NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Právo - akcia

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Retroaktivita právních předpisů v komunitárním právu
David Petrlík
cena v e-shope 2,90 € img
Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike
Richard Farkaš
cena v e-shope 5,50 €
Zákon směnečný a šekový. Komentář, 4.vyd.
Zdeněk Kovařík
cena v e-shope 13,14 €
Zákon o soudech a soudcích. Zákon o státním zastupitelství. Komentář, 2.vyd.
Jiří Kocourek, Jan Záruba
cena v e-shope 6,90 € img
Správa dokumentů v praxi
Olga Kuntová, Miroslav Kunt
cena v e-shope 3,00 € img
Novinky v civilním řízení soudním
Jaromír Jirsa
cena v e-shope 2,00 € img
Trestní právo procesní, 5. vyd.
Jiří Jelínek
cena v e-shope 5,00 € img
Základy správního práva trestního, 4.vyd.
Pavel Mates a kolektív
cena v e-shope 3,00 €
Řízení bezpečnosti informací
Petr Doucek, Luděk Novák, Vlasta Svatá
cena v e-shope 6,42 € img
Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení
Ilona Bažantová
cena v e-shope 4,90 € img
Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky, část 1.
Václav Pavlíček a kolektív
cena v e-shope 8,90 € img
Trestný poriadok s komentárom a judikatúrou platný od 1. marca 2020
kolektív autorov
cena v e-shope 16,45 € img
Trestný zákon s komentárom a judikatúrou platný od 1. marca 2020
Kolektív autorov
cena v e-shope 14,95 €
Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938)
Karel Schelle
cena v e-shope 9,90 € img
Slovník sociálneho zabezpečenia
Korec, Práznovský
cena v e-shope 2,00 €
Právnický slovník evropské ochrany lidských práv
Jan Čapek - vyd. Orac
cena v e-shope 10,00 €
Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář, 3.vyd.
Bílek, Drápal, Jindřich, Wawerka - vyd. C. H. Beck
cena v e-shope 23,02 € img
Exekuční řád s poznámkami a prováděcími předpisy, 3.vyd.
Petr Hlavsa - vyd. Linde
cena v e-shope 4,00 € img
Finanční právo, 4.vyd.
Milan Bakeš a kolektiv
cena v e-shope 6,50 €
Kodifikace a dekodifikace soukromého práva v dnešním právním vývoji
zostavili K. V. Malý, P. Caroni
cena v e-shope 5,90 €
Přestupkové řízení, 10.vyd.
Černý, Horzinková, Kučerová - vyd. Linde
cena v e-shope 3,50 €
Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami
Doležal, Mareček, Sedláčková, Sklenář, Tunka, Vobrátilová - vyd. Linde
cena v e-shope 4,50 € img
Správní právo procesní
Horzinková, Novotný - vyd. Linde
cena v e-shope 3,00 € img
Praktikum Trestní právo hmotné
František Novotný a kolektív - vyd. Aleš Čeněk
cena v e-shope 4,00 € img
Právní základy evropské měnové unie
Michal Tomášek - vyd. Bankovní institut
cena v e-shope 2,00 €
Materská 2019
Jozef Mihál - vyd. KO&KA
cena v e-shope 9,90 € img
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2009
vyd. Veda
cena v e-shope 5,00 € img
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010
vyd. Veda
cena v e-shope 5,00 € img
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2001
vyd. Veda
cena v e-shope 4,00 € img
Nové policejní právo
Pavel Mates, Eva Horzinková, Matěj Hromádka, Jindřich Rajman - vyd. Linde
cena v e-shope 3,90 €
Společenství vlastníků jednotek, 2.vyd.
Zbyněk Pražák - vyd. Linde
cena v e-shope 5,00 € img
Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Komentář a prováděcí předpisy
Jana Prchalová - vyd. Linde
cena v e-shope 3,90 € img
Encyklopédia medzinárodných organizácií
Drahoš Šíbl a kolektív - vyd. Sprint
cena v e-shope 5,00 €
Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady
Blanka Tomančáková
cena v e-shope 4,34 € img
Místní poplatky
Vladimír Pelc - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 5,00 € img
Ústavní právo 1
Jan Filip - vyd. Doplněk
cena v e-shope 5,00 €
Státní občanství. Komentář
Miloš Valášek, Viktor Kučera - vyd. Linde
cena v e-shope 3,00 €
Základy exportu a importu
Guillermo Jiménez - vyd. SOPK
cena v e-shope 2,00 € img
E-government v českém právu
Pavel Mates, Vladimír Smejkal - vyd. Linde
cena v e-shope 6,00 € img

NWVlNTQ4Zm