NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 6,00 €
cena v e-shope 5,00 €

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


AKTUALITY » Naše tipy

 

 Prinášame Vám naše tipy

na právnické knihy...

 

 Právo pre bankovú prax + CD

 

autori: Adrián Beskyd, Richard Földeš, Svetlana Kucmenová, Ján Kuric, Štefan Orosi, Peter Pénzeš

Právo pre bankovú prax + CD

vydal: Verlag Dashöfer

 

Právo pre bankovú prax pozostáva z deviatich, logicky na seba nadväzujúcich kapitol a čitateľovi ponúka široké spektrum tém týkajúcich sa bankového práva. Vychádza z právnych predpisov finančného práva, najmä zo zákonov o bankách, NBS, cenných papieroch a investičných službách, platobných službách, dohľade nad finančným trhom, poisťovníctve, kolektívnom investovaní, starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení, finančnom sprostredkovaní, zavedení meny euro v Slovenskej republike ale aj z predpisov občianskeho a obchodného práva, ktoré upravujú vznik, zmeny a zánik vzťahov bánk s klientmi. Je jedinečnou publikáciou, ktorá je určená nielen pre bankovú prax.

objednať

 

 

 

 

 

 

Zamestnanecké diela

autor: Peter Muríň

vydal: Epos

Zamestnanecké diela

 

Zamestnanecké diela sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti, ktoré zamestnanci vytvorili pri plnení záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov. Problematika zamestnaneckých diel je veľmi široká a zasahuje do oblastí autorského, občianskeho, pracovného i obchodného práva.

Kniha analyzuje problematiku zamestnaneckých diel z pohšadu autorského práva, pričom osobitne sú rozobrané zamestnanecké diela s charakterom literárnych, vedeckých a umeleckých diel a umeleckých výkonov a sacharakterom vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov a topografií polovodičových výrobkov.

objednať

 

 

Y2NmN2Fh