Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavateľstva Iura edition


V knihe je do popredia postavené klasické a
Rímske právo, 4.vyd.

cena v e-shope 18,90 €Kniha opisuje charakteristick vlastnosti a
Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny

cena v e-shope 13,50 €Publikácia je spracovaním problematiky správneho
Správny poriadok, komentár, 6.vydanie

cena v e-shope 16,00 €Publikácia objasňuje základné teoretické otázky,
Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese

cena v e-shope 9,76 €Zborník príspevkov z konferencie  pri príležitosti
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe

cena v e-shope 23,00 €Prvý zväzok učebnice obchodného práva vymedzuje
Základy obchodného práva 1

cena v e-shope 33,25 €Latinčina, de facto mŕtvy jazyk, je napriek tomu
Právnická latinčina, 3.vyd.

cena v e-shope 9,72 €Publikácia sa zaoberá vybranými
Teória kriminalistiky

cena v e-shope 8,56 €Učebnica poskytuje základný obraz o práve
Európske právo, 2.vyd.

cena v e-shope 20,61 €Znenie zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou, 4.vyd.

cena v e-shope 11,96 €Jednotlivé prípady (32) z oblasti práva duševného
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2.vyd.

cena v e-shope 15,70 €Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových
Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného

cena v e-shope 18,00 €Vznesenie námietky premlčania je jednou z
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve

cena v e-shope 16,92 €Druhý zväzok učebnice obchodného práva sa venuje
Základy obchodného práva 2

cena v e-shope 19,00 €Rímske reálie predstavujú súhrn poznatkov o živote
Rímske reálie pre právnikov

cena v e-shope 11,04 €Kniha sa venuje ochrane ľudských práv podľa Ústavy
Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky 2

cena v e-shope 8,14 €Kniha sa zameriava na práva zaručené Ústavou,
Ľudské práva v súdnom konaní

cena v e-shope 11,66 €Kniha ponúka ucelený pohľad na medzinárodné vzťahy
Moderné medzinárodné vzťahy a svetová politika

cena v e-shope 10,00 €Cieľom Zásad UNIDROIT je ustanoviť vyvážený súbor
UNIDROIT - Zásady medzinárodných obchodných zmlúv

cena v e-shope 11,91 €Cieľom publikácie je priblížiť latinské tradované
Latinské právnické výrazy a výroky

cena v e-shope 5,56 €Kniha predstavuje pohľad do dejín politického a
Dejiny politickej a právnej filozofie

cena v e-shope 21,60 €Kniha pojednáva o medzinárodnoprá a európskej
Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv

cena v e-shope 11,91 €Kniha Zmluvná pokuta prináša riešenia mnohých
Zmluvná pokuta, 2.vydanie

cena v e-shope 17,86 €Publikácia predstavuje súbor rozhodnutí v oblasti
Judikatúra vo veciach náhrady škody

cena v e-shope 20,90 €Knižka sa venuje psychológii špeciálne určenej pre
Psychológia pre právnikov

cena v e-shope 9,90 €Kniha je analýzou rozhodnutí Súdneho dvora
Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a ČR

cena v e-shope 6,44 €Princípy európskeho zmluvného práva vypracovala
Princípy európskeho zmluvného práva

cena v e-shope 18,40 €Slovník odborných výrazov z oblasti daní, auditu a
Odborný slovník Dane-Audit-Účtovníctvo, 2.vydanie

cena v e-shope 8,91 €Vysokoškolská učebnica prináša systematický a
Štát a právo v európskom myslení

cena v e-shope 16,43 €Praktický sprievodca problematikou prejudiciálnej
Prejudiciálna otázka v európskom práve

cena v e-shope 28,00 €Otázkam kodifikácie súkromného práva sa intenzívne
Otázky kodifikácie súkromného práva

cena v e-shope 7,03 €Predkladaná publikácia je praktickou účtovnou
Kombinácie podnikov - účtovné aspekty

cena v e-shope 5,97 €Kniha je obsahovo rozčlenená do štyroch kapitol,
Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach

cena v e-shope 11,04 €Publikácie reaguje na konkrétne otázky položené v
Pracovné právo pre verejnú správu

cena v e-shope 11,32 €Kniha vychádza z analýzy pojmov spravodlivosť a
Spravodlivosť v kontexte princípov sociálnej politiky

cena v e-shope 5,06 €Kniha poskytuje inštrukciu o správnom prístupe k
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva + CD

cena v e-shope 13,45 €Učebnica sa venuje základom diplomatickej
Základy diplomatickej komunikácie

cena v e-shope 5,35 €Publikácia predstavuje úvahy o vývoji klasických i
Kariérny diplomat

cena v e-shope 17,41 €V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá
Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

cena v e-shope 24,50 €OTgzZT