TOVAR V AKCII

cena v e-shope 13,00 €
do košíka:
cena v e-shope 2,00 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

 


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavateľstva C.H.Beck


Učebný text venovaný teoretickým i praktickým
Psychologie v právu

cena v e-shope 10,98 €Autor v publikácii predstavuje vývoj inštitútu
Vydržení v českém právu, 2.vyd.

cena v e-shope 21,71 €Stručný prehľad vývoja stredoeurópskyc
Dějiny soukromého práva ve střední Evropě

cena v e-shope 14,85 €Autor v knihe podrobne rozoberá valné zhromaždenie
Valné hromady společností s ručením omezeným

cena v e-shope 29,88 €Obsahom knihy je výber rozhodnutí predovšetkým
Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010)

cena v e-shope 40,01 €Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje
Zastúpenie v súkromnom práve

cena v e-shope 37,05 €Učebnica podáva stručný prehľad histórie
Teorie práva

cena v e-shope 19,95 €Zbierka je optimálnym sprievodcom danou oblasťou a
Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví

cena v e-shope 26,90 €Predkladaná publikácia predstavuje ucelenú
Dovolanie v civilnom procese

cena v e-shope 35,15 €Publikácia analyzuje problematiku cezhraničných
Cezhraničné fúzie

cena v e-shope 35,15 €Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich
Občianske súdne konanie

cena v e-shope 32,85 €Publikácia popisuje pravidlá vyplývajúce z
Kartelové dohody

cena v e-shope 25,12 €Učebnica obsahuje všetky podstatné časti systému
Kriminalistika, 2.vydanie

cena v e-shope 48,39 €Piate vydanie učebnice reaguje predovšetkým na
Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 5.vyd.

cena v e-shope 28,25 €Publikácia objasňuje poskytovanie zamestnaneckých
Zaměstnanecké benefity

cena v e-shope 12,81 €Publikácia podáva ucelený prehľad právnej úpravy
Dědické právo v předpisech let 1925-2001

cena v e-shope 39,39 €Publikácia sa zameriava na výklad otázok
Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva, 6.vyd.

cena v e-shope 29,28 €Učebnica zahŕňa úvodný výklad o postavení
Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 5.vyd.

cena v e-shope 39,12 €Kniha podáva výklad o cenných papieroch a ich
Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 5.vyd.

cena v e-shope 29,20 €Publikácia sa zaoberá aspektami právnej
Právní argumentace nebo svévole

cena v e-shope 21,83 €Kompletné spracovanie problematiky zániku záväzkov
Zánik závazků dohodou v občanském a obchodním právu

cena v e-shope 15,94 €Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku
Solidární závazky

cena v e-shope 16,88 €Publikácia sa zaoberá procesom uzatvárania zmlúv
Uzavírání smluv v civilním právu

cena v e-shope 23,47 €Publikácia prináša pohľad na susedské práva,
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, 2.vyd.

cena v e-shope 27,33 €Učebnica je zameraná na širší výklad
Kurs občanského práva. Istituty rodinného práva

cena v e-shope 15,32 €Ucelená publikácia práva informačných systémov,
Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2.vydání

cena v e-shope 41,30 €Publikácia podáva výstižný a ucelený prehľad
Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi

cena v e-shope 44,53 €Úvodné výklady publikácie sa zaoberajú históriou,
Družstevní právo, 3.vyd.

cena v e-shope 30,83 €Systematický prehľad jednotlivých ustanovení o
Zajištění závazků v ČR, 2.vyd.

cena v e-shope 28,80 €Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu
Tlačový zákon, komentár

cena v e-shope 46,55 €Autor sa zaoberá pojmom vlastníctvo, venuje
Veřejné vlastnictví v právu a společnosti

cena v e-shope 25,91 €Kniha spracováva problematiku zmluvného
Předkupní právo

cena v e-shope 17,00 €Publikácia zahŕňa zložitý vývoj právnej
Historické základy novodobého práva soukromého, 2.vyd.

cena v e-shope 14,20 €Kniha sa venuje základným charakteristiká
Ústavní soudnictví, 2.vyd.

cena v e-shope 21,28 €Publikácia je uceleným spracovaním českého
Rozpočtové právo

cena v e-shope 24,26 €Kniha umožňuje osvojiť si abstraktné fakty
Sbírka příkladů z obchodního práva, 3.vyd.

cena v e-shope 18,55 €Predkladaný výber rozhodnutí dokumentuje
Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže

cena v e-shope 36,80 €Publikácia je koncopovaná ako prakticky
Kontrola spojování soutěžitelů

cena v e-shope 13,44 €Publikácia podáva ucelený pohľad na právotvorbu
Právo obcí a krajů v České republice

cena v e-shope 29,82 €NTkzOTM0YW