NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medzinárodné a európske právo

Odborné právnické monografie, učebnice,

komentáre a judikatúra

z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného

a z oblasti európskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Práca v piatich kapitolách rozoberá azylovú
Azylová problematika na Slovensku z pohľadu sociálnej práce
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Publikace se zabývá obecně rozšířenou tezí
Vstup cizince na území státu
cena v predajni 22,25 €

cena v e-shope 21,14 €Morské právo možno definovať ako súhrn princípov,
Morské právo
cena v predajni 16,90 €

cena v e-shope 15,21 €Obsah časopisu Acta Universitatis Carolinae
Vytváření transnacionálního právního prostoru
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Európsky platobný rozkaz podrobne poukazuje na
Európsky platobný rozkaz
cena v predajni 9,45 €

cena v e-shope 8,98 €Preklad pôvodného diela Iana Bownlieho „Prin
Princípy medzinárodného práva verejného
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 44,10 €Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné
Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa
cena v predajni 15,77 €

cena v e-shope 14,98 €Kniha analyzuje z perspektívy nového
Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 4,90 €Publikácia prináša komplexné spracovanie
Mezinárodní ekonomické právo, 2.vydání
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Kniha prináša štúdie z oblasti medzinárodného
Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Sociální práva cizinců je prierez do problematiky
Sociální práva cizinců
cena v predajni 20,17 €

cena v e-shope 19,16 €Publikácia predstavuje základný študijný materiál
Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť
cena v predajni 35,50 €

cena v e-shope 31,95 €Problematika boja s nelegálnou migráciou sa v
Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ní
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Vysokoškolská učebnica poskytuje základné
Mezinárodní, české a unijní právo mezinárodních smluv
cena v predajni 14,88 €

cena v e-shope 14,14 €Publikácia zahŕňa vybrané súvislosti z
Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie
cena v predajni 15,08 €

cena v e-shope 14,33 €Kniha je vyplnením medzery v oblasti
Vybrané problémy sjednávání a provádení mezinárodních smluv
cena v predajni 10,75 €

cena v e-shope 10,21 €Kniha poukazuje na význam vzájomnosti dvoch rovín
Tvorba a implementace práva EU z pohledu vnitrostátního
cena v predajni 11,82 €

cena v e-shope 11,23 €Publikácia je vysokoškolskou učebnicou
Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh
cena v predajni 24,34 €

cena v e-shope 23,12 €Praktikum pokrýva kľúčové otázky práva vnútorného
Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh
cena v predajni 23,66 €

cena v e-shope 21,77 €Publikácia sa zaoberá špecifickými právnymi
Právo medzinárodných obchodných transakcií
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Predmet azylu si vyžaduje komplexný a medziodboroý
Teorie a praxe azylu a upchlictví, 2.vyd.
cena v predajni 12,57 €

cena v e-shope 11,94 €Učebnica vysvetľuje základné otázky pracovného
Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Cieľom knihy je prispieť k rozpracovaniu českej
Právní problémy tzv. vnějších smluv Evropské unie
cena v predajni 9,93 €

cena v e-shope 9,43 €Kniha je bohatou dokumentáciou jednaní s Európskou
Jak vystoupit z EU
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €Jedným z problémov súčasnej Európy je stúpajúci
Metodika vyšetrovania násilného prekročenia štátnej hranice, prevádzačstva...

cena v e-shope 3,05 €Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
cena v predajni 23,04 €

cena v e-shope 21,89 €Kniha podáva všeobecný prehľad sankčnej
Mezinárodní kontext české sankční politiky
cena v predajni 16,30 €

cena v e-shope 15,49 €Kniha prináša výklad o práve EÚ, pričom odráža
Právo EU po Lisabonské smlouvě
cena v predajni 18,43 €

cena v e-shope 5,00 €Príručka z medzinárodného práva verejného je
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,50 €Kniha prináša obohatenie súčasného výskumu novej
Lisabonská smlouva
cena v predajni 14,57 €

cena v e-shope 13,84 €Kniha sa snaží vysvetliť základné vzťahy medzi
Princip přednosti evropského práva
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Kniha na pozadí historického vývoja mierového
Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM)
cena v predajni 7,72 €

cena v e-shope 7,33 €Cieľom knihy je analýza vybraných inštitútov
Európske správne právo a európsky správny priestor
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Cvičebnica je určená na praktickú výučbu predmetu
Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu
cena v predajni 12,20 €

cena v e-shope 11,59 €Kniha poskytuje ucelený a komplexný prehľad o
Európske právo

cena v e-shope 15,00 €Cieľom komentára je predstaviť výklad a všeobecné
Směrnice ES o dani z přidané hodnoty, praktický komentář
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 38,00 €Publikácia sa zameriava, nielen na všeobecný úvod
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Učebná pomôcka pre študentov právnických fakúlt,
Mezinárodní systém, jeho subjekty a vybrané problémy
cena v predajni 7,36 €

cena v e-shope 6,99 €Kniha uceleným spôsobom predstavuje problematiku
Právo Európskej únie

cena v e-shope 45,00 €YmNhOTd