Úvod »» Tieňová ekonomika a národné účty


        

Tieňová ekonomika a národné účty

Daniel Vilhelm - vyd. Elita

img

 

Číslo produktu: VDE3547
Výrobca: Elita
Rok vydania: 2013
Počet strán: 295
Väzba: tvrdá
EAN kod: 9788097013547
cena v predajni 25,00 €
cena v e-shope bez DPH : 4,55 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
5,00 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Na knižný trh prichádza ojedinelá publikácia svojho druhu  po prvý krát v histórii ekonomickej knižnej tvorby v podobe systémovej monografie. Autor vychádza zo základnej gnozeologickej premisy, že tieňová ekonomika na Slovensku je neidentifikovaná a tabuizovaná. Preto si autor postavil za cieľ prispieť k identifikácii neformálnej ekonomiky a tým i znížiť mieru jej tabuizácie spočívajúcej v totálnej absencii údajov o rozsahu a tempách rastu tieňovej ekonomiky.

Obsah publikácie začína opisom zvláštnych ekonomických aktivít v záhadnom ekonomickom prostredí  vyznačujúcim sa absolútnou neexistenciou štatistickej, účtovnej, daňovej a odvodovej evidencie.  Opis záhadných ekonomických aktivít vyúsťuje do typizácie 64 tieňových ekonomixkých aktivít obsahujúcich rôznu mieru tieňovosti- od tzv. sivých ekonomických aktivít, až po trestné čierne ekonomické aktivity. Jedná sa o výrazný prínos – pridanú hodnotu autora do identifikácie tieňovej ekonomiky. Prekonal tak archaickú zjednodušenú predstavu o tieňovej ekonomike zakorenenú v predstavách širokých vrstiev obyvateľstva, že tieňová ekonomika je nelegálna výroba alkoholu, prostitúcia, drogy a predaj poľnohospodárskych prebytkov bez registračnej pokladnice.

V publikácii nechýba ani zmapovanie súčasnej úrovne poznania príčin a dôsledkov vzniku a existencie tieňovej ekonomiky z makroekonomického hľadiska doplnené pohľadmi mikroekonómie do podmienok nedokonalej konkurencie. Veľmi zaujímavý postreh sa objavuje pri poukázaní na špecifiká formovania sa tieňovej ekonomiky v centrálne plánovaných ekonomikách a najmä pri jej metamorfózach v podmienkach ich  transformácie na moderné trhové ekonomiky.

Samostatná kapitola je venovaná historickému pozadiu slovenského výskumu tieňovej ekonomiky, ktorý napriek tomu , že vychádzal z archaického poňatia rozsahu tieňovej ekonomiky, dosiahol na ceste odtabuizovania  významné výsledky, až po posledný publikovaný údaj Štatistického úradu SR v roku 2007, kedy hodnota tieňovej ekonomiky dosiahla úroveň 15 % z hrubého domáceho produktu. Od vtedy nebol publikovaný žiadny oficiálny údaj a to z toho dôvodu, že to nevyžaduje európsky systém národných účtov ESA 95 podľa ktorého sa vedie štatistika makoekonomických agregátov. Podľa metodiky ESA 95 sa vykazuje tieňová ekonomika ako súčasť oficiálnych položiek sektoru domácností v skrytej podobe.  Preto je v publikácii venovaná rozsiahla časť problematike skrytej ekonomiky v systéme národných účtov.

Typizácia 64 tieňových ekonomických aktivít si vyžiadala jej komparáciu  s typizáciou oficiálnej ekonomiky prostredníctvom porovnania odvetvovej štruktúry tieňovej ekonomiky a odvetvovej štruktúry oficiálnej ekonomiky  zobrazenej v klasifikácii SK NACE rew.2. , ktorá je oficiálnou klasifikáciou ekonomických činností krajín EÚ. Práve tu nachádza pozorný čitateľ značný objem identifikácie tieňovej ekonomiky, keď mu neujde priradenie skrytých ekonomických aktivít do tieňa oficiálnych ekonomických aktivít evidovaných v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.

Priradenie skrytej neformálnej  ekonomiky do tieňa odvetví národného hospodárstva predstavuje dôležitý metodologický krok na ceste k profesionálnym odhadom tieňovej ekonomiky a tým i ku kvalifikovanému zobrazeniu tieňovej ekonomiky v systéme národných sektorových účtov: nefinančných korporácii, finančných korporácii, domácností, verejnej správy a zahraničia.

Vysokú informatívnu hodnotu má prílohová časť monorafie, ktorá obsahuje príklady zobrazenia skrytej ekonomiky v systéme národných účtov, revízie národných účtov z hľadiska tieňovej ekonomiky na príklade Českej a Slovenskej republiky a niektoré osobitosti výskumu a merania tieňovej ekonomiky v Rusku,Ukrajine a Maďarsku.

Mzg2Y