NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 14,31 €
cena v e-shope 13,05 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 7,90 €
do košíka:
cena v e-shope 6,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavateľstva Iura edition


Kniha prináša výber v praxi najčastejšie
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania
cena v predajni 14,50 €

cena v e-shope 13,63 €Publikácie určená najmä držiteľom a záujemcov o
Súdny preklad a tlmočenie
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,48 €V knihe je do popredia postavené klasické a
Rímske právo, 4.vyd.
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 18,90 €Publikácia podáva teoretický výklad základných
Základy práva pre ekonómov
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 5,00 €Kniha opisuje charakteristick vlastnosti a
Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny
cena v predajni 15,00 €

cena v e-shope 13,50 €Obsahom knihy sú judikáty k zákonu č.71/1992 Zb. o
Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,51 €Učebnica objasňuje najdôležitejšie inštitúty
Obchodné právo
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 45,08 €Učebnica trestného práva procesného od Jaroslava
Trestné právo procesné, 2.vydanie
cena v predajni 37,00 €

cena v e-shope 34,78 €Štvrté vydanie Základov občianskeho procesného
Základy občianskeho procesného práva, 4.vyd.
cena v predajni 43,00 €

cena v e-shope 39,56 €Občiansky zákonník č. 40/1964 v znení zákona
Občiansky zákonník s judikatúrou - apríl 2013
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 10,80 €Kniha obsahuje komentár k zákonu č.323/1992 Zb. po
Notársky poriadok, komentár
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 17,48 €Učebnica kriminalistiky je výsledkom dlhoročných
Kriminalistika
cena v predajni 27,72 €

cena v e-shope 25,50 €Publikácia je spracovaním problematiky správneho
Správny poriadok, komentár, 6.vydanie
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Publikácia objasňuje základné teoretické otázky,
Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese
cena v predajni 13,94 €

cena v e-shope 9,76 €Zborník príspevkov z konferencie  pri príležitosti
Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,00 €Prvý zväzok učebnice obchodného práva vymedzuje
Základy obchodného práva 1
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 33,25 €Pragmatický výskum minulosti domáceho súkromného
Dejiny súkromného práva na Slovensku
cena v predajni 19,92 €

cena v e-shope 7,00 €Predkladaný učebný text obsahuje 94 prípadových
Prípadové štúdie z pracovného práva + CD
cena v predajni 16,27 €

cena v e-shope 14,97 €Úplné znenie zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
Zákonník práce s judikatúrou - jún 2012
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 5,00 €Nové vydanie učebnice Občianskeho hmotného práva v
Občianske právo hmotné 1+2
cena v predajni 36,00 €

cena v e-shope 26,00 €Latinčina, de facto mŕtvy jazyk, je napriek tomu
Právnická latinčina, 3.vyd.
cena v predajni 10,80 €

cena v e-shope 9,72 €Kniha prináša úvod do štúdia kánonického práva,
Základy kánonického práva, 2.vyd.
cena v predajni 15,30 €

cena v e-shope 15,30 €Učebnica je rozdelená do dvoch častí. Prvá,
Kriminológia
cena v predajni 17,59 €

cena v e-shope 16,71 €Publikácia sa zaoberá vybranými
Teória kriminalistiky
cena v predajni 9,30 €

cena v e-shope 8,56 €Rozsiahla učebnica trestného práva hmotného je
Trestné právo hmotné 1+2
cena v predajni 37,00 €

cena v e-shope 33,30 €Učebnica poskytuje základný obraz o práve
Európske právo, 2.vyd.
cena v predajni 22,90 €

cena v e-shope 20,61 €Cieľom učebnice je poskytnúť ucelený prehľad o
Základy práva Európskej únie 1
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 5,50 €Znenie zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny
Občiansky súdny poriadok s judikatúrou, 4.vyd.
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 11,96 €Jednotlivé prípady (32) z oblasti práva duševného
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva, 2.vyd.
cena v predajni 15,70 €

cena v e-shope 14,44 €Autori publikácie sa snažia v rámci skutkových
Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 18,00 €Výber rozhodnutí NS SR a nižších slovenských súdov
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,35 €Publikácia uvádza state z odôvodnení, ktoré majú
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 14,40 €Vznesenie námietky premlčania je jednou z
Judikatúra vo veciach premlčania v súkromnom práve
cena v predajni 18,00 €

cena v e-shope 16,92 €Autor sa v práci zaoberá právnym statusom cirkvi,
Štát, cirkev a právo v rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi
cena v predajni 4,64 €

cena v e-shope 4,64 €Výber rozsudkov Európskeho súdneho dvora s
Výber rozhodnutí súdneho dvora ES + CD
cena v predajni 29,22 €

cena v e-shope 26,30 €Druhý zväzok učebnice obchodného práva sa venuje
Základy obchodného práva 2
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Publikácia prináša komentár k trestnému zákonu,
Trestný zákon. Stručný komentár, 2.vyd.
cena v predajni 38,00 €

cena v e-shope 9,00 €Rímske reálie predstavujú súhrn poznatkov o živote
Rímske reálie pre právnikov
cena v predajni 12,00 €

cena v e-shope 11,04 €Komentár poskytuje výklad jednotlivých ustanovení
Občiansky zákonník. Stručný komentár, 3.vyd.
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 15,00 €NGExODE0Nj