NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Judikatúra

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov
Edmund Horváth - vyd. Iura edition
V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá v ostatných odvetviach práva absentuje a neprejavuje sa, a tou sú city. Preto aj rodinnoprávne spory sú intenzívne popretkávané emóciami. Bohužiaľ práve emócie spravidla negatívne, často neumožňujú rodičom či iným účastníkom rodinnoprávnych vzťahov nájsť racionálne riešenie, ktoré by bolo v záujme maloletých detí, a tak musí do týchto vzťahov
cena v predajni 24,50 €
cena v e-shope 24,50 €

Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

 

Rozhodnutia slovenských, českých i medzinárodných súdov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Zbierka obsahuje nálezy a uznesenia zo všetkých
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2005
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsahom knihy je rozhodovacia činnosť českých
Právo a energetika (energetická zařízení a pozemky) - Kompendium judikatury
cena v predajni 11,35 €

cena v e-shope 10,78 €Obsahom knihy sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2003 I.+II.
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 15,00 €Kniha prináša výber publikovaných aj
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov, 2. vydanie
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 18,80 €Kniha je ďalším zväzkom novej edície Judikatúra k
Promlčení a prekluze. Judikatura k rekodifikaci
cena v predajni 33,49 €

cena v e-shope 31,82 €Publikácia obsahuje udikátúru NS SR, Správne
Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 4. časť
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,78 €Kniha prináša prehľad judikatúry vo veciach
Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů
cena v predajni 32,90 €

cena v e-shope 31,26 €Kniha zrozumiteľným spôsobom približuje rozsudky
Judikatúra Súdneho dvora EÚ za roky 2011-2012 vo veciach dane z pridanej hodnoty
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Najčastejším argumentom , ktorý sťažovatelia vo
Přehled judikatury ESLP. Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva
cena v predajni 12,48 €

cena v e-shope 11,86 €Kniha prináša judikatúru českých, československýc
Věci v právním smyslu. Judikatura k rekodifikaci
cena v predajni 36,90 €

cena v e-shope 35,06 €Publikácia prináša výber judikátov Najvyššieho
Výber judikatúry k OSP 3 - Opravné prostriedky
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 15,20 €Kniha prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti
Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2.vydání
cena v predajni 54,19 €

cena v e-shope 51,48 €Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého
Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III.
cena v predajni 23,78 €

cena v e-shope 22,59 €Publikácia obsahuje výber súdnych rozhodnutí na
Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců
cena v predajni 38,32 €

cena v e-shope 36,40 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.63
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Obsahom knihy je rozhodovacia činnosť českých
Právo a energetika (elektrická energie) - Kompendium judikatury
cena v predajni 11,35 €

cena v e-shope 10,78 €Kniha prináša súborné vydanie tematickej
Přehled judikatury ve věcech práva na informace
cena v predajni 25,95 €

cena v e-shope 24,65 €Obsahuje srozhodnutia súdov, ako napríklad
Judikatúra vo veciach daňového práva
cena v predajni 21,50 €

cena v e-shope 19,35 €Kniha poskytuje právnickej i laickej verejnosti
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
cena v predajni 23,00 €

cena v e-shope 21,85 €Publikácia prináša výber rozhodnutí Najvyššieho
Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 2. časť Konanie v prvom stupni
cena v predajni 24,90 €

cena v e-shope 23,66 €Publikácia prináša súbor najdôležitejšíc
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,15 €Kniha obsahuje judikáty týkajúce sa zásady všetko
Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek II.
cena v predajni 22,70 €

cena v e-shope 21,57 €Ak chceme poznať právo nekalej súťaže nestačí
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Kniha prináša prehľad judikatúry súdov týkajúcej
Přehled judikatury. Trestné činy proti majetku. Podvod
cena v predajni 12,22 €

cena v e-shope 11,61 €Kniha je prvým zväzkom judikatúry, ktorá je
Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I.
cena v predajni 16,97 €

cena v e-shope 16,12 €Publikácia prináša výber rozhodnutí Najvyššieho
Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku 1 časť
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Rovnosť sa bez akýchkoľvek pochybností zaraďuje k
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch 2004-2012
cena v predajni 21,16 €

cena v e-shope 19,04 €Úroveň právnej ochrany žien a matiek zakotvenej v
Ochrana tehotných žien a matiek
cena v predajni 4,28 €

cena v e-shope 4,28 €Obsahom knihy sú judikáty k zákonu č.71/1992 Zb. o
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,51 €Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich
Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů
cena v predajni 11,22 €

cena v e-shope 10,66 €Kniha prináša výber rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku 5 - Záväzkové právo
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 17,10 €Kniha prináša výber rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
Výber judikatúry k občianskemu zákonníku 4 - Dedenie
cena v predajni 7,20 €

cena v e-shope 6,84 €Kniha prináša výber v praxi najčastejšie
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,63 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.60
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Kniha prináša vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku, 2. časť Vecné práva
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Kniha prináša vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku 3 časť
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci
Přehled judikatury z oblasti věcných břemen
cena v predajni 27,53 €

cena v e-shope 26,15 €Kniha prináša vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku - Všeobecná časť
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 16,50 €Kniha obsahuje výber rozhodnutí Najvyššieho súdu
Výber judikatúry k Obchodnému zákonníku
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €MTUxM2M