NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 7,90 €
do košíka:
cena v e-shope 12,60 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Hľadanie

Hľadané slovo: Knihy vydavate stva C.H.Beck


Evropská unie a hospodářské reformy sa venuje
Evropská unie a hospodářské reformy
cena v predajni 42,30 €

cena v e-shope 40,18 €To, čo je pre európske politické dejiny spoločné,
Hledání Evropy
cena v predajni 19,80 €

cena v e-shope 17,82 €Rámec komentára je daný záberom právnej úpravy
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár
cena v predajni 55,00 €

cena v e-shope 52,25 €Česko- nemecký prekladový slovník z ekonomickej
Ekonomický slovník česko-německý, 4.vyd.
cena v predajni 42,19 €

cena v e-shope 40,08 €Nemecko-český prekladateľský slovník ekonomických
Ekonomický slovník německo-český, 3.vyd.
cena v predajni 31,39 €

cena v e-shope 29,82 €Novo prijatý občiansky zákonník v ČR predstavuje
Nový občanský zákoník
cena v predajni 32,92 €

cena v e-shope 31,27 €Kniha oboznamuje s vybranou oblasťou chrany
Veřejné podpory v soutěžním právu EU
cena v predajni 24,58 €

cena v e-shope 23,35 €Rozsiahle dielo predstavuje podrobný výklad k
Trestní zákoník. Komentář, 2.vydání
cena v predajni 187,00 €

cena v e-shope 177,65 €Cieľom publikácie je porovnávacou formou prispieť
Rozpor s dobrými mravy a jeho následky v civilním právu, 2.vyd.
cena v predajni 20,52 €

cena v e-shope 19,49 €Kniha predstavuje komentár k českému zákonu o
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, komentář
cena v predajni 87,56 €

cena v e-shope 83,18 €Kniha prináša praktický komentár jednotlivých
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, komentář, 3.vydání
cena v predajni 34,09 €

cena v e-shope 32,39 €Publikácia slúži na porozumenie práv duševného
Pojmové znaky duševního vlastnictví
cena v predajni 21,15 €

cena v e-shope 20,09 €Kniha je komplexnou úpravou autorského práva a
Autorský zákon, komentář, 4.vydání
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Kniha poskytuje komplexný pohľad na problematiku
Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
cena v predajni 48,85 €

cena v e-shope 19,54 €Základným cieľom právnej úpravy ochrany osobných
Zákon o ochraně osobních údajů, komentář
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 19,90 €Kniha prináša úvod do teórie všeobecnej častí
Trestní právo hmotné. Obecná část, 2.vydání
cena v predajni 51,35 €

cena v e-shope 48,78 €Publikácia rozoberá postavenie a činnosť znalcov
Znalci v mezinárodním prostředí
cena v predajni 33,53 €

cena v e-shope 31,85 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.43
cena v predajni 46,82 €

cena v e-shope 44,48 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.44
cena v predajni 54,02 €

cena v e-shope 51,32 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.45
cena v predajni 42,71 €

cena v e-shope 40,58 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.46
cena v predajni 42,71 €

cena v e-shope 40,58 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.48
cena v predajni 51,17 €

cena v e-shope 48,61 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.49
cena v predajni 39,89 €

cena v e-shope 37,90 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.50
cena v predajni 35,40 €

cena v e-shope 33,63 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.51
cena v predajni 42,72 €

cena v e-shope 40,58 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.52
cena v predajni 49,57 €

cena v e-shope 47,09 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.54
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.57
cena v predajni 39,88 €

cena v e-shope 37,89 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.58
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 50,66 €Cieľom publikácie je poskytnúť dodávateľom presný
Řízení stavebních projektů - ceny a smlouvy v zahraniční praxi
cena v predajni 17,49 €

cena v e-shope 16,62 €Kniha prináša nielen ekonomický, ale najmä právny
Moderní pohled na oceňování pohledávek
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Kniha prináša rozsiahly a podrobný komentár k
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 2.vyd.
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Kniha prináša podrobný komentár k českému zákonu
Zákon o důchodovém pojištění, komentář
cena v predajni 53,33 €

cena v e-shope 9,90 €Kniha analyzuje ochranu zahraničných investícií do
Ochrana přímých zahraničních investic v energetice
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Publikácia ucelene spracováva problematiku
Interní audit a kontrola, 2.vyd.
cena v predajni 20,02 €

cena v e-shope 19,01 €Kniha je primárne orientovaná na študentov
Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Odpovědnost advokáta za škodu sa venuje škode,
Odpovědnost advokáta za škodu
cena v predajni 16,80 €

cena v e-shope 15,96 €Kniha prináša podrobný rozbor zmlúv zahraničnej
Zmluvy v stavebnej praxi
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Zbierka obsahuje v chronologickom poradí všetky
Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, sv.62 + CD
cena v predajni 34,09 €

cena v e-shope 32,39 €NGE4ZGQxN2