Úvod »» Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii


    

Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii

zborník

img

 

Transparentná história cien
Číslo produktu: EEDA5702
Výrobca: EEDA
Rok vydania: 2012
Počet strán: 423
Väzba: mäkká
EAN kód: 9788691625702
cena v e-shope bez DPH : 5,45 €
cena v e-shope s DPH (10 %):
6,00 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie konanej v októbri 2012 v Srbsku na tému Bezpečnostná a antikorupčná politika v Európskej únii:

 • M.Ambrozy, A.Lisnik: Vybrané aspekty korupcie v školstve
 • O.Bočáková: Korupcia ako negatívny a pretrvávajúci jav v ľudskej spoločnosti
 • A.Čemez: Protikorupčná politika na Slovensku a v Českej republike
 • M.Frýdek, R.Veselá: Corruption: Antecedent Legislation Corrupted Administrators of Provinces in the Ancient Roma
 • M.Hoschek: Aktuálny stav korupcie a organizovaného zločinu v krajinách V4
 • J.Chylo: Návrh obhajoby na zabezpečenie dôkazu ako inštitút posilnenia kontradiktórnosti v trestnom konaní de lege ferenda
 • M.Jakubec: Korupcia ako varovný fenomén
 • I.M.Jamro, M.T.Jamro: Prevention as one of the ways of youth security improvement
 • D.Janulajtys: Instytucjonalne i prawne aspekty przeciwdziualania przemocy w wymiarze mikrospolecznym, jako czynniki stymulujace bezpieczenstwo wewnetrzne kraju
 • T.Kanáliková: Náhrada škody spôsobenej korupčnými trestnými činmi
 • J.Karbowniczek, A.Okonski: Safety and anti-corruption policy in the European Union
 • Š.Kočan: História korupcie a jej úprava v medzinárodných dokumentoch
 • Š.Kočan: Komparácia trestných činov korupcie vo vybraných krajinách a problémy pri stíhaní korupčného jednania
 • B.Kraus: Euro orphan a phenomenon which endangers the children and teenagers´safety
 • D.Kubíčková: Charakteristika korupcie a jej dôsledky vo verejnom obstarávaní
 • Z.Kubišová, A.Tomášiková: Bezpečnostná politika
 • J.Lövy: Spresnenie postupu vo verejnom obstarávaní ako nástroj korupcie vo vybraných krajinách EÚ
 • J.Lövy, A.Kotrecová: Ochrana zahraničných veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní alebo všetci sme si rovní, no niektorí sme si rovnejší
 • V.Man, K.Schelle: Policie České republiky v druhém desetiletí 21.století
 • J.Medelský: Korupcia a trestná zodpovednosť právnických osôb
 • M.Mesároš, S.Krížkovský, A.Sásfaiová, E.Snižík: Protikorupčné stratégie a opatrenia v spoločnosti
 • P.Ošváth: Východiská a riešenia odstránenia korupcie vo verejnej správe
 • M.Owczarek: Przeciwdzialanie korupcji osób publicznych na przykladzie dzialan podejmowanych w oświacie
 • V.Petrášová, J.Beresecká: Eliminácia korupcie účasťou verejnosti v územnom plánovaní a rozhodovaní samosprávy
 • R.Piskorz: Ekonomiczne i spoleczne aspekty korupcji a wykluczenie spoleczne
 • P.Puškár: Korupcia v politických stranách
 • I.Roháč: Ochrana práv duševného vlastníctva so zameraním na kolektívnu správu práv
 • L.Stajić, M.Subotić, B.Milosavljević: Medunarodna konotacija borbe protiv korupcije na primeru EU
 • M.Tóthová: Možnosti odhaľovania korupcie na základe indikátorov korupčného konania
 • R.Valenčík, P.Wawrosz: Příčiny rezistence korupce
 • J.Viktoryová, D.Bango, J.Blatnický: Vyšetrovanie korupcie
 • M.Vlha: Kde končí lobing a začína korupcia?
 • Z.A.Wiecheć: Korupcja w sporcie
 • A.Zajonc: Historický vývoj a súčasný stav právnej úpravy ochrany spoločnosti pre korupciou v SR
ZTNlZ