NOVINKY

arr3Poštovné      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu ceny poštovného. Vzhľadom na skvalitnenie...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 4,63 €
do košíka:
cena v e-shope 7,70 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medzinárodné a európske právo

Odborné právnické monografie, učebnice,

komentáre a judikatúra

z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného

a z oblasti európskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kniha je bohatou dokumentáciou jednaní s Európskou
Jak vystoupit z EU
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
cena v predajni 23,04 €

cena v e-shope 21,89 €Kniha podáva všeobecný prehľad sankčnej
Mezinárodní kontext české sankční politiky
cena v predajni 16,30 €

cena v e-shope 15,49 €Kniha prináša výklad o práve EÚ, pričom odráža
Právo EU po Lisabonské smlouvě
cena v predajni 18,43 €

cena v e-shope 17,51 €Príručka z medzinárodného práva verejného je
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Kniha prináša obohatenie súčasného výskumu novej
Lisabonská smlouva
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,84 €Kniha sa snaží vysvetliť základné vzťahy medzi
Princip přednosti evropského práva
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Cieľom knihy je analýza vybraných inštitútov
Európske správne právo a európsky správny priestor
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,30 €Cvičebnica je určená na praktickú výučbu predmetu
Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Kniha poskytuje ucelený a komplexný prehľad o
Európske právo
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Cieľom komentára je predstaviť výklad a všeobecné
Směrnice ES o dani z přidané hodnoty, praktický komentář
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Publikácia sa zameriava, nielen na všeobecný úvod
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Učebná pomôcka pre študentov právnických fakúlt,
Mezinárodní systém, jeho subjekty a vybrané problémy
cena v predajni 7,36 €

cena v e-shope 6,99 €Kniha uceleným spôsobom predstavuje problematiku
Právo Európskej únie
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Problematike azylu a azylového práva sa v
Azylové právo
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,03 €Cieľom učebnice je spracovanie teoretických
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,35 €Kniha komplexne predstavuje inštitúty všeobecnej
Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Publikácia v rámci využitia tradícií analytickej
Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu
cena v predajni 12,36 €

cena v e-shope 11,74 €Publikácia je pokusom komplexne prezentovať
Európske právo
cena v predajni 14,30 €

cena v e-shope 14,30 €Uzavretie dohody o spolupráci, uzavretie zmluvy o
Evropské právo a podnik
cena v predajni 44,06 €

cena v e-shope 20,00 €Predmetom publikácie je problematika interpretácie
Metody jazykového výkladu evropského práva
cena v predajni 9,02 €

cena v e-shope 8,57 €Publikácia predstavuje vedeckú komunikáciu o
Czech Law between Europeanization and Globalization
cena v predajni 12,04 €

cena v e-shope 6,02 €Publikácia stručne oboznamuje s legislatívnym
Legislativní proces EU z pohledu Evropského parlamentu
cena v predajni 10,50 €

cena v e-shope 9,98 €Kniha analyzuje prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá
Lisabonská zmluva
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 16,20 €Kniha predstavuje súbor dokumentov z oblasti práva
Právo Evropské unie v dokumentech
cena v predajni 24,10 €

cena v e-shope 12,05 €Praktikum pokrýva kľúčové otázky základov práva EÚ
Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví, 2.vyd.
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Kniha obsahuje nielen množstvo zadaní
Praktikum práva Evropské unie, 2.vydání
cena v predajni 12,85 €

cena v e-shope 4,50 €Úvod do evropského práva 5. vydání poskytuje
Úvod do evropského práva 5. vydání
cena v predajni 29,13 €

cena v e-shope 27,67 €Kniha prináša výklad práva európskej únie z
Evropské právo
cena v predajni 28,30 €

cena v e-shope 16,98 €Kniha sa venuje pomerne kontroverznej tematike,
Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců
cena v predajni 17,84 €

cena v e-shope 16,95 €Kniha sa venuje základným otázkam teórie
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva, 2.vydanie
cena v predajni 28,80 €

cena v e-shope 25,92 €Učebnica je spojením všeobecnej i osobitnej časti
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 2.vydání
cena v predajni 22,86 €

cena v e-shope 21,72 €Cieľom komentára k zákonu č.97/1963 Zb. o
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, komentár
cena v predajni 75,00 €

cena v e-shope 75,00 €Počet mimozmluvných záväzkov s medzinárodným
Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 20,86 €Publikácia sa zaoberá špecifickými otázkami
Uznávání odborných kvalifikací v rámci volného poskytování služeb v právu EU
cena v predajni 13,26 €

cena v e-shope 8,84 €Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná
Súdny systém Európskej únie
cena v predajni 38,00 €

cena v e-shope 34,96 €Kniha poskytuje rozsiahle spracovanie práva
Právo Európskej únie
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 32,55 €Publikácia je podrobným spracovaním a analýzou
Medzinárodné zmluvné právo
cena v predajni 25,50 €

cena v e-shope 24,23 €Publikácia sa venuje voľnému pohybu tovaru v
Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie
cena v predajni 26,24 €

cena v e-shope 18,37 €N2ZlYTgw