NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Medzinárodné a európske právo

Odborné právnické monografie, učebnice,

komentáre a judikatúra

z oblasti medzinárodného práva verejného a súkromného

a z oblasti európskeho práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Imunity v mezinárodním právu rozoberá právne
Imunity v mezinárodním právu
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské
Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Predkladaná publikácia prináša súbor právnych
Evropské insolvenční právo 2016-2017
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 10,36 €Druhé aktualizované a doplnené vydanie úspešnej
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 55,00 €Kniha prináša základné poznatky z problematiky
Vybrané kapitoly z evropského obchodního práva
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 23,66 €Cieľom tejto publikácie je priblížiť a objasniť
Nariadenie Brusel I. Komentár
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 23,27 €Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora
Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)
cena v predajni 17,75 €

cena v e-shope 16,86 €V medzinárodnej praxi hrá územie stále významnú
Mezinárodní právo a státní území
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Kniha predkladá odpovede na mnohé nejasné otázky
Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Učebnica približuje všetky podstatné inštitúty
Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Učebnica popisuje a analyzuje najdôležitejšie
Medzinárodné právo verejné. Druhá časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Medzinárodné organizácie poskytuje základ v odbore
Medzinárodné organizácie
cena v predajni 17,93 €

cena v e-shope 16,13 €Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost
Distribuce humanitární pomoci a udržitelnost subjektů v humanitární operaci
cena v predajni 10,35 €

cena v e-shope 9,83 €Český zahraničněpolit aktivismus. Možnosti a
Český zahraničněpolitický aktivismus
cena v predajni 14,33 €

cena v e-shope 13,61 €Medzinárodné humanitárne právo sa venuje ľudským
Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
cena v predajni 12,90 €

cena v e-shope 12,25 €Právní nástroje odstraňování překážek fungování
Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Evropské správní právo trestní a postihování
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
cena v predajni 17,10 €

cena v e-shope 16,25 €Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a
Skúsenosti s aplikáciou Nariadenia Brusel I. a jeho revízia
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,40 €Prakticky orientovaná učebnica je určená študentom
Medzinárodné právo verejné - všeobecná časť

cena v e-shope 20,90 €Právo EU po Lisabonské smlouvě 2. vydání obsahuje
Právo EU po Lisabonské smlouvě 2. vydání
cena v predajni 19,31 €

cena v e-shope 18,34 €Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum
Mechanismy fungování Evropské unie. In quorum gratiam?
cena v predajni 17,19 €

cena v e-shope 16,33 €Ukrajinská pracovní migrace v Česku sa venuje
Ukrajinská pracovní migrace v Česku
cena v predajni 14,40 €

cena v e-shope 13,68 €Dvojí občanství v českém právu sa podrobne venuje
Dvojí občanství v českém právu
cena v predajni 17,57 €

cena v e-shope 16,69 €Učebnica Medzinárodné právo verejné. Prvá časť sa
Medzinárodné právo verejné. Prvá časť
cena v predajni 17,50 €

cena v e-shope 16,63 €Craig a de Burca sú synonymom kvality pre učebnice
EU Law: Text, Cases, and Materials 6th Edition
cena v predajni 66,00 €

cena v e-shope 66,00 €Predkladaná publikácia sa stručným spôsobom
Vybrané otázky medzinárodného práva verejného a súkromného
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Kniha podrobne rozoberá problematiku
Mezinárodní právo soukromé, 8.vydání
cena v predajni 24,50 €

cena v e-shope 23,28 €Publikácia sa komplexným spôsobom zaoberá procesmi
Postlisabonské procesy v Evropské unii
cena v predajni 17,70 €

cena v e-shope 16,81 €Kniha Dnes migranti - zítra uprchlící?: Postavení
Dnes migranti - zítra uprchlící?
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Large-scale migration constitutes an unavoidable
EU Migration Law: Legal Complexities and Political Rationales
cena v predajni 73,00 €

cena v e-shope 69,35 €Can the EU become a 'just' institution? Andrew
The Ethos of Europe: Values, Law and Justice in the EU
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 40,85 €Z konce 14. století pochází pozoruhodný literární
Bruncvík a víla. Přemýšlení o kuturní a politické identitě Evropy
cena v predajni 9,06 €

cena v e-shope 8,60 €Tato publikace se zabývá pracovněprávním aspekty
Práva a povinnosti spojené s občanstvím EU 3/2014
cena v predajni 5,00 €

cena v e-shope 5,00 €Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Hlavním tématem publikace je problematika zbytečně
Zbytečně zatěžující transpozice - neodůvodněný gold-plating směrnic EU v České
cena v predajni 8,50 €

cena v e-shope 8,07 €Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Publikácia sa zaoberá problematikou migrácie, z
Determinanty vzniku migrace a statistiky cizinců v Evropské unii
cena v predajni 6,30 €

cena v e-shope 5,98 €Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii:
Mezinárodní migrace a ekonomika v Evropské unii
cena v predajni 7,88 €

cena v e-shope 7,48 €Publikácia obsahuje rozhodnutia súdov vo veciach
Judikatúra vo veciach azylu
cena v predajni 26,90 €

cena v e-shope 26,90 €MzlmODJ