Úvod »Pracovné právo» Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


        

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Jana Nedeliaková

img

 

Transparentná história cien
Dostupnosť: titul je rozobraný
Číslo produktu: RA1282
Výrobca: Raabe
Rok vydania: 2014
Počet strán: 98
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788081401282
cena v e-shope bez DPH : 11,36 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
12,50 €

Kompletné špecifikácie

Pomocou tejto publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získate postup, pomocou ktorého budete v súlade s platnou legislatívou vykonávať pracovnú zdravotnú službu a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Zabezpečenie úloh PZS osobne, pre seba umožňuje zákon všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

Zložitosť a komplikovanosť súčasnej legislatívy v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nastoľuje potrebu vedieť čo najviac o pracovnom prostredí, dôkladne poznať pracovné podmienky a všetky faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie. Týka sa to nielen relatívne malej skupiny lekárov pracovnej zdravotnej služby, ale aj všeobecných lekárov a ostatných odborných lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktorí by nové poznatky mali primerane využívať vo svojej praxi.

Pri výbere jednotlivých kapitol sme zohľadňovali povinnosti a požiadavky vyplývajúce z nových legislatívnych úprav, ktoré sa týkajú zdravia zamestnancov, najmä so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.

Tieto poznatky vám umožnia v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy vykonávať pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, pre svojich zamestnancov, alebo osobne pre seba a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu.

OBSAH

VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2. Zmeny, ktoré vstúpili do platnosti 1. augusta 2014
3. Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, jej rozsah, náplň a zloženie tímu
4. Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotná spôsobilosť vyžaduje osobitné predpisy
5. Hodnotenie zdravotných rizík
5.1 Posúdenie rizík
5.2 Manažment rizík
5.3 Komunikácia o rizikách
6. Faktory práce a pracovného prostredia
7. Kategorizácia prác
8. Prevádzkové poriadky
9. Posudky o riziku

ŠPECIÁLNA ČASŤ

10. Príklady z praxe
10.1 Identifikácia potenciálnych zdrojov nebezpečenstiev na pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
10.2 Návrh na zaradenie prác poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
10.3 Náležitosti prevádzkového poriadku neštátneho zdravotníckeho zariadenia
11. Záver
12. Zoznam právnych predpisov a odbornej literatúry
13. Register kľúčových slov k publikácii
14. Príloha — vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu

ODI5ZDRiZT