NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavateľstva Eurokódex


Publikácia obsahuje vzory podaní a zmlúv z oblasti
Vzory zmlúv a podaní s komentárom I. + CD
cena v predajni 40,27 €

cena v e-shope 36,24 €Učebnica sa zaoberá historickými súvislosťami
Ústavné právo SR - Všeobecná časť, 3.vyd.
cena v predajni 45,28 €

cena v e-shope 40,75 €Aké je postavenie svedka v trestnom konaní, aké sú
Svedok v trestnom konaní
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 14,25 €Hlavným posolstvom knihy je , že právny
Pojmy dobrého práva
cena v predajni 19,75 €

cena v e-shope 17,78 €Ústava ako celok predstavuje základný prameň
Základy teórie konštitucionalizmu, 2.vyd.
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 26,91 €Vybrané správne procesy sú skĺbením teoretických i
Vybrané správne procesy, 3.vydanie
cena v predajni 25,50 €

cena v e-shope 22,95 €Teória práva obsahuje všetko, čo je späté s
Teória práva, 2.vyd.
cena v predajni 15,47 €

cena v e-shope 13,92 €Učebnica ako celok prináša nové, pôvodné, vedecky
Penológia
cena v predajni 16,52 €

cena v e-shope 14,87 €V publikácii nájdete vzory zmlúv a podaní z
Vzory zmlúv a podaní s komentárom II. + CD
cena v predajni 40,27 €

cena v e-shope 36,24 €Publikácia poskytuje ucelený obraz komplexu
Finančné právo, 2.vyd.
cena v predajni 45,67 €

cena v e-shope 41,10 €Učebnica je rozdelená na tri základné časti:
Ústavné právo SR - Osobitná časť, 4.vyd.
cena v predajni 46,10 €

cena v e-shope 41,49 €Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia,
Pracovné právo v zjednotenej Európe
cena v predajni 13,83 €

cena v e-shope 12,48 €Predkladaná monografia ponúka európsku a
Slovenské a európske pracovné právo
cena v predajni 52,14 €

cena v e-shope 15,64 €Publikácia sa zaoberá právnym postavením rodiča vo
Maloletí v slovenskom rodinnom práve 2.časť
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,13 €Kniha sa opiera o originály alebo preklady diel
Antológia z politickej a právnej filozofie, 3.vyd.
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 14,40 €Kniha sa sústreďuje na históriu európskej
Európska integrácia a právo Európskej únie
cena v predajni 19,90 €

cena v e-shope 17,91 €Podrobné spracovanie práva EÚ. Kniha je rozdelená
Právo Európskej únie
cena v predajni 45,86 €

cena v e-shope 41,27 €Cieľom publikácie Súdny systém Európskej únie,
Súdny systém Európskej únie
cena v predajni 33,45 €

cena v e-shope 30,11 €Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Domáce násilie
cena v predajni 4,70 €

cena v e-shope 4,23 €Vysoko odborný text napísaný s presnými a
Forenzná psychológia, 3.vyd.
cena v predajni 35,17 €

cena v e-shope 31,65 €Učebnica prehľadne znázorňuje základné väzby medzi
Občanské právo hmotné I. Obecná část. Ochrana osobnosti
cena v predajni 7,46 €

cena v e-shope 6,71 €Publikácia sa zaoberá aktuálnou problematikou
Právo životného prostredia, 2.vyd.
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Zborník príspevkov, referátov a článkov z
K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 8,80 €Autor v knihe Prokuratúra SR - orgán ochrany práva
Prokuratúra SR - orgán ochrany práva
cena v predajni 5,80 €

cena v e-shope 5,22 €Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca
Súd a tvorba práva
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 22,50 €Dielo je najvýznamnejšou zbierkou súkromnoprávnyc
Tripartitum
cena v predajni 43,10 €

cena v e-shope 38,79 €Kniha je detailným spracovaním tematiky
Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 3.vyd.
cena v predajni 42,00 €

cena v e-shope 39,90 €Kniha Teória a prax medzinárodných vzťahov
Teorie a praxe mezinárodních vztahů, 3.vyd.
cena v predajni 18,50 €

cena v e-shope 18,50 €Ucelený pohľad na vybrané časti hmotnoprávnej
Správne právo. Osobitná časť, 2.vydanie
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,38 €Kniha prináša stručný pohľad na základné aspekty
European Law / Európske právo, 3.vyd.
cena v predajni 12,12 €

cena v e-shope 10,91 €Publikácia predstavuje sumarizujúci
Československé právne dejiny, 2.vyd.
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 20,00 €Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s
Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skúsenosti
cena v predajni 8,90 €

cena v e-shope 8,01 €Predkladaná publikácia je výsledkom
Europeizace trestního práva
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Zborník príspevkov z konferencie konanej dňa
Dieťa v ohrození
cena v predajni 8,47 €

cena v e-shope 7,62 €Publikácia poskytuje ucelený obraz o problematike
Soudní lékařství
cena v predajni 13,24 €

cena v e-shope 11,92 €Zborník príspevkov z odborného seminára na tému
Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 10,80 €Kniha Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch od
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
cena v predajni 100,00 €

cena v e-shope 90,00 €Kniha je akýmsi sprievodcom advokátov po procesnom
Advokát pred európskymi súdmi
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Publikácia predstavuje komplexný stručný úvod k
Medzinárodná obchodná arbitráž / International commercial arbitration
cena v predajni 11,66 €

cena v e-shope 10,49 €MzY4M2E