Úvod »» Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok


    

Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok

zostavil Peter Kuruc

img

 

Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: EX7572
Výrobca: Eurokódex
Rok vydania: 2011
Počet strán: 552
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788089447572
cena v e-shope bez DPH : 8,64 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
9,50 €

Kompletné špecifikácie

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9.februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konanej pod záštitou prezidenta SR J.E. pána doc.JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc.

Konferencia sa konala v troch bolokoch: trestné právo hmotné, trestné právo procesné a trestné právo v širších súvislostiach.

Obsah (vybrané články):

I. Trestné právo hmotné

 • P.Šamko: Zásady ukladania trestov - polemika s judikatúrou
 • P.Polák, M.Bezák: Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb po rekodifikácii slovenského trestného práva
 • A.Nett: Trestný postih za zavinený úpadok
 • I.N.Barilik: Usmrtenie v trestnom práve hmotnom - česko-slovenská komparácia
 • V.Metkeová: Mládež v rekodifikovanom trestnom práve

II. Trestné právo procesné

 • J.Čentéš: Prípravné konanie po piatich rokoch trestného poriadku
 • J.Klátik: Stále aktuálna požiadavka zrýchlenia a zhospodárnenia trestného konania
 • B.Šrámel: K niektorým novým prvkom slovenského trestného konania s prihliadnutím na ich aplikáciu pri činnosti prokurátora v trestnom konaní
 • A.Suchá: Dovolanie - prvé skúsenosti s aplikáciou nového mimoriadneho opravného prostriedku v trestnom konaní

III. Trestné právo v širších súvislostiach

 • Ľ.Klištinec: Vývoj počtu väznených osôb od účinnosti rekodifikovaného trestného zákona a trestného poriadku a niektoré aplikačné problémy z pohľadu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody
 • S.Soľaníková: Pojem a výkon ochranných opatrení
 • E.Bučková: Postavenie poškodeného po rekodifikácii
 • P.Polák: K niektorým otázkam úpravy postavenia svedka
 • Z.Svatušková: Trestné činy proti mieru a ľudskosti v rekodifikovanom trestnom zákone
 • S.Strýčková: Odklony v trestnom konaní
 • V.Danihel: K trestným činom extrémizmu
 • M.Kočíková: Krajná núdza, nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť
 • T.Kanáliková: Právo poškodeného na náhradu škody v slovenskom trestnom práve

 

 

 

Ďalšie Knihy vydavateľstva Eurokódex

Y2IwZTc