Úvod »Právnické časopisy»Acta Universitatis Carolinae » Princip země původu v komunitárním právu


        

Princip země původu v komunitárním právu

AUC Iuridica 1/2009

img

 

Číslo produktu: KU0619
Výrobca: Karlova univerzita
Rok vydania: 2010
Počet strán: asi 150
Väzba: mäkká
EAN kód: 0323-0619
cena v e-shope bez DPH : 4,17 €
cena v e-shope s DPH (20 %):
5,00 €

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Obsah:

SEZNAM ZKRATEK

A. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY, METODA VÝZKUMU A ZPŮSOB VÝKLADU

B. ZÁKLADNÍ OBECNÉ PROBLÉMY
I. Pojem Princip země původu (PZP)
1. Vymezení a vývoj
2. Prameny, právní základ
3. Obsah PZP
4. Učení o omezení volného pohybu
5. Přístup na trh a kontrola
6. Působnost a struktura PZP
II. Uznávaní a PZP
1. Pojem a předmět uznávání
2. Povinnost uznávání a její právní základ
3. Způsob uznávaní
4. Uznávání a harmonizace
III. PZP a MPS
1. Vymezení problému
2. Základní východiska
3. Vztah PZP a MPS - stav diskuse
3.1 Působení PZP na MPS
3.2 PZP a uznávání
3.3 PZP a liberální princip navázání?
3.4 Míra působení PZP s ohledem na navázání
3.5 Výsledek diskuse
4. Vliv PZP na rozhodné právo, hodnocení diskuse a vlastní přístup
5. Kritika směšování funkcí MPS a PZP
5.1 Podobnost základních svobod a MPS
5.2 Kolizněprávní pojetí PZP
6. Závěrečné teze o vztahu PZP a MPS
IV. Kritická analýza a závěry
1. Klíčové problémy a jejich řešení
1.1 Kritika PZP
1.2 PZU a vnitřní trh
1.3 Kritika principu vzájemného uznávání
1.4 Postavení příjemce služby
2. Řešení a závěry

C. PZP A VNITŘNÍ TRH
I. Primární a sekundární právo vnitřního trhu
1. Základní práva a základní svobody
2. Vztah k domácím hodnotám
II. Působení PZP na vnitřním trhu v oblasti volného pohybu služeb
1. Význam vnitřního trhu
2. Ochrana spotřebitele
3. Televizní vysílání
4. Reklama
4.1 Obecné vymezení
4.2 Režim článku 49 SES v oblasti poskytování reklamních služeb
5. Bankovní právo
6. Kapitálové trhy
7. Daňové právo a princip země původu
7.1 Smysl PZP v daňové oblasti
7.2 Přímé daně
7.3 Nepřímé daně

D. PZP V KONTEXTU VÝVOJE SMĚRNICE O SLUŽBÁCH
I. Směrnice o službách
II. Analýza postavení PZP v původním návrhu směrnice o službách
1. Pojem a rozsah koordinované oblasti v původním návrhu směrnice
1.1 Koordinovaná oblast a harmonizace
1.2 Koordinovaná oblast a dohled
III. Legislativní vývoj směrnice o službách
1. Stručně k vývoji úpravy PZP v návrhu směrnice o službách
2. Pozměňovací návrhy k úpravě PZP a jejich hodnocení
2.1 Návrh Malcolma Harboura za skupinu PPE-ED, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE a Briana Crowley za skupinu UEN
2.2 Kompromisní návrh E. Gebhartové
IV. Nový návrh směrnice o službách (ze dne 16. 2. 2006)
V. Shrnutí vývoje návrhu směrnice o službách
VI. Výjimky z principu země původu a možné kolize s dalšími úpravami
1. Úvod
2. Odchylky založené na existující legislativě Společenství
2.1 Vztah k návrhu nařízení Řím I a Řím II
2.2 Nedostatek koordinace s předpisy o příslušnosti
3. Odchylky na základě práva jednotlivých členských států
3.1 Odůvodněné případy a charakteristika místa a bezpečnost
3.2 Spotřebitelské právo
3.3 Smlouvy o nemovitostech
3.4 Mimosmluvní závazky
4. Aplikace některých zásad
VII. Nahrazení PZP svobodou poskytování služeb
1. Úvod
2. Svoboda poskytování služeb (čl. 16 odst. l)
3. Vztah k primárnímu právu
4. Svoboda poskytovat služby
5. Limity požadavků stanovených pro přístup ke službě a výkon služby ve směrnici o službách
5.1 Nediskriminace - čl. 16 odst. l písm. a)
5.2 Nezbytnost - čl. 16 odst. l písm. b)
5.3 Veřejný pořádek a veřejná bezpečnost
5.4 Veřejné zdraví
5.5 Ochrana životního prostředí
5.6 Proporcionalita - čl. 16 odst. 1 písm. b)
6. Změny dle čl. 16 oproti stávajícímu stavu komunitárního práva

E. ZÁVĚRY, ŘEŠENÍ

NzMyYz