreckový zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou

cena v e-shope 3,40 €Publikácia poskytuje základné informácie o
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi - Platné od 1. februára 2019

cena v e-shope 26,55 €Publikácia obsahuje: Zákon o výchove a vzdelávaní
Školský zákon a vyhlášky po novelách

cena v e-shope 6,90 €Prvá kapitola obsahuje kategórie strelných zbraní
Strelné zbrane a strelivo. Súkromná bezpečnosť. BOZP

cena v e-shope 6,50 €Novelizovaný zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny
Katastrálny zákon s DS

cena v e-shope 2,20 €Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve s
Zákon o rybárstve s DS

cena v e-shope 1,90 €Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s DS

cena v e-shope 3,90 €Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

cena v e-shope 2,30 €Zákon č. 112/2018 Z.z. o sicálnej ekonomike a
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

cena v e-shope 3,50 €Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
ÚZZ Zákon o obecnom zriadení

cena v e-shope 1,60 €Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke s DS

cena v e-shope 6,30 €Úplné znenie zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom
Zákon o Policajnom zbore s DS

cena v e-shope 5,60 €Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
Zákon o sociálnych službách s DS

cena v e-shope 6,90 €Obsah: Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody
NZ o posudzovaní zhody výrobku, o technickej normalizácii a o poskytovaní inform

cena v e-shope 2,90 €Úplné znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
Zákon o ochrane osobných údajov s DS

cena v e-shope 4,70 €Úplné znenie zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych
Exekučný poriadok

cena v e-shope 5,60 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
Správny súdny poriadok

cena v e-shope 5,30 €Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
ÚZZ Zákon o sociálnom poistení. Zákon o zdravotnom poistení

cena v e-shope 9,91 €Súbor daňových zákonov platných od 1.1.2017 z
Daňový sprievodca 2017 s komentárom
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 1,00 €Nový zákon o upomínacom konaní s dôvodovou správou
Nový zákon o upomínacom konaní

cena v e-shope 1,10 €Obsah: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon o sociálnom poistení. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení...

cena v e-shope 6,00 €Úplné znenie zákona č. 65/2001 Z.z. o správe a
Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok s DS

cena v e-shope 1,20 €Kniha obsahuje základné kódexy občianskeho práva v
Nová príručka občianskeho práva

cena v e-shope 8,93 €Kniha obsahuje súbor platných predpisov v úplnom
Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

cena v e-shope 13,90 €Obsah: Úplné znenie zákona č. 137/2010 Z.z. o
ÚZ Zákon o ovzduší

cena v e-shope 3,86 €Novelizovaný zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v
Zákon o športe s DS

cena v e-shope 5,60 €Predkladaná publikácia prináša úplné znenia nových
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.
cena v predajni 23,66 €

cena v e-shope 8,00 €Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok po
Civilný sporový poriadok s DS

cena v e-shope 5,30 €Zákony o spotrebných daniachPodľa právneho stavu k
UZ 35/2014 Zákony o spotrebných daniach

cena v e-shope 7,74 €Zákon o štátnej službePodľa právneho stavu k
UZZ 36/2014 Zákon o štátnej službe

cena v e-shope 3,24 €Úplné znenie zákona č. 595/20013 Z.z. o dani z
ÚZ Zákon o dani z príjmov

cena v e-shope 7,38 €Obsah: Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných
Predpisy o strelných zbraniach a Strelecký poriadok do vrecka

cena v e-shope 3,42 €Dôležitú súčasť právneho poriadku SR tvorí právo
Predpisy práva duševného vlastníctva

cena v e-shope 3,00 €Úplné znenia zákonov prinášajú dôležité právne
Zákon o miestnych daniach UZZ 29/214

cena v e-shope 4,65 €V súvislosti s častými otázkami týkajúcimi sa
Zákon o zhromažďovacom práve

cena v e-shope 3,00 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

ODYzYjJj