NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Akciová ponuka / Právo - akcia

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie
Jozef Suchoža a kolektív - vyd. Eurounion
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie obsahuje normy EÚ, rozhodnutia súdov SR je zameraný hlavne na sudcovskú prax a pre sudcov bol aj vytvorený, pre obchodné právo je vynikajúcy tento obchodný zákonník komentovaný, obsahuje podrobný komentár ku všetkým súvisiacim predpisom obchodného práva.
cena v predajni 99,00 €
cena v e-shope 67,50 €

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár 4. vydanie

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Nová verze knihy E. Dysonové, renomované americké
Release 2.1 Vize života v digitálním věku
cena v predajni 16,86 €

cena v e-shope 5,00 €Kniha jednoduchou a zrozumiteľnou formou
Repetitórium trestného práva 3. vydanie
cena v predajni 14,60 €

cena v e-shope 10,50 €Výber z Obchodného zákonníka, Zákon o obchodnom
Základy slovenského práva obchodných spoločností
cena v predajni 16,56 €

cena v e-shope 5,00 €Základy finančního práva
cena v predajni 14,79 €

cena v e-shope 3,00 €Praktická príručka pre exekútorov.
Jak být úspěšný v exekuci
cena v predajni 14,04 €

cena v e-shope 5,62 €Praktická príručka pre osobitné finančné
Poisťovníctvo
cena v predajni 7,86 €

cena v e-shope 5,50 €Obsah: Veřejné projekty, veřejné zakázky a jejich
Veřejné projekty a veřejné zakázky
cena v predajni 13,28 €

cena v e-shope 2,00 €Cieľom publikácie je podať ucelený pohľad na
Daňovníctvo v SR
cena v predajni 20,08 €

cena v e-shope 10,04 €Kniha Hledání kvalitních členů statutarních orgánů
Hledání kvalitních členů statutarních orgánů akciových společností
cena v predajni 15,37 €

cena v e-shope 4,90 €Učebnica trestného práva spracovaná stručnou a
Rukověť trestního práva hmotného a procesního, 3.vyd.
cena v predajni 17,15 €

cena v e-shope 12,01 €Vysokoškolská učebnica objasňuje základné problémy
Politológia, 2.vyd.
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 3,00 €Vysokoškolská učebnica
Pracovní právo, 4.vyd.
cena v predajni 38,54 €

cena v e-shope 5,00 €Nástin právních, organizačních a ekonomických
Obecně prospěšné společnosti
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 1,43 €Kniha prináša výsledky medzinárodného
Neziskový sektor v České republice
cena v predajni 9,63 €

cena v e-shope 1,93 €Publikace má čtenáři posloužit jako první
Úvod do evropského práva, 4. vydání
cena v predajni 24,48 €

cena v e-shope 9,79 €Zodpovednosť za výrobok v Európskej únii
cena v predajni 1,50 €

cena v e-shope 1,50 €Trestní právo procesní, 3.vydání
cena v predajni 41,79 €

cena v e-shope 8,00 €Publikácia prináša ukážky právnych dokumentov
Praktikum českých právních dějin, 3.vyd.
cena v predajni 13,83 €

cena v e-shope 3,46 €Publikácia obsahuje vybrané inštitúty trestného
Praktikum Trestní právo procesní
cena v predajni 15,60 €

cena v e-shope 4,68 €Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem
Právo sociálního zabezpečení - 5. přepracované a aktualizované vydání
cena v predajni 30,15 €

cena v e-shope 5,90 €Publikace zpracovaná členy Parlamentního institutu
Ústava pro Evropu
cena v predajni 20,27 €

cena v e-shope 7,00 €Cieľom publikácie je vytvoriť prehľad a súhrnný
Rádce majitele nemovistostí, 2.vyd.
cena v predajni 62,80 €

cena v e-shope 21,98 €Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 4,50 €Dedičské právo hmotné II sa komplexne venuje
Dedičské právo hmotné II
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Obsah: Proměny státního uspořádání a práva v
Počátky moderního státu a práva České republiky
cena v predajni 6,40 €

cena v e-shope 3,20 €Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona
Ústavný zákon o ochrane verejného zájmu pri výkone funkcií verejných funkcionáro
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 11,00 €Cieľom komentára je ponúknuť základný výklad
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár
cena v predajni 26,50 €

cena v e-shope 13,25 €Predkladané dielo autora Jaroslava Krajča prináša
Občiansky zákonník pre prax. Komentár
cena v predajni 169,00 €

cena v e-shope 99,00 €Učebnice vymezuje základní principy obecné části
Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)
cena v predajni 13,52 €

cena v e-shope 5,41 €Aktualizované vydání díla učebnice vychází z
Právo životního prostředí. 2. díl
cena v predajni 19,24 €

cena v e-shope 5,00 €Dôležitú súčasť právneho poriadku SR tvorí právo
Predpisy práva duševného vlastníctva
cena v predajni 3,00 €

cena v e-shope 3,00 €V súvislosti s častými otázkami týkajúcimi sa
Zákon o zhromažďovacom práve
cena v predajni 13,75 €

cena v e-shope 3,00 €Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí
cena v predajni 15,90 €

cena v e-shope 7,95 €Publikace se zaměřuje na vybraná hospodářsko
Hospodářská politika
cena v predajni 15,40 €

cena v e-shope 5,00 €Aktualizované a rozšířené vydání publikace podává
Základy obchodního práva (3. rozšířené vydání)
cena v predajni 21,20 €

cena v e-shope 6,36 €Kniha prináša prehľad rozhodovacej činnosti
Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR 2001

cena v e-shope 8,00 €eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho
eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení
cena v predajni 17,25 €

cena v e-shope 8,63 €Věcná práva jsou konglomerátem práv, která spojují
Věcná práva v kostce
cena v predajni 8,47 €

cena v e-shope 4,24 €Publikace si klade za cíl poskytnout ucelený
Základy správního práva procesního
cena v predajni 34,38 €

cena v e-shope 6,00 €MTc1YmQzMj