NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 14,31 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,50 €
do košíka:
cena v e-shope 5,39 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Jazykové a výkladové slovníky / Výkladové slovníky

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny
Joaquim José de Sousa Coelho Ramos - vyd. Karolinum
Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se dotýká jazyka odborného, jedná se o práci velmi aktuální, protože reaguje na současnou potřebu, danou stále silnější integrací České republiky do Evropské unie.
cena v predajni 6,27 €
cena v e-shope 5,96 €

Introducao ao Portugues Juridico: Úvod do právnické portugalštiny

 
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Názov tovaru Cena
Vybrané kapitoly z translatológie I., 3.vyd.
Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš
cena v e-shope 14,25 € img
Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prost
Martina Benčeková, Janka Kubeková, Mária Polčicová
cena v e-shope 8,08 € img
Pracovno-právny výkladový slovník
vyd. Poradca
cena v e-shope 12,83 € img
Výkladový slovník - verejný sektor
vyd. Poradca
cena v e-shope 10,71 € img
Malá encyklopédia poistenia a poisťovníctva s cudzojazyčnými ekvivalentami
Pavel Chovan, Viktória Čejková - vyd. Elita
cena v e-shope 1,50 € img
Ekonomický a personalistický slovník
kolektív - vyd. Poradca
cena v e-shope 9,81 € img
Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi
Ervín Weiss - vyd. Univerzita Konštantína Filozofa
cena v e-shope 6,75 € img
Lexikón právnych dejín Slovenska
Ladislav Hubenák - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 18,00 € img
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva 2, vydání
Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Vladimír Horálek - vyd. Linde
cena v e-shope 21,32 € img
Právny text v preklade
Marketa Štefková - vyd. Iura edition
cena v e-shope 10,35 € img
Slovník mezinárodních vztahů
Adolf Novotný, Petr Dvořák - vyd. Eurokódex
cena v e-shope 17,91 € img
Slovník znalostnej ekonomiky
Rudolf Sivák a kolektív - vyd. Sprint dva
cena v e-shope 10,50 € img
Merriam-Webster´s Dictionary of Law
vyd. Merriam-Webster
cena v e-shope 29,00 € img
Encyklopedie ekonomických a právních pojmů
Jana Petrželová - vyd. Linde
cena v e-shope 8,14 € img
Malá právnická encyklopedie, 7.vyd.
J.Fiala, P.Mates, P.Průcha, K.Nový, L.Steinichová - vyd. Linde
cena v e-shope 10,62 €
Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů
Jiří Kroupa - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 8,22 € img
Encyklopedie mezinárodních vztahů
Petr Kratochvíl, Petr Drulák - vyd. Portál
cena v e-shope 20,23 €
Smlouvy, pakty, dohody
Zdeněk Veselý - vyd. Epocha
cena v e-shope 8,43 € img
Encyklopedie pojmů nového soukromého práva
Eva Janečková, Vladimír Horálek - vyd. Linde
cena v e-shope 12,86 €
Lexikón ústavného práva
Jaroslav Chovanec, Igor Palúš
cena v e-shope 19,00 €
Kriminologický slovník
Ivana Zoubková a kolektív - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 9,09 € img
Slovník církevního práva
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák - vyd. Grada
cena v e-shope 9,77 €
Dictionary of Law, elektronická verzia
Lexicon 5 - vyd. Lingea
cena v e-shope 10,00 €
Slovník základních pojmů z práva, 2.vydanie
Radovan Ryska - vyd. Fortuna
cena v e-shope 5,50 € img
Encyklopedie českých právních definic
Zdeněk Madar, Jana Madarová - vyd. VŠ aplikovaného práva
cena v e-shope 21,70 € img
Medicínsko-právní terminologie
Jan Vonráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček - vyd. Grada
cena v e-shope 10,18 €
Slovník kriminalistických pojmů a osobností
Jiří Straus, František Vavera - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 14,92 € img
Heslár verejného práva
Jozef Králik a kolektív - vyd. Eurounion
cena v e-shope 17,93 € img
Právnický slovník, 3.vydanie
Dušan Hendrych a kolektív - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 142,50 €
Malý slovník daňového práva (Výkladový slovník)
Alena Pauličková - vyd. Eurounion
cena v e-shope 5,98 € img
Slovník práva sociálneho zabezpečenia
Ľudmila Gajdošíková, Peter Rusiňák - vyd. Veda
cena v e-shope 2,24 € img
Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví
Karel Špindler - vyd. Lexis Nexis
cena v e-shope 4,90 € img
Encyklopedie ústavního práva
Karel Klíma a kolektív - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 58,18 € img
YjhlY2Y5